blank

Urologija

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • 29.01.2014. | 19.02.2014. | 11.06.2014. | 02.07.2014. | 03.09.2014. | 24.09.2014. |
 • Prof.dr.sc. Josip Galić
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1. Definirati urološke nozološke entitete
  2. Opisati i objasniti metode kirurškog liječenja bolesti urogenitalnog sustava
  3. Analizirati i raščlaniti pojedine simptome bolesti urogenitalnog sustava
  4. Povezati simptome bolesti urogenitalnog sustava s pojedinim nozološkim entitetima
  5. Prepoznati hitna stanja u urologiji
  6. Nabrojati najčešće komplikacije operacijskog liječenja u urologiji
  7. Predvidjeti probleme i komplikacije u bolesnika s uznapredovalim malignim tumorima urogenitalnog sustava, te izabrati odgovarajuću metodu praćenja bolesnika
  8. Objasniti principe pripreme i vođenja kandidata za transplantaciju i eksplantaciju bubrega

  VJEŠTINE

  1. Izabrati odgovarajuću metodu derivacije urina u bolesnika s opstrukcijskom uropatijom
  2. Izvesti postavljanje urinskog katetera
  3. Izvesti fizikalni pregled urološkog bolesnika
  4. Izvesti (uz nadzor) orijentacijski ultrazvučni pregled abdomena
  5. Izvesti previjanje rane
  6. Izvesti (uz nadzor) promjenu cistostome i nefrostome

webmail studomat  knjiznica alumni