blank

Katedra za anatomiju i neuroznanost

web adresa katedre:

katedre.mefos.hr/anz

Predsjednik katedre

 • Prof.dr.sc. Robert Selthofer

Nastavnici i suradnici

 • Prof.dr.sc. Robert Selthofer- redoviti profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Igor Lekšan - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Antonio Kokot - docent
 • Doc.dr.sc. Darija Šnajder Mujkić - docent
 • Kristina Milanović, dr.med. - asistent
 • Zvonimir Popović, dr.med. - asistent

Vanjski suradnici

 • Ak. Pavao Rudan - redoviti profesor u trajnom zvanju
 • Doc.dr.sc. Rajka Liščić - docent
 • Doc.dr.sc. Tanja Kovač- docent
 • Prof.dr.sc. Mirko Dikšić - gostujući profesor
 • Prof.dr.sc. Dean Ravnik - gostujući profesor
 • Doc.dr.sc. Željka Perić Kačarević
 • Robert Mujkić, prof.biol.kem. - asistent
 • Ivan Koprivčić, dr.med. - asistent
 • Vjekoslav Wertheimer, dr.med. - asistent
 • Antun Šumanovac, dr.med. - asistent
 • Nenad Koruga, dr.med. - asistent
 • Nenad Čekić, dr.med - asistent

Povijest razvoja

Današnja Katedra za anatomiju i neuroznanost sustavno se razvijala od osnutka Studija Medicine u Osijeku, akademske godine 1979/80, kao područnog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu. U tom su razdoblju nastavnici Katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu održavali nastavu i osposobljavali kadar za potrebe Studija u Osijeku. Među prvim uposlenicima Studija u Osijeku je bila i Ljiljana Turk, tehnička suradnica u nastavi koja je značajno pomogla ustroju zbirke anatomskih preparata za potrebe nastave. Na Katedru se 1994. godine upošljava Siniša Šijanović, dr.med. (danas predsjednik Katedre za ginekologiju i obstetriciju MF Osijek), a nakon njega 1996. Radivoje Radić, dr.med. koji je magistrirao i doktorirao pod mentorstvom prof. dr. sc. Vasilija Nikolića i danas je radoviti profesor.

Od osamostaljenja Medicinskog fakulteta u Osijeku 1998. godine, Katedru za anatomiju i neuroznanost vodio je prof. dr. sc. Vasilije Nikolić i pod njegovim vodstvom Katedra je kadrovski učvršćena, ustrojena je biblioteka Katedre i pokrenuta znanstvena djelatnost. U tom je razdoblju osim dr. sc. Radivoja Radića, doktorirao i Robert Selthofer, dr. med., danas izvanredni profesor u Katedri za anatomiju i neuroznanost.

Od 2003. godine predsjednik Katedre je prof. dr. sc. Radivoje Radić. U tom razdoblju, nadopunjena je zbirka anatomskih preparata i nastavljena znanstvena aktivnost, a pod mentorstvom prof. dr. sc. Radivoje Radića doktorirao je Igor Lekšan, dr.med., danas docent na Katedri. U okviru istraživanja koja provodi istraživačka grupa Katedre doktorirali su i Kristina Selthofer Relatić, dr.med. te Egon Biuk, dr.med. Zaposleni su Vjekolsav Bockovac, tehnički suradnik u nastavi te asistenti Antonio Kokot, dr. med., Zvonimir Vrselja, dr.med., Anđela Marić, dr.med. i Željka Perić Kačarević, mag.biol. Od jednog redovitog profesora u trajnom zvanju i jednog asistenta u trenutku osamostaljenja, Katedra se razvila i danas ima tri nastavnika i četiri asistenta.

webmail studomat  knjiznica alumni