blank

Katedra za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju

Predsjednik katedre

 • Prof.dr.sc. Andrijana Včeva

Nastavnici u kumulativnom radnom odnosu

 • Prof.dr.sc. Ivica Klapan - redoviti profesor u trajnom zvanju
 • Prof.dr.sc. Andrijana Včeva - redoviti profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Željko Vranješ - izvanredni profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Andrija Bošnjak - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Josip Maleš - docent
 • Doc.dr.sc. Željko Zubčić - docent
 • Doc.dr.sc. Hrvoje Mihalj - docent
 • Doc.dr.sc. Dinko Leović - docent
 • Vlatko Kopić, dr.med.dent. - asistent

Nastavnici u naslovnim zvanjima

 • Prof.dr.sc. Drago Prgomet - redoviti profesor
 • Doc.dr.sc. Siniša Maslovara - docent
 • Doc.dr.sc. Darija Birtić - docent
 • Doc.dr.sc. Ana Đanić Hadžibegović - docent
 • Doc.dr.sc. Aleksandar Milenović - docent
 • Dr.sc. Siniša Stevanović - viši asistent

Povijest razvoja

Povijest visokog medicinskog obrazovanja u istočnoj Hrvatskoj počinje 1979. godine kada je u Osijeku osnovan Područni studij medicine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1998. godine stvoreni su kadrovski i prostorni uvjeti za samostalan rad Medicinskog fakulteta. 15. lipnja 1998.godine na prvoj sjednici Fakultetskog vijeća formirane su Katedre , a među njim i Katedra za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju s audiologijom, fonijatrijom i stomatologijom i imenovani predsjednici Katedri. Od 1998. godine do danas predsjednik Katedre za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju s audiologijom, fonijatrijom i stomatologijom je prof.dr.sc. Davorin Đanić, prim.dr.med. Glavni argument za postojanje fakulteta nije samo veći broj liječnika za ovu hrvatsku regiju, već i utjecaj akademskog ozračja na promicanje kvalitete zdravstvene skrbi. To znači da bez fakulteta nema akademskih kriterija, natjecanja za titule i zvanja, izazova rada sa studentima i interakcije sa strancima. Bez povezanosti s fakultetom nema pravog istraživačkog rada i nema napretka medicinske razine koju suvremeni i tehnološki razvoj medicine zahtijeva. Nerijetko za nastavu nije važno da nastavnik bude ekspert već da zna studentima prenijeti znanje. Uvođenjem suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija osigurali smo mobilnost znanja i spoznaja između katedri, fakulteta, kliničke bolnice, općih bolnica, kolega liječnika ili drugih zainteresiranih disciplina iz bilo kojeg dijela svijeta. Kao posljedica toga postali smo dijelovi skupine čije se znanje trenutačno zbraja, proširuje i uspoređuje. U okviru provođenja nastave na Katedri za otoriniolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju s audiologijom, fonijatrijom i stomatologijom i dalje ćemo se zalagati za stalno poboljšanje kvalitete izvođenja nastave u svim njenim oblicima - predavanjima, seminarima i vježbama. Glavne smjernice poboljšanja izvedbe nastavnog procesa uvijek će određivati rezultati redovite godišnje anonimne studentske ankete o uspješnosti izvođenja nastave. Osigurat će se dovoljan broj nastavnika i suradnika u skladu s minimalnim nastavnim opterećenjem, te osigurati adekvatni prostor i pomagala za izvođenje seminara i vježbi. U postupku usklađivanja s Bolonjskim procesom, težište se prebacuje na očevidne oblike nastave, tj. na praktični rad u vidu vježbi i interaktivnih seminara.

Kao i do sada, stalno će se poticati znanstveno-istraživački rad nastavnika i suradnika u nastavi na Katedri za otoriniolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju s audiologijom, fonijatrijom i stomatologijom, kao i svi vidovi stručnog i znanstvenog usvršavanja. Posebno ćemo se zalagati za stalno usavršavanje i napredovanje mlađih suradnika u svrhu stvaranja kadrovskog temelja za osnivanje Studija dentalne medicine. Nastavnici i suradnici u nastavi Katedre za otoriniolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju s audiologijom, fonijatrijom i stomatologijom i nadalje će objavljivati znanstvene i stručne radove u časopisima indeksiranim u Current Contentsu i drugim indeksiranim međunarodnim publikacijama, te aktivno sudjelovati na domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima.

Događanja:

2. - 3. listopad 2015. O S A - DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA

http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/home/novosti/813-tecaj-trajne-edukacije-sb-10-2015

webmail studomat  knjiznica alumni