blank

Katedra za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu

Predsjednik katedre

 • Izv.prof.dr.sc. Goran Kondža

Nastavnici i suradnici

Kirurgija:

 • Prof.dr.sc. Roman Pavić -  redoviti profesor
 • Prof.dr.sc. Željko Glavić - redoviti profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Vladimir Šišljagić - izvanredni profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Goran Kondža - izvanredni profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Ivan Lovrić - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Želimir Orkić - docent
 • Ivona Barać, dr.med. - asistent
 • Zrinka Požgain, dr.med. - asistent

Urologija:

 • Prof.dr.sc. Josip Galić - redoviti profesor u trajnom zvanju
 • Doc.dr.sc. Željko Vidas - docent

Ortopedija i fizikalna i rehabilitacijska medicina:

 • Izv.prof.dr.sc. Saša Rapan - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Zoran Zelić - docent
 • Doc.dr.sc. Egon Biuk - docent
 • Doc.dr.sc. Mira Kadojić - docent

Vanjski suradnici

 • Prof.dr.sc. Marko Turina - redoviti profesor
 • Prof.dr.sc. Leonardo Patrlj - redovoti profesor
 • Prof.dr.sc. Željko Bušić - redoviti profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Rado Žic- izvanredni profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Dragan Schwarz - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Ante Čizmić - docent
 • Doc.dr.sc. Žarko Rašić - docent
 • Doc.dr.sc. Igor Alfirević - docent
 • Doc.dr.sc. Ivan Zoričić - docent
 • Doc.dr.sc. Zoran Jukić - docent
 • Doc.dr.sc. Dražen Vidović - docent
 • Doc.dr.sc. Goran Šantak - docent
 • Doc.dr.sc. Andrija Škopljanac Mačina - docent
 • Doc.dr.sc. Igor Nikolić - docent
 • Doc.dr.sc. Krunoslav Šego - docent
 • Doc.dr.sc. Dalibor Divković - docent
 • Doc.dr.sc. Robert Blažeković - docent
 • Doc.dr.sc. Grgur Dulić- docent
 • Doc.dr.sc. Zoran Veir- docent
 • Doc.dr.sc. Anđelko Korušić- docent
 • Doc.dr.sc. Mario Kopljar - docent
 • Doc.dr.sc. Zlatko Vlajčić - docent
 • Dr.sc. Denis Klapan - viši asistent
 • Dr.sc. Mladen Predrijevac - viši asistent
 • Dr.sc. Zdenko Boras - viši asistent
 • Dr.sc. Borna Kovačić - viši asistent
 • Dr.sc. Stipislav Jandrijević - viši asistent
 • Dr.sc. Hrvoje Palenkić - viši asistent
 • Dr.sc. Vlatka Pitlović - viši asistent
 • Dr.sc. Ranko Ugljen - predavač
 • Dr.sc. Branimir Vučković - predavač
 • Dr.sc. Enio Amić - viši asistent
 • Dr.sc. Kristijan Ćupurdija - viši asistent
 • Dr.sc. Vjekoslav Jeleč - viši asistent
 • Dr.sc. Robert Kliček - viši asistent
 • Dr.sc. Zvonimir Lovrić - viši asistent
 • Dr.sc. Maša Hrelec Patrlj - viši asistent
 • Dr.sc. Marcel Židak - viši asistent
 • Dr.sc. Ivan Erić - poslijedoktorand
 • Dr.sc. Tomislav Ištvanić - poslijedoktorand
 • Mr.sc. Igor Mirković - asistent
 • Mirela Logara Pavličić - asistent
 • Mila Lovrinčević - asistent
 • Zvonimir Ante Korda dr.med. - asistent
 • Ksenija Musa Juroš - asistent
 • Dražen Đurović - asistent
 • Drago Gašpar - asistent
 • Tomislav Matejić - asistent
 • Ferdinand Slišurić - asistent
 • Dalibor Kristek - asistent
 • Marko Babić - asistent
 • Marko Ivanović - asistent
 • Ivica Rončević - asistent
