blank

Katedra za infektologiju i dermatovenerologiju

Predsjednik katedre

 • Prof. dr. sc. Ljiljana Perić


Nastavnici i suradnici

Infektologija:

 • Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Perić - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Dubravka Lišnjić dr.med. - docent
 • Danijel Šinašek - asistent
 • Mario Duvnjak - asistent
 • Dario Sabadi - asistent
 • Vedrana Radočaj - asistent

Vanjski suradnici:

 • Dr.sc. Nenad Pandak - viši asistent
 • Mr.sc. Emil Pal - asistent
 • Barbara Grubišić - asistent
 • Veronika Vukičević - asistent
 • Ilija Rubil - asistent

Dermatovenerologija:

 • Izv.prof.dr.sc. Darko Biljan - izvanredni profesor

Vanjski suradnici:

 • Prof.dr.sc. Mirna Šitum - gostujući profesor
 • Mr.sc. Melita Vukšić Polić - asistent
 • Ala Ageel - asistent
 • Renata Vukadin - asistent
 • Marina Vekić Mužević - asistent
 • Marija Šola - asistent

Povijest razvoja

Od osnivanja dislociranog Studija u Osijeku pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu, predstojnik Katedre bio je, sada pokojni, prof.dr.sc. Slavko Schönwald, dr med.

1998.g dislocirani Studij medicine u Osijeku pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu postaje samostalan Medicinski fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od tada do 2012.g Predstojnik Katedre za infektologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku bio je prof.dr.sc Ivan Soldo, dr.med.

Od 2012.g predstojnik Katedre za infektologiju je Prof.prim.dr.sc. Ljiljana Perić, dr.med

webmail studomat  knjiznica alumni