blank

Regionalna anestezija u liječenju boli

 • Regionalna anestezija
  Lokalni anestetici: intoksikacija središnjeg živčanog sustava, intoksikacija kardiovaskularnog sustava, liječenje alergijske i vazovagalne reakcije. Osnovne razlike između lokoregionalne i opće anestezije: preoperacijska priprema, poremećaji koagulacije, alergijske reakcije, nesvjestice, konvulzije, infekcija regije, interreakcije s lijekovima). Površinska anestezija: indikacije i kontraindikacije, doze. Blokada polja: načini izvođenja, anestetici, koncentracije adrenalina, indikacije. Intravenska regionalna anestezija (IVRA). Intraartikularna anestezija . Provodna anestezija: blokada brahijalnog pleksusa, aksilarni blok, interskalenski blok, blokovi donjih ekstremiteta, psoas blok, 3 u 1 blok, blok n. ishijadikusa, blokovi stopala. Centralni živčani blokovi: anatomija intratekalnog ili subarahnoidalnog prostora, usporedba spinalne i epiduralne anestezije.
  Epiduralna anestezija.. Kaudalna anestezija kroz sakralni hijatus Spinalna anestezija

  Liječenje akutne i kronične boli metodama regionalne anestezije
  Mehanizam nastanka i prijenosa bolnih podražaja «bolni put»: transdukcija, transmisija, modulacija i percepcija. Provodni putovi i neuronski sklopovi bolnog osjeta: spinotalamički put, spinoretikularni sustav, limbički sustav, silazni (descendentni) antinocicepcijski sustav, antinocicepcija. Nocicepcijski sustav: prihvatači bolnih podražaja (nociceptori), provodna živčana vlakna (vrste, karakteristike), ekscitacija i inhibicija. Algogene tvari.
  Neurotransmiteri: definicija neurotransmitera, najznačajniji neurotransmiteri, sistemski učinci intenzivne boli, wind up fenomen , hiperalgezija i alodinija prirodni endogeni opioidi multimodalna balansirana analgezijasinergistički učinak lijekova
  Klasifikcija boli. Mjerenje intenziteta boli. Nadzor bolesnika tijekom primjene analgetika.

  Farmakologija analgetika
  Neopioidni analgetici. Opioidni analgetici. Topici, kapsaicin, acetilsalicilna kiselina, lokalni anestetici. Adjuvantni lijekovi,učinkovita analgezija.

  Liječenje akutne i poslijeoperacijske boli
  Protokol primjene morfija. PCA (Patient Control Analgesia).Epiduralna analgezija
  Intrapleuralna analgezija. Regionalni živčani blokovi: za poslijeoperacijsku analgeziju. Preemptivna analgezija. Organizacija službe liječenja boli. Metode fizikalne terapije.
 • Uvodno predavanje (P)

  Integrirani pristup regionalne anestezije i liječenja boli (P)

  Regionalna anestezija i perioperacijska bol (P)

  Lijekovi : lokalni anestetici, analgetici, (S)

  Nadzor bolesnika u regionalnoj anesteziji, sedacija bolesnika Krvarenje, nadoknada volumena (S)

  Ljestvice za procjenu stupnja težine boli i sedacije, bilježenje jačine boli (S)

  Centralni blokovi u programskoj kirurgiji (urologija,ortopedija) Spinalna i epiduralna anestezija, spinalni i epiduralni kateteri, analgetici intermitentno i kontinuirano,epiduralni kateteri, stanja bolesnika i učinka liječenja (S)

  Regionalna anestezija u ginekologiji, Spinalna anestezija za carski rez, Bezbolni porod u epiduralnoj analg. (S)

  Praktični pristup liječenju akutne i poslijeoperacijske boli. Komplikacije regionalne anestezije (S)

  Periferni nervni blokovi gornjih ekstremiteta u regionalnoj anesteziji i liječenju boli: indikacije i kontraindikacije (S)

  Seminarski radovi polaznika (S)

  Multimodalni pristup liječenja boli u dječjoj i intenzivnoj terapiji, Služba za akutnu bol (S)

  Kronična bol i regionalna analgezija (S)

  Journal Club (RS)

  Ispit
 • Obavezna literatura:
  1. Katera za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje: SKRIPTA ZA IZBORNI PREDMET REGIONALNA ANESTEZIJA i ANALGEZIJA
  Dopunska literatura:
  1. Katarina Šakić – Zdravčević i suradnici: Klinička anesteziologija, Grafika Osijek; 2010.
  • Prof.dr.sc. Katarina Šakić Zdravčević
  • doc.dr.sc. Slavica Kvolik
  • dr.sc. Dubravka Ivić
  Vanjski suradnici:
  • doc.dr.sc. Ivo Matić
  • doc.dr.sc. Višnja Adam - Nesek
  • dr.sc. Dagmar Oberhofer
  • dr.sc. Ivan Radoš
  • Silvana Bošnjak, dr. med
  • Tomislav Ružman, dr. med

webmail studomat  knjiznica alumni