blank

Otorinolaringologija s audiologijom i fonijatrijom

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • 25.11.2013. | 16.12.2013. | 27.01.2014. | 24.02.2014. |
 • Prof.dr.sc. Davorin Đanić
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1. Opisati osnovnu anatomiju glave i vrata
  2. Imenovati glavna područja otorinolaringologije i unutar njih osnovne skupine bolesti
  3. Klasificirati, definirati, opisati i razlikovati pojedine bolesti uha, grla i nosa
  4. Opisati vodeće simptome i znakove bolesti uha, grla i nosa i povezati ih u specifične kliničke slike i sindrome te protumačiti osnovne patofiziološke mehanizme razvoja najvažnijih kliničkih entiteta
  5. Prezentirati diferencijalno – dijagnostičke mogućnosti na osnovi kliničkih simptoma i znakova u bolesnika
  6. Planirati i odabrati ispravne dijagnostičke postupke u pojedinim stanjima, sindromima i bolestima uha, grla i nosa te kritički prosuđivati rezultate dijagnostičkih pretraga
  7. Povezati i integrirati spoznaje iz kliničke slike i dijagnostičkog postupka te kritički prosuditi o ispravnoj dijagnozi bolesti
  8. Razlikovati osnovna načela liječenja te planirati optimalnu vrstu i slijed terapijskih postupaka
  9. Nabrojati i prepoznati hitna stanja te odrediti redosljed hitnosti u zbrinjavanju u otorinolaringologiji
  10. Kritički prosuđivati različite invazivne i neinvazivne metode liječenja pojedinih bolesti i argumentirano ih prezentirati bolesniku
  11. Predvidjeti odgovarajuću prognozu bolesti te analizirati tijek, učinke i ishode liječenja
  12. Prepoznati metode dijagnostike i liječenja u skladu s načelima „medicine utemeljene na dokazima“

  VJEŠTINE

  1. Demonstrirati vještinu samostalnog uzimanja anamneze i izvođenja kliničkog pregleda te određivanja radne dijagnoze
  2. Uočiti vodeće simptome bolesti te prepoznati povezanost tih simptoma s određenim kliničkim entitetima
  3. Prepoznati simptome u životno ugroženog bolesnika i prezentirati vještinu njegova zbrinjavanja
  4. Razviti vještinu raspravljanja o kliničkoj slici i tumačenja diferencijalne dijagnoze
  5. Razviti vještinu tumačenja i raspravljanja o rezultatima nalaza dijagnostičke obrade bolesnika
  6. Samostalno izvoditi određene kliničke vještine sukladno Knjižici kliničkih vještina
  7. Izvesti uz nadzor odgovarajući broj različitih dijagnostičkih i terapijskih postupaka sukladno Knjižici kliničkih vještina
  8. Prezentirati način upravljanja dijagnostičkim i terapijskim postupkom te nadzorom bolesnika u skladu s odgovarajućim postupnicima (algoritmima)
  9. Voditi medicinsku dokumentaciju bolesnika
  10. Sudjelovati u timskom, interdisciplinarnom i multidisciplinarnom kliničkom radu te demonstrirati dobre komunikacijske vještine s bolesnikom, njegovom pratnjom te osobljem

