blank

Katedra za histologiju i embriologiju

Predsjednica katedre

  • Prof.dr.sc. Tatjana Belovari

Nastavnici i suradnici

  • Prof.dr.sc. Tatjana Belovari - redoviti profesor u trajnom zvanju
  • Doc.dr.sc. Biljana Pauzar - docent
  • Doc.dr.sc. Nikola Bijelić - docent
  • Dr.sc. Maja Tolušić Levak - poslijedoktorand
  • Ivana Lovrić - asistent
  • Edi Rođak - asistent

Tehnički suradnici u nastavi

  • Danica Matić - medicinsko laboratorijski inženjer

Povijest razvoja

Današnja Katedra za histologiju i embriologiju sustavno se razvijala od osnutka Studija Medicine u Osijeku, akademske godine 1979/80, kao područnog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Pod vodstvom prof. dr. sc. Antuna Švajgera, nastavnici Katedre za histologiju i embriologiju, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, održavali su nastavu iz predmeta Histologija i embriologija i osposobljavali kadar za potrebe Studija u Osijeku. Zaposlena je Danica Matić, med-lab. ing, koja je ustrojila trajnu zbirku preparata za nastavu. Tatjana Belovari, dr. med. zaposlena je 1993. godine kao stručna suradnica u nastavi. Magistrirala je i doktorirala u području ranog embrionalnog razvoja i danas je redovita profesorica.

Od osamostaljenja Medicinskog fakulteta u Osijeku 1998. godine, Katedru za histologiju i embriologiju je vodila prof. dr. sc. Ljiljana Kostović-Knežević i pod njenim vodstvom Katedra je opremljena suvremenim nastavnim pomagalima, ustrojena je biblioteka Katedre i pokrenuta znanstvena djelatnost.


Od 2006. godine predsjednica Katedre za histologiju i embriologiju je prof. dr. sc. Tatjana Belovari. U tom razdoblju, histološki laboratorij je dodatno opremljen i uvedene su nove histomorfološke metode u rad Histološkog laboratorija. Cjelokupni nastavni fundus je preveden u elektronički oblik kako bi se udovoljilo suvremenim metodama u nastavi. Zaposleni su asistenti Nikola Bijelić, dr. med. i Maja Tolušić Levak, dr. med, a u kumulativni radni odnos primljena je Biljana Pauzar, specijalist citolog na Odjelu za kliničku citologiju KBC Osijek. Od jednog redovitog profesora u trajnom zvanju i jednog asistenta u trenutku osamostaljenja, Katedra se razvila i danas ima dva nastavnika i tri asistenta.

webmail studomat  knjiznica alumni