blank

Urin pod mikroskopom

 • U izradi.
 • Indikacije za citološku pretragu urotrakta i vrste materijala (P)
  Probir visokorizičnih skupina, dizurije nepoznatog uzroka, mikro- i makrohematurije, praćenje bolesnika; eksfolijativni i aspiracijski materijali, otisci tumora – intraoperacijski.

  Histološka slika najznačajnijih ne-neoplastičnih promjena i neoplastičnih lezija urinarnog sustava (P)
  Jednostavna hiperplazija urotela, adaptacija urotela na mehanički stres (kamenci, kateterizacija), akutne i kronične upale, TBC, radijacijski cistitis; papilomi, urotelni karcinomi. TNM klasifikacija karcinoma urotela 2002. Klasifikacija stupnja diferenciranosti (grading) karcinoma urotela prema SZO 1974. i 2004. te važnost i razlozi primjene dvostruke klasifikacije.

  Tumori urinarnog sustava s aspekta kliničara i klasifikacije. Ostale bolesti bubrega koje se odražavaju promjenama u urinu (P)
  Klasifikacija tumora prema SZO. Osvt na karcinom urotela. Klinički aspekti tumora urotela gornjeg i donjeg urinarnog trakta. Razlikovanje mišićno neinvazivnih (površinskih) i mišićno invazivnih (infiltrativnih) karcinoma urotela. Klinička prezentacija raka urotela. Dijagnostika; analiza urina, cistoskopija, slikovne metode. Liječenje karcinoma urotela: uloga kirurgije, zračenja i kemoterapije. Primjena multimodalitetnog liječenja. Prognostički faktori kod liječenja karcinoma urotela. Bolesti glomerula.

  Organizacija laboratorija za urološku citologiju (V)
  Prijem i obrada uzoraka, eventualni primarni probir – vrši citotehnolog, interpretacija i dijagnoza – citolog, vođenje medicinske dokumentacije, arhiviranje preparata.

  Laboratorijska obrada citološkog razmaza (V)
  Koncentriranje uzorka, fiksiranje materijala, bojenje (nativno i trajno) i numeriranje.

  Organizacija laboratorija za urološku citologiju (V)
  Prijem i obrada uzoraka, eventualni primarni probir – vrši citotehnolog, interpretacija i dijagnoza – citolog, vođenje medicinske dokumentacije, arhiviranje preparata.

  Laboratorijska obrada citološkog razmaza (V)
  Koncentriranje uzorka, fiksiranje materijala, bojenje (nativno i trajno) i numeriranje.

  Organizacija laboratorija za urološku citologiju (V)
  Prijem i obrada uzoraka, eventualni primarni probir – vrši citotehnolog, interpretacija i dijagnoza – citolog, vođenje medicinske dokumentacije, arhiviranje preparata.

  Laboratorijska obrada citološkog razmaza (V)
  Koncentriranje uzorka, fiksiranje materijala, bojenje (nativno i trajno) i numeriranje.

  Povijest citologije urotrakta (P)
  dr. Vogel of Göttingen 1843., Lambl 1856., Sanders 1864., Ferguson 1892., Papanicolaou 1945.

  Građa urinarnog sustava (S)
  Histološka i citološka slika.

  Čimbenici rizika i pojavnost tumora urotela (S)
  Incidencija, prevalencija, mortalitet i stope preživljenja kod malignoma urotrakta u svijetu, Europi i Hrvatskoj.
  Čimbenici rizika: dob, spol, rasa, nasljeđe, aromatski amini, cigarete, infekcije (Schistosomiasis), endemska nefropatija, umjetna sladila, lijekovi, zračenje.

  Uzimanje i obrada uzoraka za citodijagnostiku (P)
  Upute pacijentima za ispravno davanje uzorka, centrifugiranje, fiksiranje i bojanje uzorka, kontaminacija, neadekvatnost uzorka.

  Citološka analiza nativno i trajno bojanih uzoraka (P)
  Kvalitativna (pozadina razmaza, celularnost, stanice) i semikvantitativna analiza (udio glomerularnih eritrocita). Osnovni principi mikroskopske analize: citomorfologija epitelnih i ne-epitelnih elemenata, prisutnost ne-staničnih elemenata.

  Hematurija (P)
  Mikro- i makrohematurija; uzroci, lokalizacija krvarenja (analiza nativnog i trajnog preparata).

  Atipija i diskarioza urotela – citomorfologija (P)
  Problem nomenklature; kliničko-biološko značenje.

  Citološka analiza sedimenta urina (V)
  Mikroskopski pregled citološkog preparata. Citomorfologija „zdravog" urina.

  Citološka analiza sedimenta urina pri upali (V)
  Bakterijske infekcije, infekcije uzrokovane virusima (Herpes simplex, Polyoma virus) i parazitima (Trichomonas, Schistosomiasis, Toxoplasmosis), gljivične infekcije (Candida albicans, Histoplasmosis, Actinomycosis, Aspergillus).