  • Savladati fizikalne pretrage uha koje trebaju omogućiti lakše uočavanje patoloških pojava u području uha.
  • Prepoznati i liječiti upalne promjene  kože uške i  zvukovoda, te utjecaj traume , topline i hladnoće na ušku i zvukovod; Komplikacije (othematom, perihondritis); Ušna smola i začepljenost zvukovoda, toaleta zvukovoda; Tumori uške i zvukovoda. Stenoza i atrezijazvukovoda.
  • Prepoznati i liječiti akutne upale  srednjeg uha i učestalost povezanu s oboljenjem gornjeg dišnog trakta, opstrukcijom  nosnog ždrijela (povećana ždrijelna tonzila), disfunkcijom Eustahijeve tube (rascjep nepca). Simptomi akutne upale uha (anamnestički, otoskopski). Preventiva i terapija akutne upale srednjeg uha.
  • Vrste i liječenje kroničnih upala srednjeg uha: Otitismediachronicasecretoria, otitismediachronicasuppurativa (simplex, ostitica), kolesteatom (kongenitalni i stečeni, primarni i sekundarni).
  • Etiologija-disfunkcija Eustahijeve tube, alergije, bakterije i medijatori upale.
  • Liječenje akutnih i kroničnih upala srednjeg uha: mastoidektomija, stražnja timpanotomija, modificirana radikalna mastoidektomija, radikalna mastoidektomija, timpanoplastika, miringoplastika.
  • Komplikacije akutne i kronične upale srednjeg uha (ekstrakranijske i intrakranijske).
  • Objasniti osnove anatomije i fiziologije unutrašnjeg uha. Teoretski savladati dijagnostiku i liječenje vrtoglavice te drugih bolesti koje zahvaćaju labirint.
  • Upoznavanje s uzrokom i vrstom  oštećenja sluha, od postavljanja dijagnoze, medikamentozne do operativne terapije
  • Medikamentozno, operativno liječenje nagluhosti i propisivanje slušnih pomagala. Indikcije za kohlearnu implantaciju, AEP/BERA.
  • Periferno vestibularno oštećenje, diferencijalna dijagnostika prema centralnim vrtoglavicama.
  • Upoznati se s audiološkim pregledom, toplinskim podraživanjem i elektronistagmografija.
  • Diferencijalna dijagnostika i  liječenje po uzroku vrtoglavice – medikamentozna terapija, rehabilitacija i indikacije za operativno liječenje.
  • Simptomi oboljenja nosa u anamnezi, prednja i stražnja rinoskopija,endoskopija nosa i sinusa, rinomanometrija, analiza nosnog sekreta, saharinski test, olfaktometrija.
  • Nosne školjke, fontanele, procesusuncinatus, krvne žile i pneumatizacija frontalnih i sfenoidnih sinusa, mukocilijarni transport, olfaktorna funkcija nosa, zaštitna funkcija nosa.
  • Oblici piramide nosa i odstupanja, kongenitalne malformacije (koanalnaatrezija), deformacije nosne pregrade i školjki nosa, kliničke manifestacije ozljede nosa i sinusa - epistaksa (uzroci, liječenje), frakture nosa i sinusa, hematom septuma, hematosinus. Kirurške korekcije deformiteta (rekonstrukcija nosne piramide, septoplastika).
  • Alergijski rinitis (anamneza, kliničke manifestacije, dijagnostičke metode i terapija), nealergijski rinitis, bakterijski rinitis, vazomotorni i rinitis uzrokovan lijekovima. Rinosinuitis (akutni, kronični).
  • Polipoza nosa (upalni polipi nosa, nosna polipoza u djece s cističnom fibrozom, antrohoanalni polip) i liječenje (kirurško, medikamentozno). Zloćudni tumori kože nosa i liječenje.
  • Zloćudni tumori paranazalnih šupljina - kliničke manifestacije, dijagnostika i liječenje.
  • Razlikovati uzroke bolesti ždrijela i grkljana i shodno tome dijagnostičke postupke  i načine liječenja.
  • Razlikovati uzroke bolesti žlijezda slinovnica i shodno tome dijagnostičke postupke u vezi s bolestima slinovnica i načine liječenja.
  • Naučiti kada je potrebno učiniti traheotomiju hitno, a kada planirano.
  • Iscrpni anamnestički podaci o uzrocima glasovnih promjena, vrsti glasovnih promjena i rehabilitaciji glasovnih promjena, medikamentozna i operativna terapija.
  • Pregled osnovnih infekcija ORL područja: etiologija, kliničke manifestacije, shodno tome dijagnostički postupci   i načini liječenja.

webmail studomat  knjiznica alumni