blank

Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • 28.10.2013. | 25.11.2013. | 16.12.2013. | 27.01.2014. | 24.02.2014. |
 • Prof.dr.sc. Davorin Đanić
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1. Opisati i objasniti nastanak bolesti i znakove tumora usne šupljine, paranazalnih sinusa i slinovnica, malformacija i deformiteta glave i vrata, upalnih bolesti i cističnih promjene čeljusti i mekih tkiva glave i vrata i najčešćih bolesti temporomandibularnog zgloba Opisati i razlikovati znakove pojedinih ozljeda kostiju i mekih tkiva lica
  2. Nabrojiti najvažnije metode dijagnostike i navesti okvirne rezultate dijagnostike ozljeda kostiju i mekih tkiva, lica tumora usne šupljine, paranazalnih sinusa i slinovnica, malformacija i deformiteta glave i vrata, upalnih bolesti i cističnih promjene čeljusti i mekih tkiva glave i vrata i najčešćih bolesti temporomandibularnog zgloba
  3. Navesti i okvirno obrazložiti izbor načina liječenja ozljeda kostiju i mekih tkiva, lica tumora usne šupljine, paranazalnih sinusa i slinovnica, malformacija i deformiteta glave i vrata, upalnih bolesti i cističnih promjene čeljusti i mekih tkiva glave i vrata i najčešćih bolesti temporomandibularnog zgloba
  4. Sudjelovati u izradi kirurškog terapijskog planiranja u ortognatskoj kirurgiji, kirurgiji čeljusti i kirurškom planiranju rekonstrukcije

  VJEŠTINE

  1. Napraviti detaljni pregled lica, usne šupljine i vrata
  2. Učiniti procjenu okluzije i mastikatorne funkcije
  3. Započeti postupke liječenja mekotkivnih ozljeda lica
  4. Prosuditi stupanj hitnosti i tijek rješavanja ozljeda kostiju lica

