blank

Katedra za patofiziologiju

Predsjednik Katedre

 • Prof.dr.sc. Ivan Karner

Nastavnici i suradnici

 • Prof.dr.sc. Ivan Karner - redoviti profesor u trajnom zvanju
 • Prof.dr.sc. Jerko Barbić - redoviti profesoru trajnom zvanju
 • Prof.dr.sc. Lada Zibar, dr.med. - redoviti profesor
 • Prof.dr.sc. Aleksandar Včev - redoviti profesor u trajnom zvanju
 • Prof.dr.sc. Jasminka Milas-Ahić - redoviti profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Robert Smolić - izvanredni profesor

Vanjski suradnici:

 • Doc.dr.sc. Barbara Ebling - docent
 • Doc.dr.sc. Tihana Šimundić - docent
 • Dr.sc. Andrea Džumhur - viši asistent
 • Dr.sc. Vlatka Periša - poslijedoktorand

Gostujući profesori:

 • Akademik Stjepan Gamulin - gostujući profesor

Povijest razvoja

Od samog osnutka dislociranog studija u Osijeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, do 1998. godine kada je Medicinski fakultet Osijek postao samostalni fakultet u sastavu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku nastavu iz patofiziologije izvodili su nastavnici Zavoda za opću patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao domaći kadar od 1983. godine Ivan Karner i od 1986.godine Aleksandar Včev na čelu s akademikom Stjepanom Gamulinom.

U samim počecima, nastava se održavala u zgradi današnjega Rektorata u Tvrđi, eksperimantalne vježbe u Srednjoškolslom centru Ruđer Bošković u Donjem Gradu, danas u prostorima Kliničkog bolničkog centra Osijek i u zgradi Temeljnih medicinskih znanosti Medicinskog fakulteta Osijek.

Od 1998. do 2006. godine pročelnik Katedre za patofiziologiju i nuklearnu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek bio je prof. dr. sc. Ivan Karner, a od 2006. do 2008 godine predsjednik Katedre bio je doc. dr. sc. Ivan Mihaljević. 2008. Godine iz zajedničke katedre nastaje samostalna katedra za patofiziologiju. Dužnost predsjednika katedre u razdoblju od 2008. do 2014. godine obnašao je prof.dr.sc. Jerko Barbić. Dužnost predsjednika katedre od 2014. godine obnaša prof.dr.sc. Ivan Karner.

webmail studomat  knjiznica alumni