blank

Kirurgija (opća+dječja)

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • 16.12.2013. | 13.01.2014. | 27.01.2014. | 09.06.2014. | 23.06.2014. | 08.07.2014. |
 • Prof.dr.sc. Jozo Kristek
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE


   

  1.     Objasniti mehanizam nastanka oštećenja tkiva, opisati proces cijeljenja tkiva, poremećaje u cijeljenju rane te utjecaj upalnih čimbenika na cijeli organizam

  2.     Navesti i opisati temeljne kirurške tehnike te načela asepse i antisepse u liječenju kirurških bolesnika

  3.     Navesti najčešće akutne kirurške bolesti, opisati bolesti i stanja koja zahtijevaju kirurško liječenje te razlikovati bolesti i stanja koja zahtijevaju hitno kirurško liječenje

  4.     Opisati odgovarajuće postupke u kirurškim stanjima i bolestima koje izravno ugrožavaju život bolesnika

  5.     Razlikovati odgovarajuće dijagnostičke pretrage u kirurških bolesnika

  6.     Analizirati i povezati kliničku sliku i rezultate dijagnostičkih pretraga u kirurških bolesnika

  7.     Opisati prijeoperacijsku obradu bolesnika za elektivni operacijski zahvat

  8.     Opisati poslijeoperacijsko praćenje i liječenje kirurškog bolesnika u konzultaciji sa specijalistom određene kirurške grane i specijalistima drugih grana medicine

  9.     Opisati kirurško liječenje politraumatiziranih bolesnika, kirurško zbrinjavanje bolesnika s opeklinama te opisati stanja terminalnog zatajenja organa i osnovna načela transplantacijske kirurgije

  10.  Opisati posebnosti dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zbrinjavanju kirurških bolesnika dječje dobi

   

   

  VJEŠTINE  1.     Samostalno uzimati kiruršku anamnezu i izvoditi klinički pregled kirurških bolesnika

  2.     Prepoznati bolesti i stanja koja zahtijevaju kirurško liječenje te razlikovati bolesti i stanja koja zahtijevaju hitno kirurško liječenje

  3.     Primijeniti odgovarajuće postupke u kirurškim stanjima i bolestima koje izravno ugrožavaju život bolesnika

  4.     Prepoznati, identificirati i poredati akutnu traumu, procijeniti red hitnosti te osigurati vitalne funkcije

  5.     Prepoznati moguće rane poslijeoperacijske komplikacije u liječenju najčešćih kirurških bolesti i ozljeda (infekcija, dehiscijencija operativne rane, kao i respiracijske i urinarne komplikacije), te odabrati  i osmisliti adekvatno liječenje

  6.     Započeti liječenje traumatiziranih bolesnika, obraditi manje kirurške rane te vaditi šave nakon operativnih procedura

  7.     Demonstrirati primarnu obradu rane i dati primjer pregleda kirurškog bolesnika

  8.     Provoditi nadzor opće kirurške njege i potpore bolesnika s čestim kirurškim bolestima

  9.     Samostalno izvoditi određene kliničke vještine sukladno Knjižici kliničkih vještina

  10. Izvesti uz nadzor odgovarajući broj različitih dijagnostičkih postupaka sukladno Knjižici kliničkih vještina 

  • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban postavljati kiruršku dijagnostiku, započeti terapiju kirurške patologije abdomena, također će biti sposoban započeti dijagnostiku i započeti liječenje traumatiziranih bolesnika, osposobljen je za obradu manjih kirurških rana, praćenje bolesnika nakon kirurških zahvata te vađenja šavi nakon operativnih procedura.
  • Student će biti osposobljen provesti početnu dijagnostiku i terapiju kod bolesnika sa kirurškom vaskularnom patologijom te dječijom kirurškom patologijom.
  • Student će biti osposobljen dijagnosticirati i započeti liječenje kirurške kardiotorakalne patologije te bolesnika sa plastičnom patologijom.
  • Započeti terapiju kod politraumatiziranih bolesnika.

webmail studomat  knjiznica alumni