  Citološka analiza sedimenta urina (V)
  Mikroskopski pregled citološkog preparata. Citomorfologija „zdravog" urina.

  Citološka analiza sedimenta urina pri upali (V)
  Bakterijske infekcije, infekcije uzrokovane virusima (Herpes simplex, Polyoma virus) i parazitima (Trichomonas, Schistosomiasis, Toxoplasmosis), gljivične infekcije (Candida albicans, Histoplasmosis, Actinomycosis, Aspergillus).

  Citološka analiza sedimenta urina (V)
  Mikroskopski pregled citološkog preparata. Citomorfologija „zdravog" urina.

  Citološka analiza sedimenta urina pri upali (V)
  Bakterijske infekcije, infekcije uzrokovane virusima (Herpes simplex, Polyoma virus) i parazitima (Trichomonas, Schistosomiasis, Toxoplasmosis), gljivične infekcije (Candida albicans, Histoplasmosis, Actinomycosis, Aspergillus).

  Citomorfologija stanica u urinu s obzirom na način dobivanja uzorka (P)
  Citomorfološke značajke spontano izmokrenog urina, kateteriziranog urina i urina iz ilealnog konduita. Važnost valjanih anamnestičkih podataka.

  Citomorfološke promjene na stanicama kod upale (P)
  Osobitost citomorfologije kod bakterijskih, virusnih, parazitarnih i gljivičnih infekcija; TBC, žljezdani cistitis, malakoplakija.

  Specifičnost infekcije Herpes virusom tip 2, Cytomegalovirusom i Humanim papiloma virusom. „Decoy" stanice i citomorfologija kod akutnog renalnog odbacivanja (S)
  Klinička slika i citomorfološke osobitosti izdvojenih infekcija. Citomorfološke značajke kod akutnog renalnog odbacivanja.

  Morfološke promjene kod urolitijaze i jatrogeno uzrokovane promjene (S)
  Reaktivne promjene, pločasta metaplazija, hiperplazija, diskarioza –definicija, citomorfologija, značenje.

  Nove tehnologije u dijagnostici tumora urotrakta (S)
  Protočna citometrija, „image" citometrija, citogenetska analiza – FISH, imunocitokemijsko određivanje 486p3/12, Bladder tumor antigen (BDT) test, Nuclear matrix protein (NMP) test.

  Tumori kanalnog sistema mokraćnog sustava – citomorfologija (P)
  Tumori prijelaznog epitela – papilomi, karcinomi; karcinom pločastog epitela, adenokarcinom, mezenhimni tumori.

  Prednosti i nedostaci citološke analize mokraće. Dijagnostička vrijednost citologije urotrakta (P)
  Neinvazivnost metode, cijena, mogućnost rane detekcije. Osjetljivost, specifičnost, uzroci lažno negativnih i lažno pozitivnih citoloških nalaza. Kontrola kvalitete tehničke obrade i interpretacije, pregled ranijih citoloških nalaza, citološko-histološka korelacija nalaza.

  Hematurija (V)
  Dijagnostika porijekla krvarenja – glatki i dismorfični eritrociti; G1 stanice.

  Citološka analiza sedimenta urina kod pacijenta s tumorom urotela (V)
  Mikroskopski pregled citološkog preparata. Citomorfologija malignih stanica urotela.

  Hematurija (V)
  Dijagnostika porijekla krvarenja – glatki i dismorfični eritrociti; G1 stanice.

  Citološka analiza sedimenta urina kod pacijenta s tumorom urotela (V)
  Mikroskopski pregled citološkog preparata. Citomorfologija malignih stanica urotela.

  Hematurija (V)
  Dijagnostika porijekla krvarenja – glatki i dismorfični eritrociti; G1 stanice.

  Citološka analiza sedimenta urina kod pacijenta s tumorom urotela (V)
  Mikroskopski pregled citološkog preparata. Citomorfologija malignih stanica urotela.
 • Obavezna literatura:
  1. Winifred Gray, Gabrijela Kocjan: Diagnostic Cytopathology; third edition, Elsevier, 2010.
  2. Koss LG. Koss' Diagnostic Cytology and its Histopathologic Bases.5. izd.Philadelphia: Lippincott Williams& Wilkins;2006.
  3. Rosenthal, Raab: Cytologic Detection of Urothelial Lesions. Springer 2006.
  4. linkovi k relevantnoj literaturi i člancima postavljeni putem Interaktivnog medicinskog centra obrazovanja (InterMeCo)
  Dopunska literatura:
  1. Odabrani članci iz časopisa: Acta Cytologica i Cytopathology
  • doc.dr.sc. Dubravka Mihaljević
  • prof.dr.sc. Milanka Mrčela
  • prof.dr.sc. Marija Pajtler
  Vanjski suradnici:
  • doc.dr.sc. Valerija Miličić

webmail studomat  knjiznica alumni