blank

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Prof.dr.sc. Slavica Kvolik
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1. Objasniti postupke prijeoperacijske pripreme bolesnika i definirati procjenu operacijskog rizika
  2. Razumjeti tehnike izvođenja opće i regionalne anestezije
  3. Opisati osnovna svojstva lijekova koje se koriste u anesteziologiji (opijati i opioidi, mišićni relaksansi, inhalacijski anestetici, lokalni anestetici)
  4. Opisati pojedine vrsta aparata za nadzor životnih funkcija u bolesnika tijekom anestezije i u jedinicama intenzivnog liječenja
  5. Definirati postupke osnovnoga i uznapredovalog održavanja života
  6. Objasniti osnovna načela pristupa bolesniku s višestrukim ozljedama u izvanbolničkoj i bolničkoj hitnoj medicinskoj službi
  7. Objasniti tehnike zbrinjavanja cirkulacijski nestabilnog bolesnika
  8. Definirati sepsu i znati najčešće uzročnike i načine liječenja bolesnika sa sepsom
  9. Definirati šok i razumjeti različite vrste šoka
  10. Opisati principe strojne ventilacije i definirati ards

  VJEŠTINE

  1. Izvesti postupke osnovnoga i uznapredovalog održavanja života
  2. Prepoznati visoko rizičnog bolesnika za anesteziju
  3. Ovladati rukovanjem osnovnih aparata za nadzor životnih funkcija u bolesnika tijekom anestezije i u jedinicama intenzivnog liječenja
  4. Samostalno uspostaviti venski put
  5. Uspostaviti i održavati prohodnost dišnoga puta
  6. Ovladati tehnikom kardiopulmonalne reanimacije

  Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti osposobljen za slijedeće postupke:
  • Anesteziologija
  • Tijekom preoperativnog pregleda bolesnika za anesteziju/operaciju odrediti ASA status
  • Navesti vrste anestezije i povezati ih sa lijekovima koji se koriste u anesteziji
  • Koristiti metode osnovnoga intraoperacijskog nadzora bolesnika, interpretirati nalaze monitoringa, upoznati metode proširenoga monitoringa
  • Prepoznati i interpretirati rezultate mmonitoringa vitalnih znakova tijekom poslijeanestezijske skrbe o bolesniku
  • Navesti osnovne značajke anestezije u dnevnoj kirurgiji, navesti kriterije za otpust bolesnika kući u dnevnoj kirurgiji
  • Reanimatologija
  • Prepoznati srčani zastoj, navesti uzroke srčanog zastoja
  • Samostalno izvoditi oživljavanje primjenom metoda temeljnog (BLS) i naprednog (ALS) održavanja života
  • Interpretirati značajke pojedinih segmenata univerzalnog algoritma naprednog održavanja života (ALS)
  • Prepoznati periarestne aritmije, znati samostalno izvesti početne metode njihova liječenja
  • Procijeniti postojanje indikacije za srčani „pacing”
  • Pristupiti i započeti zbrinjavanje politraumatiziranog bolensika
  • Napraviti temeljne reanimacijske postupke „na terenu”
  • Odabrati analgeziju, procijeniti sedaciju kod politraumatiziranog bolesnika
  • Nabrojati postupke u liječenju pothlađenog bolesnika
  • Voditi početno liječenje kod opekline, izračunati opečenu površinu i potrebu tekućina
  • Navesti i izvesti postupke u početnom zbrinjavanju intoksikacije
  • Intenzivna medicina
  • Navesti osnovne postupke u prepoznavanju i liječenju akutnih poremećaja životnih funkcija i ozljeda
  • Definirati šok i oštećenje organa; razlikovati vrste šoka, nabrojati značajke septičkog šoka, razlikovati septički šok i višeorgansko zatajenje (MOF)
  • Navesti terapijske postupke u liječenju sepse, septičkog sindroma i višestrukog oštećenja organa
  • Prepoznati hitna stanja prsnog koša; navesti osnvne postupke u liječenju pneumo ili hematotoraksa, prepoznati plućnu emboliju, navesti metode njezina liječenja
  • Opisati bolesnika s kutnim infarktom miokarda, navesti metode u dijagnostici, interpretacija nalaza, početno zbrinjavanje bolesnika
  • Navesti simptome i dijagnostičke postupke i prepoznavanju akutnog abdomena, peritonitisa, ileusa i kod akutnog unutarnjeg krvarenja, obrazložiti početno zbrinjavanje
  • Navesti značajke anafilaktičke reakcije, nabrojati lijekove i postupke u početnom zbrinjavanju
  • Prezentirati osnovne značajke intenzivnog liječenja tauma glave, abdomena, politraume, hipotermije, aortalne disekcije, krvarenja i perforacije šupljih organa.
  • Razjasniti postupke u dijagnostici infekcija (aerobne, anaerobne, viralne i mikotičke). Definirati nozokomijalne infekcije, navesti osnovne izvore sepse.
  • Upoznati metode parenteralne i enteralne prehrane, izračunati kalorijsku potrebu uporabom jednadžbi za različute kategorije intenzivnoh bolesnika
  • Upoznati tehnike fizikalnog pregleda i metode nadzora kritično oboljelih, odrediti indikacije za primjenu radioloških dijagnostičkih tehnika, upoznati uporabu ultrazvuka u JIL-u
  • Razlikovati metode strojne ventilacije, tehnike potpomognute ventilacije
  • Objasniti razliku akutne i kronične renalne insuficijencije u perioperacijskoj fazi, navesti metode njihove dijagnostike i liječenja
  • Navesti lijekove i načine primjene za analgeziju i sedaciju kod politraumatiziranog bolesnika
  • Navesti postupke u iječenju pothlađenog bolesnika
  • Izračunati površinu opečene površine, izračunati volumen infuzije za početno liječenje opečenog bolensika
  • Interpretirati laboratorijske nalaze kod bolesnika s akutnim poremećajem koagulacije,
  • Objasniti akutni metabolički poremećaj i navesti načine intenzivnog liječenja
  • Definirati akutni poremećaj svijesti, diskutirati o  metodama njihove dijagnostike i liječenja
  • Liječenje boli
  • Prezentirati temelje neuroanatomije i neurofiziologije boli
  • Navesti nekoliko klasifikacija boli (akutna ili kronična, somatska ili visceralna, prema mehanizmu nastanka)
  • Navesti psihološke aspekte boli i metode liječenja
  • Objasniti razliku u liječenju akutne i kronične boli, navesti najčešća obilježja boli  u djece i odraslih
  • Navesti i opisati metode medikamentoznog i komplementarnog liječenja boli

webmail studomat  knjiznica alumni