blank

Katedra za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju

Predsjednik katedre

 • Prof.dr.sc. Andrijana Včeva

Nastavnici u kumulativnom radnom odnosu

Otorinolaringologija:

 • Prof.dr.sc. Andrijana Včeva - redoviti profesor
 • Prof.dr.sc. Ivica Klapan - redoviti profesor u trajnom zvanju
 • Izv.prof.dr.sc. Željko Vranješ - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Josip Maleš - docent
 • Doc.dr.sc. Željko Zubčić - docent
 • Doc.dr.sc. Hrvoje Mihalj - docent

Maksilofacijalna kirurgija:

 • Doc.dr.sc. Dinko Leović - docent
 • Izv.prof.dr.sc. Andrija Bošnjak, dr.med.dent. - izvanredni profesor
 • Vlatko Kopić, dr.med.dent. - asistent

Nastavnici u naslovnim zvanjima

Otorinolaringologija:

 • Doc.dr.sc. Darija Birtić - docent
 • Dr.sc. Tihana Mendeš - poslijedoktorand
 • Doc.dr.sc. Ana Đanić Hadžibegović - docent

Maksilofacijalna kirurgija:

 • Vedran Zubčić, dr.med. - asistent
 • Dr.sc. Kristijan Dinjar - poslijedoktorand
 • Ivan Mumlek, dr.med. - asistent
 • Branko Janković, dr.med. - asistent
 • Josip Butković, dr.med. - asistent
 • Doc.dr.sc. Aleksandar Milenović - docent

Povijest razvoja

Povijest visokog medicinskog obrazovanja u istočnoj Hrvatskoj počinje 1979. godine kada je u Osijeku osnovan Područni studij medicine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1998. godine stvoreni su kadrovski i prostorni uvjeti za samostalan rad Medicinskog fakulteta. 15. lipnja 1998.godine na prvoj sjednici Fakultetskog vijeća formirane su Katedre, a među njim i Katedra za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju s audiologijom, fonijatrijom i stomatologijom i imenovani predsjednici Katedri. Od 1998. godine do danas predsjednik Katedre za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju s audiologijom, fonijatrijom i stomatologijom je prof.dr.sc. Davorin Đanić, prim.dr.med. Od akademske godine 2018./2019. predsjednica katedre je prof.dr.sc. Andrijana Včeva. Glavni argument za postojanje fakulteta nije samo veći broj liječnika za ovu hrvatsku regiju, već i utjecaj akademskog ozračja na promicanje kvalitete zdravstvene skrbi. To znači da bez fakulteta nema akademskih kriterija, natjecanja za titule i zvanja, izazova rada sa studentima i interakcije sa strancima. Bez povezanosti s fakultetom nema pravog istraživačkog rada i nema napretka medicinske razine koju suvremeni i tehnološki razvoj medicine zahtijeva. Nerijetko za nastavu nije važno da nastavnik bude ekspert već da zna studentima prenijeti znanje. Uvođenjem suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija osigurali smo mobilnost znanja i spoznaja između katedri, fakulteta, sveučilišnih bolnica, kliničkih i općih bolnica, kolega liječnika ili drugih zainteresiranih disciplina iz bilo kojeg dijela svijeta. Kao posljedica toga postali smo dijelovi skupine čije se znanje trenutačno zbraja, proširuje i uspoređuje. Posebno smo se zalagali za stalno usavršavanje i napredovanje mlađih suradnika u svrhu stvaranja kadrovskog temelja za osnivanje Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. U okviru provođenja nastave u Katedri za otoriniolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju s audiologijom, fonijatrijom i stomatologijom i dalje ćemo se zalagati za stalno poboljšanje kvalitete izvođenja nastave u svim njenim oblicima - predavanjima, seminarima i vježbama. Glavne smjernice poboljšanja izvedbe nastavnog procesa uvijek će određivati rezultati redovite godišnje anonimne studentske ankete o uspješnosti izvođenja nastave. Osigurat će se dovoljan broj nastavnika i suradnika u skladu s minimalnim nastavnim opterećenjem, te osigurati adekvatni prostor i pomagala za izvođenje seminara i vježbi. U postupku usklađivanja s Bolonjskim procesom, težište se prebacuje na očevidne oblike nastave, tj. na praktični rad u vidu vježbi i interaktivnih seminara.

Kao i do sada, stalno će se poticati znanstveno-istraživački rad nastavnika i suradnika u nastavi na Katedri za otoriniolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju s audiologijom, fonijatrijom i stomatologijom, kao i svi vidovi stručnog i znanstvenog usavršavanja. Nastavnici i suradnici u nastavi Katedre za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju s audiologijom, fonijatrijom i stomatologijom i nadalje će objavljivati znanstvene i stručne radove u časopisima indeksiranim u Current Contentsu i drugim indeksiranim međunarodnim publikacijama, te aktivno sudjelovati na domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima.

 

webmail studomat  knjiznica alumni