blank

Katedra za medicinsku biologiju i genetiku

Predsjednica katedre

  • Prof.dr.sc. Marija Heffer

Nastavnici i suradnici

  • Prof.dr.sc. Marija Heffer - redoviti profesor u trajnom zvanju
  • Izv.prof.dr.sc. Jasenka Wagner – izvanredni profesor
  • Dr.sc. Vedrana Ivić, prof.biol.kem. – poslijedoktorand
  • Marta Balog, mag.biol. – asistent
  • Milorad Zjalić - asistent

Vanjski suradnici

  • Prof.dr.sc. Feodora Stipoljev – izvanredni profesor
  • Prof.dr.sc. Borut Peterlin – gostujući profesor
  • Prof.dr.sc. Svjetlana Marić - redoviti profesor
  • Dr.sc. Ivana Škrlec, dipl.ing. mol.biologije – stručni suradnik

Povijest razvoja

Katedra postoji od osnutka područnog studija u Osijeku godine 1979. Nastavu su, u prvim godinama djelovanja, u cijelosti obavljali nastavnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu pa je pročelnik Katedre za biologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, prof.dr.sc. Čedomil Herman, bio ujedno i pročelnik iste katedre Područnog studija. 1994. godine, za potrebe nastave Studija medicine, na Katedru za biologiju kao stručni suradnik primljena je Svjetlana Marić, prof.biol.kem., koja je zajedno s Jasenkom Paunović, dipl.ing., vodila nastavu vježbi i seminara, dok je prof. Čedomil Herman održavao predavanja. Nakon smrti prof. Čedomila Hermana (1996.), voditelj Katedre za biologiju na Studiju medicine postaje prof.dr.sc. Draško Šerman, a nastavu uz njega vode još i doc.dr.sc. Florijana Bulić, prof.dr.sc. Ratimir Klepac i  Svjetlana Marić, koja je u međuvremenu magistrirala i postala asistentica. Osnutkom samostalnog studija medicine, katedra mijenja naziv u Katedra za medicinsku biologiju, a pročelnik 1999. postaje doc.dr.sc. Marija Heffer-Lauc, koja zajedno s asistenticom Svjetlanom Marić preuzima sve nastavne obaveze. Nastavnici Medicinskog fakulteta u Zagrebe iza sebe su ostavili vrijednu zbirku histoloških preparata. 2011. Katedri se i formalno pridružuje doc.dr.sc. Jasenka Wagner koja od samih početaka (2004.) aktivno sudjeluje u pokretanju Laboratorija za citogenetiku. Katedra 2014. godine mijenja naziv u Katedra za medicinsku biologiju i genetiku.
2003. godine pri Katedri je pokrenut istraživački Neurobiološki laboratorij koji se bavi ulogom glikokonjugata u razvoju i regeneraciji mozga. U laboratoriju prvo radi Katarina Vajn, dr.med., nakon čijeg odlaska u Pittsburg dolazi Vedrana Ivić, prof.biol.kem. u svojstvu znanstvenog novaka i Marta Balog, dipl. ing. biologije u svojstvu asistenta. Stalna suradnica u Laboratoriju je i dr.sc. Barbara Viljetić, prof.biol.kem. Voditeljica Neurobiološkog laboratorija je prof.dr.sc. Marija Heffer, dr.med.
2007. osnovan je Kabinet za istraživanje pokazatelja cirkulacijskog sustava kojeg vodi prof. dr. sc. Svjetlana Marić.
Osim znanstvene aktivnosti, Katedra se ističe i uvođenjem suvremene dijagnostike za potrebe Kliničke bolnice Osijek te je 2005. godine započeo s radom Laboratorij za citogenetiku. Laboratorij je ubrzo pokrenuo dijagnostičke metode za biomonitoring osoba izloženih ionizacijskom zračenju i kemijskim agensima u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja iz Zagreba i uz mentorstvo doc.dr.sc. Dragana Kubelke iz Državnog zavoda za zaštitu od zračenja Republike Hrvatske. Uz pomoć suradnika, prof.dr.sc. Lukrecije Brečević (Hrvatski institut za istraživanje mozga, Zagreb), doc.dr.sc. Feodore Stipoljev (Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb) i prof. dr. sc. Boruta Peterlina (Medicinski fakultet Sveučilišta u Ljubljani), iste godine započela je izrada kariograma iz periferne krvi klasičnim citogenetičkim tehnikama koje su 2008. nadopunjene uvođenjem molekularno-citogenetičkih tehnika (FISH) te molekularno-bioloških tehnika (mulitipleks PCR, RFLP, real time PCR) 2010. godine. Laboratorij za citogenetiku tijekom godina razvio je suradnju sa svim genetičkim laboratorijima u RH te s nekoliko inozemnih poput onog u Institutu za humanu genetiku u Jeni (Njemačka) pod vodstvom prof.dr.sc. Thomasa Liehra te suradnju s nekoliko udruga pacijenata. Otvaranjem Ambulante za genetiku i bolesti metabolizma pri Klinici za pedijatriju KBC Osijek 2008. godine, zaokružena je skrb za ovakve pacijente te postignuti preduvjeti za daljnji razvoj laboratorija. Laboratorij 2014. godine mijenja naziv u Laboratorij za medicinsku genetiku, a vodi ga doc.dr.sc. Jasenka Wagner (spec. med. biokemije i laboratorijske medicine) sa suradnicama: Ivana Škrlec (dipl.ing. molekularne biologije ) i Sanela Štibi (zdravstveno-laboratorijski tehničar).

webmail studomat  knjiznica alumni