blank

Katedra za mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku

Predsjednik katedre

 • Izv. prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević

Nastavnici i suradnici

Mikrobiologija i parazitologija:

 • Izv.prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević - izvanredni profesor
 • Dr.sc. Arlen Antolović-Požgain - viši asistent
 • Dr.sc. Maja Bogdan - poslijedoktorand
 • Dr.sc. Vlasta Zujić Atalić - poslijedoktorand
 • Marijan Orlović - asistent

Kliničko-laboratorijska dijagnostika:

 • Izv.prof.dr.sc. Marina Samardžija - izvanredni profesor
 • Dr.sc. Ružica Palić Kramarić - poslijedoktorand

Vanjski suradnici

 • Dr.sc. Ivančica Kovaček - poslijedoktorand
 • Ivana Roksandić Križan - asistent
 • Maja Tomić Paradžik - asistent
 • Snježana Loci-Zvocak - asistent
 • Prof.dr.sc. Selma Uzunović - gostujući profesor
 • Prof.dr.sc. Mario Poljak - gostujući profesor
 • Doc.dr.sc. Ivo Kalajzić - docent
 • Doc.dr.sc. Irena Jukić – docent
 • Bojana Bošnjak - asistent
 • Kristina Kujavec Šljivac - asistent

Povijest razvoja

Od osnutka dislociranog Studija medicine u Osijeku, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1979. godine, pa sve do 1998. godine nastava iz predmeta koji obuhvaćaju područje mikrobiologije i parazitologije se odvija u sastavu Katedre za bakteriologiju, virologiju i parasitologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu čiji je predsjednik katedre bio prof. dr. sc. Branko Rihter, dr. med., spec. mikrobiolog.

1998. godine osamostaljivanjem Medicinskog fakulteta Osijek osniva se Katedra za bateriologiju, virologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i predsjednik katedre postaje prof. dr. sc. Jasmina Vraneš, dr. med. spec. mikrobiolog koja obavlja ovu dužnost sve do 2003. godine.

U periodu od 2003. godine do 2006. godine za predsjednika Katedre izabrana je doc. dr. sc. Vanda Plečko, dr. med., spec. mikrobiolog. 2006. godine odlukom Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek, Katedra ulazi u sastav Katedre za infektologiju, dermatovenerologiju, mikrobiologiju i parasitologiju, a 2011. godine stjecanjem propisanih kadrovskih uvjeta dolazi do osamostaljivanja i osnivanja Katedre za mikrobiologiju i parazitologiju.

Od 2011. do danas predsjednik Katedre za mikrobiologiju i parazitologiju je doc. dr. sc. Domagoj Drenjančević, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parasitologijom.

webmail studomat  knjiznica alumni