  • Sudenti će biti praktično osposobljeni za samostalni pregled maksilofacijalnog područja I postavljanje dijagnoze čestih bolesti temeljem osnovnih metoda kliničkog pregleda; anamneza, podešavanje svjetla/ direktno svjetlo ili  upotreba čeonog ogledala i indirektnog svjetla, fizikalni pregled lica i čeljusti,  usta i zuba, palpacija vrata, uporaba ogledalca i sonde za procjenu zubnog statusa i statusa gingive. Samostalno zbrinjavanje manjih rana lica I vrata.
  • Maksilofacijalna traumatologija
  • Poznavanje osnova etiopatogeneze, dijagnostike I načela kirurškog zbrinjavanja mekotkivnih I koštanih ozljeda glave I vrata. Poznavanje osobitosti pojedinih fraktura kostiju lica; prijelomi mandibule, prijelomi srednjeg lica, fraktura nazo-oribito-etmoidnog kompleksa, panfacijalni prijelomi. Podjela fraktura maksile. Prepoznavanje prijeloma na temelju kliničke slike; poremećaj okluzije, inspekcijski i palpacijski znakovi. Radiološka dijagnostika fraktura kostiju lica. Temelji konzervativnog liječenja; intermaksilarna fiksacija,  monomaksilarna fiksacija, imobilizacijske akrilatne udlage. Poznavanje vrsta osteosinteza. Prepoznavanje postoperativnih komplikacija I kasnih sekvela. Poznavanje osnova o traumi zubi i alveolarnog grebena;frakture krune zuba, frakture korijena zuba, određivanje vitaliteta zuba, avulzija zuba, avulzija zuba dječje dobi, tretman luksiranih zubi i fraktura alveolarnog grebena, monomaksilarna fiksacija,  sudskomedicinski aspekti frakture zubi i alveolarnog grebena.
  • Poznavanje osnova kompleksnih fraktura nazo-orbito-etmoidnog kompleksa; etiopatogeneza, klinička slika, oftalmološka simptomatologija, -sindrom gornje orbitalne fisure, retrobulbarni hematom , dvoslike, poremećaji bulbomotorike, traumatski telekantus. Prepoznavnje priduržene neurološke simptomatologije; nazolikvoreja, poremećaji svijesti. Poznavanje kirurških pristupa nazo-orbito-etmoidnim frakturama, plastike orbte, drenaža frontalnog sinusa, kirurgija telekantusa. Poznavanje osnovnih kirurških zahvata kod sekvela I sekundarnih korekcija.
  • Tumori MF regije
  • Osposobljenost za samostalno uzimanje anamneze I klinički pregled kod tumorskih bolesti maksilofacijalne regije: pregled usana i usne šupljine, ispitivanje pokretljivosti jezika, palpacija baze usne šupljine, mobilnog jezika te baze jezika, pregled tonzila, nepčanih lukova i nepca, biopsija tumorske lezije, postupak s bioptičkim materijalom, etaže limfnih čvorova na vratu i palpacija vrata, palpacija parotidnih loža, bimanualna palpacija submandibularnih žlijezda.
  • Glavna sijela tumora
  • Maligni tumori kože glave I vrata
  • Poznavanje etiopatogeneze, učestalosti I distribucije pojedinih patohistoloških oblika. Poznavanje kliničkih oblika bazeocelularnog carcinoma: nodularni, ulceronekrotični, površinsko-šireći, pigmentirani, morfeični. Poznavanje kliničkih oblika planocelularnog carcinoma, osnova o karcinomu donje usnice, metastaziranja. Upoznavanje s rjeđim oblicima adneksalnih tumora. Poznavanje načela kirurškog liječenja.
  • Poznavanje osnova o etiopatogenezi I učestalosti malignog melanoma glave I vrata. Prepoznavanje prekursorskih lezija I “de novo“ melanoma. Poznavanje kliničkih oblika malignog melanoma: nodularni, površinsko šireći, lentigo maligna melanoma, amelanotični. Poznavanje dijagnostičkog postupka, stupnjevanja dubine prodora I osnova metastaziranja. Limfoscintigrafija I određivanje sentinel limfnog čvora. Poznavanje osnova kirurškog liječeja I postoperativnog praćenja.
  • Intraoralni karcinom
  • Poznavanje etiologije, učestalosti, kliničkih oblika, patohistoloških slika, stupnjevanja tumora, kirurškog i adjuvantnog liječenja.
  • Orofaringealni karcinom
  • Poznavanje etiologije, učestalosti, kliničkih oblika, patohistoloških slika, stupnjevanja tumora, kirurškog i adjuvantnog liječenja.
  • Student će moći samostalno obaviti temeljiti klinički pregled usta, orofarinksa I vrata I na temelju pregleda odrediti stupanj tumora. Poznavanje dijagnostičkog algoritma- biopsija tumora, citološka punkcija na vratu, radiološke metode, PET/PET-CT. Poznavanje metoda kirurškog liječenja tumora usne šupljine I orofarinksa; blok resekcija tumora, tipovi disekcija limfnih čvorova vrata, metode rekonstrukcije ablacijskih defekata. Poznavanje indikacija za radio/ radio-kemoterapiju.
  • Poznavanje kliničkih i patohistoloških čimbenika koji određuju prognozu intraoralnog i orofaringealnog karcinoma
  • Klinički: T N M stupanj, drugi primarni tumor
  • Patohistološki: pTNM stupanj, perivaskularna i perineuralna infiltracija tumora, važnost proboja čahure čvora, važnost broja i visine pozitivnih limfnih čvorova.
  • Udaljene metastaze
  • Tumori žlijezda slinovnica
