blank

Katedra za farmakologiju

Predsjednica katedre

 • Izv.prof.dr.sc. Martina Smolić

Nastavnici i suradnici

 • Izv.prof.dr.sc. Martina Smolić - izvanredni profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Ines Bilić-Ćurčić - izvanredni profesor
 • Dr.sc. Nikola Raguž-Lučić - poslijedoktorand
 • Dr.sc. Hrvoje Roguljić, dr. med.,- poslijedoktorand
 • Vjera Ninčević, dr.med., - asistent
 • Tea Omanović Kolarić, dr.med., - asistent
 • Aurora Antolović-Amidžić, mr.pharm., - asistent

Vanjski suradnici

 • Izv.prof.dr.sc. Željko Debeljak, dipl. ing .med. biokem., - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Mirjana Stupnišek - docent
 • Doc.dr.sc. Damir Erceg, dr.med., - docent
 • Dr.sc. Marcel Leppee, dr.med., - poslijedoktorand
 • Sabina Steiner, mr. pharm., - asistent

Umirovljeni nastavnici:

 • izv. prof.dr.sc. Josip Čulig, prim.dr.med.

Gostujući profesori:

 • prof.dr.sc. Ante Padjen, dr.med., - gostujući profesor

 

Povijest razvoja

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je 1979. godine osnovao dislocirani Studij medicine u Osijeku. Nastava iz farmakologije na Studiju medicine u Osijeku neprekidno se odvija od 1979. godine, a vodili su je nastavnici Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
1998. godine  osamostaljivanjem Medicinskog fakulteta Osijek, osnovana je i Katedra za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Prvi predsjednik Katedre za farmakologiju je bio izv. prof. dr. sc. Ante Tvrdeić koji ovu dužnost obavlja do 2009. godine. U periodu od 2009. do 2014.  za predsjednika Katedre izabran je izv. prof. dr. sc. Josip Čulig, a od 2014. do danas predsjednica Katedre za farmakologiju je izv. prof. dr. sc. Martina Smolić.
Katedra za farmakologiju organizira i izvodi veći broj kolegija na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, te na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek. Uz nastavnu djelatnost, članovi Katedre aktivno sudjeluju u provedbi nekoliko domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata, te obavljaju vrlo intenzivan stručni rad.

webmail studomat  knjiznica alumni