blank

Fizikalna i rehabilitacijska medicina

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • 20.11.2013. | 11.12.2013. | 29.01.2014. | 12.02.2014. | 19.03.2014. | 16.04.2014. | 14.05.2014. | 11.06.2014. | 02.07.2014. | 10.09.2014. | 24.09.2014. |
 • Prof.dr.sc. Ivan Džidić
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1. Identificirati i objasniti načela rehabilitacijske medicine.
  2. Procijeniti utjecaj kronične bolesti i nesposobnosti na bolesnika
  3. Identificirati i objasniti načela rehabilitacijskih terapija (kinezioterapija, kognitivna i logopedska terapija, obuka za djelatnosti dnevnog življenja, fizikalna terapija)
  4. Objasniti načela neprekidnosti skrbi
  5. Identificirati prikladne okvire za skrb u različitim razdobljima oporavka i rehabilitacije
  6. Prepoznati indikacije i kontraindikacije za fizikalnu terapiju

  VJEŠTINE

  1. Prepoznati, izabrati i primjeniti ključne vještine kod uzimanja anamneze sa svim osobitostima za bolesti navedene u sadržaju
  2. Izvesti uz nadzor klinički pregled s fizijatrijsko-reumatološkom propedeutikom
  3. Izvesti osnovna mjerenja pokretljivosti zglobova i kralješnice te procijeniti mišićnu snagu korištenjem mjernih instrumenata
  4. Primijeniti upitnik aktivnosti svakodnevnog života
  5. Procijeniti stupanj nesposobnosti

  • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban objasniti osnove uzroka invalidnosti i postupanja s osobama s invalidnošću tijekom rehabilitacije i dugoročnog praćenja u okviru zdravstvenog sustava. Znati će osnove kinezioterapije, hidrokinezioterapije, elektroterapije i ostalih fizikalnih procedura, osnove mjerenja funkcionalnosti i radne sposobnosti, osnove kliničke slike, dijagnostike i liječenja  reumatskih bolesti, stanja nakon amputacija ekstremiteta, rehabilitacije kod osoba sa moždanim udarom, ozljedom mozga i kralježnične moždine, te cerebralno oštećenog djeteta. Upoznat će se s korištenjem prirodnog faktora i klime u liječenju i rehabilitaciji. 

webmail studomat  knjiznica alumni