blank

Katedra za ginekologiju i opstetriciju

Predsjednik katedre

 • Prof .dr. sc. Siniša Šijanović

Nastavnici i suradnici

 • Prof.dr.sc. Siniša Šijanović - redoviti profesor u trajnom zvanju
 • Doc.dr.sc. Andrijana Müller - docent
 • Doc.dr.sc. Branka Lončar - docent
 • Zoran Kasač - predavač

Vanjski suradnici

 • Izv.prof.dr.sc. Zlatko Topolovec - izvanredni profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Valerija Miličić - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Doroteja Pavan-Jukić - docent
 • Doc.dr.sc. Rajko Fureš - docent
 • Dr.sc. Domagoj Vidosavljević - viši asistent
 • Dr.sc. Zoran Popović - viši asistent
 • Mr.sc. Mirna Erman-Vlahović - predavač
 • Mr.sc. Dragan Belci - asistent
 • Mr.sc. Milan Prenc - asistent
 • Mr.sc. Davor Zoričić - asistent
 • Mr.sc. Jadranka Šenjug - asistent
 • Mr.sc. Marin Šimić - asistent
 • Mirela Markanović Mišan  - asistent
 • Kristina Abičić Žuljević - asistent
 • Dimitrije Milojković - asistent
 • Maja Vranješ Mick - asistent
 • Bojana Vujić Vakanjac - asistent
 • Romana Kokeza - asistent
 • Iva Milić Vranješ - asistent
 • Mirta Kadivnik - asistent
 • Martina Vulin - asistent
 • Marija Dundović - asistent

Povijest razvoja

Osnivanjem dislociranog studija u Osijeku, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za ginekologiju i opstetriciju djelovala je kako nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu do 1998. godine, kada Medicinski fakultet postaje samostalni fakultet u sustavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U tom razdoblju pročelnik Katedre za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bio je prof.dr.sc. Ante Dražančić, a nakon njegova umirovljenja dužnost preuzima prof.dr.sc.Ivan Kuvačić. Nastavu iz ginekologije i opstetricije izvodili su nastavnici Katedre za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a Odjel za ginekologiju i opstetriciju je nastavna baza dislociranog studija u Osijeku, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za potrebe dislociranog studija u Osijeku izabran je mr.sc.Dragoslav Bukimira, prim.dr.med.

Od 1998. Godine Odjel za ginekologiju i opstetriciju postaje nastavna baza Medicinskog fakulteta Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a Katedra za ginekologiju i opstetriciju postaje samostalna u sustavu Medicinskog fakulteta Osijek. Od 1998. Do 1999. v.d. pročelnika Katedre bio je prof.dr.sc.Ivan Kuvačić. Od 2000. Do 2002 pročelnik Katedre je prof.dr.sc.Zlatko Hrgović, a od 2002. Do 2004. V.d. pročelnika Katedre je prof.dr.sc.Snježana Škrablin Kučić.

Nastavu iz ginekologije i opstetricije izvode liječnici specijalisti Odjela za ginekologiju i opstetriciju KBC-a Osijek. Dolazi do napredovanja vlastitog kadra i 2004. Za pročelnika Katedre izabran je doc.dr.sc.Darko Čuržik, a od 01.listopada 2008. Pročelnik Katedre za ginekologiju i opstetriciju je prof.dr.sc.Siniša Šijanović koji tu dužnost obavlja i danas.

webmail studomat  knjiznica alumni