blank

Pedijatrija

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • 26.05.2014. | 16.06.2014. | 09.07.2014. | 11.09.2014. | 25.09.2014. |
 • Doc.dr.sc. Vesna Milas
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1. Definirati osnovne postavke vezane uz djecu različite dobi (dojenče, malo dijete, adolescent) kao objekt interesa pedijatrije i objasniti holistički pristup pedijatriji koji uključuje mjere prevencije i liječenja bolesti, kao i rehabilitacije bolesne djece
  2. Upoznati vitalnu statistiku i osnovne aspekte organizacije zdravstvene zaštite majki i djece, objasniti provođenje novorođenačkog probira i cijepljenja, i naglasiti važnost ostalih mjera prevencije i očuvanja zdravlja djece
  3. Naglasiti potrebu i objasniti načine vođenja brige i nadzora nad normalnim rastom i razvojem djece uključujući upoznavanje s njihovom ispravnom prehranom u skladu s odgovarajućom dobi djeteta
  4. Upoznati, definirati i klasificirati kazuistiku specijalne pedijatrije prema funkcijama i bolestima glavnih organskih sustava
  5. Upoznati i objasniti najčešće akutne i kronične bolesti dječje dobi kako bi studenti kao budući liječnici opće medicine znali samostalno prepoznati i rješavati probleme bolesne djece na razini ambulantnog rada, odnosno primarne zdravstvene zaštite
  6. Definirati, prepoznati i razlikovati najčešća hitna stanja u medicini dječje dobi

  VJEŠTINE

  1. Upoznati se s vještinama uzimanja pedijatrijske heteroanamneze i upoznati se s vještinama fizikalnog pregleda djece i specifičnostima istoga u ovisnosti o dobi djeteta
  2. Upoznati se s metodama i načinima procjene rasta i psihomotornog razvoja djece i prepoznati djecu koja odstupaju od normalnih nalaza i očekivanih vrijednosti
  3. Upoznati se s osnovnim postupcima, preporukama i savjetima o prehrani kako zdravog tako i bolesnog djeteta i razlikovati ih s obzirom na dob djeteta
  4. Upoznati se s osnovnim postupcima kardiopulmonalne reanimacije novorođenčeta, dojenčeta, malog djeteta i školskog djeteta, kao i s općim postupcima u slučajevima akutnog otrovanja i u ostalim nesrećama u dječjoj dobi uključujući i postupke pri sumnji na zlostavljanje djeteta
  5. Objasniti i upoznati se s tehnikama mjerenja krvnog tlaka i tjelesne temperature u djece, s tehnikama rashlađivanja febrilnog djeteta, s tehnikama uzimanja bioloških uzoraka za laboratorijske analize, i sa specifičnostima tehnika oralne i parenteralne primjene lijekova u dojenčadi i male djece
  6. Nadzirati bolesnika koji se liječi od najčešćih pedijatrijskih bolesti i ostvariti adekvatnu komunikaciju s obitelji liječenog bolesnika

  • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • Navesti i objasniti grupe novorođenčadi po rođenju, najčešći mortalitet i morbiditet pojedine skupine
  • Prepoznati najčešće rizične čimbenike koji mogu na dijete djelovati u trudnoći, porodu, i perinatalnom razdoblju
  • Pratiti rast i razvoj djece i prepoznati  nepravilnosti koje zahtijevaju liječenje ili rehabilitaciju
  • Raditi u savjetovalištu za dojenčad, znati sve o cijepljenju, koristima te o nuspojavama istog
  • Znat će pratiti promjene u prehrani djeteta, prepoznati nepravilnosti i dati savjete odnosno uključiti odgovarajuću terapiju
  • Prepoznati i liječiti hitna stanja u djece: anafilaktički šok, epileptički i astmatski status, provoditi reanimaciju dojenčadi i veće djece, prepoznati i liječiti najčešća trovanja u djece
  • Liječiti najčešće deficitarne bolesti (rahitis, manjak vitamina, minerala)
  • Biti osposobljen za  preventivne preglede djece, te osposobljen za uočavanje najčešćih anomalija razvoja
  • Prepoznavanje i liječenje psihosomatskih bolesti
  • Prepoznavanje , praćenje i liječenje najčešćih bolesti dječje dobi (respiratornih, urogenitalnih, Gastrointestinalnih, hematoloških, kardioloških i neuroloških)

webmail studomat  knjiznica alumni