  • Poznavanje osnova anatomskih odnosa velikih žlijezda slinovnica prema okolnim strukturama, s posebnim osvrtom na kiruršku anatomiju parotidne lože. Poznavanje vrsta benignih tumora žlijezda slinovica: pleomorfni adenoma, onkocitom, Warthinov tumor. Poznavanje vrsta malignih tumora žlijezda slinovnica: mukoepidermoidni  Ca, adenoid cistični Ca, adenoCa, maligni tm mixtus. Poznavanje osnova dijagnostičkog postupka: klinički pregled, citološka dijagnostika, CT i MR dijagnostika. Poznavanje vrsta kirurškog liječenja parotidnih tumora: površinska parotidektomija, totalna parotidektomija.
  • Tumori nosnog kavuma i paranazalnih sinusa
  • Poznavanje etiopatogeneze učestalosti ovih tumora kod najčešćih sijela; maksilarni sinus, etmoidni sinus. Poznavanje patohistoloških vrsta tumora: invertni papilom, planocelularni Ca, adenoCa, adenoid cistični Ca. Poznavati najčešće kliničke simptome I znakove ekstenzije tumora paranazalnih sinusa u okolna tkiva te poznavate osnovni dijagnostički algoritam: CT, MR, biopsija. Poznavati osnove kirurškog liječenja; medijalna maksilektomija, totalna maksilektomija, radikalna maksilektomija, egzenteracija orbite, etmoidektomija, resekcija tumora ostalih sinusa (etmoidni, frontalni, sfenoidni), kraniofacijalna resekcija, mogućnosti rekonstrukcije.
  • Poznavanje osnova plastične i rekonstruktivne kirurgije glave i vrata;
  • Povijesni pregled, indikacije (estetske, funkcionalne).
  • Poznavanje tipova režnjeva prema:
  • Udaljenosti od defekta: lokalni, regionalni, udaljeni
  • Vaskularizaciji: aksijalni, „random pattern“ režnjevi, perforatorski režnjevi
  • Tipu kretnje: klizni, rotacijski, transpozicijski, otočni
  • Tipu tkiva: kutani, fasciokutani, mišićni, koštani, kompozitni
  • Najčešći transplantati: kožni, hrskavični, koštani, masnog tkiva
  • Poznavanje najčešće korištenih regionalnhi  režnjeva za rekonstrukciju defekata usne šupljine i ždrijela; pectoralis maior režanj, deltopektoralni režanj. Poznavanje najčešće korištenih mikrovaskularnih režnjeva; -podlaktični, lateralni natkoljenični, latissimus dorsi, fibularni. Komplikacije režnjeva I njihovo liječenje
  • Malformacije MF regije
  • Poznavanje etiopatogeneze, nasljeđivanje rascjepa. Upoznavanje s  tipovi rascjepa usnice i nepca: -cheiloshisis-cheilognathopalatoshisis, palatoshisis, potpuni rascjepi, nepotpuni rascjepi, submukozni rascjep mekog nepca. Upoznavanje s osnovama kirurškog liječenja: tim za rascjepe, liječenje rascjepa usnice, liječenje rascjepa nepca, sekundarne kirurške procedure. Sekvele I funkcionalni deficit.
  • Deformiteti lica
  • Poznavanje etiopatogeneze. Poznavanje normokluzije I tipova poremećenog zagriza: Angle I-III.
  • Prepoznavnje češćih deformiteta lica: mandibularni prognatizam, maksilarni prognatizam, sindrom dugog lica, -mandibularni retrognatizam, maksilarni retrognatizam, progenija, laterognatizam. Poznavanje osnova preoprativne pripreme; analiza fotografija I sadrenih odljevaka, kefalometrijska analiza I ortodontska priprema bolesnika.
  • Upalna stanja MF regije
  • Prepoznavanje upala kože glave i vrata, upala žlijezda slinovnica, osteomijelitisa čeljusti I odontogenih abscesa u mekim tkivima lica I vrata: abscesi donje čeljusti i njihovo širenje, abscesi gornje čeljusti i njihovo širenje. Pravremena sumnja I prepoznavanje komplikacija odontogenih abscesa: empijem maksilarnog sinusa, celulitis orbite, meningitis, encefalitis, absces mozga, tromboza kavernoznog sinusa, medijastinitis.
  • Dijagnostika, konzervativno I kirurško liječenja različitih upalnih stanja području glave I vrata.
  • Bolna stanja u području maksilofacijalne regije
  • Poznavanje osnovih uzroka nociceptivne boli maksilofacijalnog područja: zubobolja, disfunkcija temporomandibularnog zgloba. Medikamentozno liječenje nociceptivne boli.
  • Poznavnje osnova neuropatske boli- Neuralgia n. trigemini; etiologija, klinička slika, diferencijalna dijagnoza,
  • medikamentozno liječenje. Kirurške metode liječenja trigeminalne neuralgije: operacije na periferiji živca, -neurokirurški zahvat; radiofrekventna lezija ganglija, dekompresija ganglija. Uspjesi liječenja.
  • Osnovna stomatološka znanja
  • Podjela cista čeljusti: upalne, razvojne, odontogene, fisuralne. Diferencijalna dijagnostika prozračnosti čeljusti
  • Ameloblastom I ostali odontogeni tumori. Kirurško liječenje cista i benignih tumora čeljusti.
  • Osnove o ortodontskoj pripremi bolesnika s deformitetom lica; osnovne napomene o ortodonciji, kefalometrijska analiza; referentne točke, kutovi i udaljenosti lica. Analiza studijskih sadrenih modela. Ortodont kao dio kirurškog tima.
  • Osnovna znanja o mogućnostima dentalne implantologije; indikacije, preoperativna priprema, faze kirurško-protetskog tretmana;  implantacija, razotkrivanje implantata, protetska nadogradnja. Komplikacije nakon dentalne implantologije I njihovo liječenje.

webmail studomat  knjiznica alumni