 • Andrej Angelini - asistent
 • Bojan Gluhačić - asistent
 • Nadomir Gusić - asistent
 • Dejvis Močenić - asistent
 • Josip Baković - asistent
 • Davor Barić - asistent
 • Antonija Đuzel - asistent
 • Marijan Kolovrat - asistent
 • Domagoj Lemac - asistent
 • Mislav Rakić - asistent
 • Daniel Unić - asistent
 • Prof.dr.sc. Ivo Baće - gostujući profesor
 • Prof.dr.sc. Laligam N. Shekar - gostujući profesor
 • Prof.dr.sc. Frederick A. Boop - gostujući profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Dinko Štimac - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Božidar Muršić - docent
 • Doc.dr.sc. Kenan Arnautović - docent
 • Dr.sc. Dario Mužević - viši asistent
 • Dr.sc. Miroslav Gjurašin - viši asistent
 • Prof.dr.sc. Antun Tucak professor emeritus - redoviti profesor
 • Prof.dr.sc. Rudolf Hohenfellner - gostujući profesor
 • Prof.dr.sc. Imre Romics - gostujući profesor
 • Prof.dr.sc. Darko Kropfl - gostujući profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Carlos Winkler - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Nado Vodopija - docent
 • Doc.dr.sc. Igor Tomašković -docent
 • Dr.sc. Silvio Altarac - viši asistent
 • Dr.sc. Klaudio Grdović - viši asistent
 • Dr.sc. Tomislav Sorić - viši asistent
 • Dr.sc. Goran Bedalov - viši asistent
 • Damir Lenz - asistent
 • Dalibor Šimunović - asistent
 • Oliver Pavlović - asistent
 • Prof.dr.sc. Reuben Eldar - gostujući profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Simeon Grazio - izvanredni profesor
 • Dr.sc. Žarko Bakran dr.med. - viši asistent
 • Dr.sc. Neven Ištvanović dr.med. - viši asistent
 • Doc.dr.sc. Damir Hudetz - docent
 • Doc.dr.sc. Damir Matoković - docent
 • Doc.dr.sc. Dubravka Bartolek Hamp - docent
 • Doc.dr.sc. Valentina Matijević - docent
 • Doc.dr.sc. Tajana Polovina Prološčić- docent
 • Doc.dr.sc. Saša Moslavac - docent
 • Doc.dr.sc. Miljenko Franić - docent
 • Dr.sc. Ivan Horvatek - viši asistent
 • Dr.sc. Davor Bojić - viši asistent
 • Dr.sc. Hrvoje Pitlović - viši asistent
 • Dr.sc. Sandro Miše - viši asistent
 • Dr.sc. Dražen Massari - poslijedoktorand
 • Dr.sc. Vjekoslav Kolarević - asistent
 • Suzana Čalošević dr.med. - asistent
 • Boris Žulj dr.med. - asistent
 • Krunoslav Leko dr.med. - asistent
 • Tomislav Crnković - asistent
 • Hrvoje Šimić - asistent
 • Gordana Cesarec - asistent
 • Darija Granec - asistent
 • Marija Jeršek - asistent
 • Sunčica Martinec - asistent
 • Stanislava Madjar-Klaić - asistent
 • Tatjana Glas Puškadija - asistent

Povijest razvoja

Katedra za kirurgiju i ratnu kirurgiju sustavno se razvijala od akademske 1979./80. Godine, od samog osnutka dislociranog studija u Osijeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prvi predstojnik Katedre za kirurgiju i ratnu kirurgiju bio je Janko Hančević, od 1.listopada 1998. do 30.rujna 2003., a potom doc.dr.sc.Damir Kovačić koji vodi Katedru do rujna 2006. godine. Prof.dr.sc. Jozo Kristek predsjednik je Katedre za kirurgiju i ratnu kirurgiju od 01.listopada 2006., i tu funkciju obnaša i danas. Nastavu na Katedri izvode liječnisti specijalisti kirurzi.

webmail studomat  knjiznica alumni