blank

Ortopedija

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • 11.11.2013. | 09.12.2013. | 29.01.2014. | 12.02.2014. | 17.03.2014. | 14.04.2014. | 12.05.2014. | 09.06.2014. | 23.06.2014. | 08.09.2014. | 22.09.2014. |
 • Prof.dr.sc. Savo Jovanović
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1. Prepoznati bolesti i ozljede lokomotornog sustava
  2. Poznavati dijagnostičke i terapijske postupke kod bolesti i ozljeda lokomotornog sustava
  3. Objasniti uzroke bolesti i ozljeda lokomotornog sustava te objasniti važnost diferencijalno dijagnostičkog razmatranja
  4. Procijeniti važnost pravilnog liječenja ortopedskog pacijenta

  VJEŠTINE

  1. Demonstrirati vještinu samostalnog uzimanja anamneze, izvođenja kliničkog ortopedskog pregleda te određivanja radne dijagnoze
  2. Izvesti uz nadzor određene terapijske postupke pri konzervativnom liječenju ortopedskog pacijenta

  Nakon položenog ispita iz kolegija ortopedija student će biti sposoban anamnestičkim podacima, fizikalnim pregledom i eventualnim dodatnom dijagnostičkom obradom i pregledima odgovarajućih specijalista.

webmail studomat  knjiznica alumni