blank

Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, informatizaciju i računalnu mrežu

  • Bojan Tovjanin, dipl.ing.
  • e-mail: bojan.tovjanin[at]mefos.hr
  • tel. +385-31-39-96-03
  • Sandra Lustig, mag.oec.
  • email: sandra.lustig[at]mefos.hr
  • tel: +385-31-39-96-07
  • Boris Stanković, univ. bacc. cult.
  • email: boris.stankovic[at]mefos.hr
  • tel: +385-31-51-28-19

webmail studomat  knjiznica alumni