blank

Kardiopulmonalna reanimacija i ostala hitna stanja u medicini

 • ALS. Napredno održavanje života. Šok. Politrauma, iščašenja i prijelomi. Hitni postupci pri liječenju otrovanja i predoziranja. Anafilaktički šok. Anafilaktički šok u anesteziji. Kardiogeni šok. Kardijalne komplikacije u anesteziji Otrovanja i predoziranja I. Bol i Perioperacijske komplikacij. Hitna stanja u pedijatriji. Hipovolemijski šok. Nadoknada tekućine i transfuzija krvi i pripravaka. Sepsa - septički šok. Hitna stanja u ginekologiji. Uspostavljanje dišnog puta (intubacija, postavljanje nazofaringealnog, orofaringealnog airwaya, laringealne maske).
  BLS, ALS. Kirurška radionica (vježbanje kirurških čvorova i šivanje na modelu).
  Previjanje, imobilizacija, zaustavljanje krvarenja. Neurološki status u hitnim stanjima.
 • Napredno održavanje života (P)


  Hipovolemijski šok (P)

  Kardiogeni šok (P)

  Politrauma, iščašenja i prijelomi (P)

  Šok, sepsa - septički šok (S)

  Anafilaktički šok (S)

  Prva pomoć kod akcidentalnih stanja, utapanje, vješanje, udisanje otrovnih plinova (S)

  Otrovanja i predoziranja I. (S)

  Otrovanja i predoziranja II. (S)

  Hitni postupci pri liječenju otrovanja i predoziranja (S)

  Respiracijska insuficijencija (S)

  Hitna stanja u ginekologiji (S)

  Hitna stanja u pedijatriji (S)

  V1-a: Uspostavljanje krvožilnog puta (V)

  V1-b: Uspostavljanje dišnog puta (V)

  V1-c: Temeljno održavanje života (V)

  V1-d: Napredno održavanje života (V)

  V2-a: Kirurška radionica – šivanje i obrada rane (V)

  V2-b: Previjanje, imobilizacija, zaustavljanje krvarenja (V)

  V4: Neurološki status u hitnim stanjima (V)
 • Obavezna literatura:
  1. Katedra za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje: Klinička anesteziologija. Smjernice ERC za napredno održavanje života 2010.
  • Prof.dr.sc. Katarina Šakić -Zdravčević
  • doc.dr.sc. Slavica Kvolik
  • doc.dr.sc. Danijela Gulam
  • dr.sc. Dubravka Ivić
  • prof.dr.sc. Jozo Kristek
  • prof.dr.sc. Darko Čuržik
  • doc.dr.sc. Davor Jančuljak
  • doc.dr.sc. Robert Steiner
  • doc.dr.sc.Lada Zibar
  • dr.sc. Suzana Mimica Matanović
  • dr.sc. Slivija Pušeljić
  Vanjski suradnici:
  • dr.sc. Ivan Radoš
  • Andreja Rakipović- Stojanović, dr.med.
  • Gordana Kristek, dr.med.
  • Ozana Katarina Tot, dr. med.
  • Višnja Ikić, dr. med
  • Krešimir Pinotić, dr. med

webmail studomat  knjiznica alumni