blank

Ginekologija i opstetricija

 • Opća ginekološka problematika, ginekološka urologija i ginekološka onkologija. fiziologija i patologija trudnoće i proda, neonatologija. Problematika reprodukcije žena.
 • Anatomija ženskih spolnih organa (P)

  Diferencijacija spolovila (P)

  Oplodnja, nidacija i transport jajašca (P)

  Menstruacijski ciklus (P)

  Bračna neplodnost (P)

  Poremećaji menstruacijskog ciklusa (P)

  Postmenopauza (P)

  Spolno prenosive bolesti (P)

  Ektopična trudnoća (P)

  Metode potpomognute oplodnje (P)

  Hormoni u humanoj reprodukciji (P)

  Fiziološke promjene genitalnih organa tijekom ciklusa (P)

  Akutne i kronične upale ženskog spolnog sustava (P)

  Endoskopija u ginekologiji (S)

  Endometrioza (P)

  Poremećaji menstruacijskog ciklusa (S)

  Principi obrade neplodnog braka (S)

  Planiranje obitelji (S)

  Dijagnoza trudnoće (P)

  Fiziološke promjene u trudnoći (P)

  Mehanizam poroda. Trudovi, dijete, porodni kanal (P)

  Nadzor djeteta u trudnoći i porodu (P)

  Puerperij (P)

  Prijevremeni porod (P)

  Funkcije posteljice (P)

  Razvoj posteljice (P)

  Prijeteći habitualni pobačaji (P)

  Razvoj ploda (P)

  Fetalna hipotrofija (P)

  SIA (P)

  Fiziologija i patologija pl.vode (P)

  Krvarenja u uznapredovaloj trudnoći (P)

  Placenta praevia. Abrupcija posteljice. (P)

  Dijabetes i trudnoća. Gestacijski dijabetes (P)

  Hipertenzija u trudnoći (P)

  Preklampsija. Eklampsija. (P)

  Način poroda (S)

  Defleksijski stavovi.Zadak. Kosi položaj.Poprečni položaj (S)

  Intraamnijska infekcija (S)

  Trofoblastna bolest (S)

  Antenatalna dijag.fetalnih abnormalnosti (S)

  Prijevremeni porod i elektromiodrafija (S)

  Nadzor djeteta u porodu (S)

  Cervikalne intraepitelne neoplazije i metode probira (P)

  Miomi i sarkomi maternice(P)

  Karcinom endometrija (P)

  Dobročudne novotvorine jajnika i postupnik u liječenju (P)

  Zločudne novotvorine jajnika (P)

  Novotvorine vulve i vagine (P)

  Karcinom vrata maternice (P)

  Karcinom jajovoda (P)

  Trofoblastna bolest (P)

  Liječenje bolesnica oboljelih od raka vulve i vagine (S)

  CIN , HPV infekcija. Metode prevncije. (S)

  Rano otkrivanje raka endometrija (S)

  Dijagnostika i liječenje bolesti dojke (S)

  Dijagnostika i liječenje zločudnih novotvorina jajovoda i jajnika (S)

  Primjena kemoterapije (S)

  Radioterapija u bol.sa gin.rakom (S)

  Akutni abdomen u ginekologiji (S)

  Uroginekologija (S)
  Uvod u kliničku citologiju.

  Počeci razvoja ginekološke citologije u svijetu i nas. (P)

  Primjena citologije u ginekologiji i opstetriciji. Histologija i citomorfologija normalnog genitalnog trakta. Citohormonski status. (P)

  Konvencionalni PAPA test: uzimanje, obrada uzoraka i osnovni principi citološke analize (P)

  Citologija premalignih i malignih lezija vrata maternice. Klasifikacija citoloških nalaza vrata maternice. Vrijednost diferencijalne
  citološke dijagnoze; citološko-histološka usporedba. (P)

  Prevencija raka vrata maternice; primarna i sekundarna, oportunistički i organizirani probir.Nove tehnike u citologiji i druge metode probira (P)

  Citologija vulve, vagine, endometrija i jajnika. Primjena u trudnoći (P)

  G.N. Papanicolau – život i djelo. (S)

  Epidemiologija i faktori rizika za nastanak CIN-a i cervikalnog karcinoma (S)

  Obrada citoloških preparata i bojenje po Papanicolau. Organizacija citološkog laboratorija (S)

  Program prevencije cervikalnog karcinoma. (S)

  Uzročnici urogenitalnih infekcija u PAPA razmazu (S)

  Citologija endometrija (S)

  Repetitorij ginekološke patologije (P)

  Rad u IVF laboratoriju (S)

  Anestezija u ginekologiji i opstetriciji (S)

  Zbrinjavanje novorođenčeta, reanimacija (S)

  Posebne kliničke vježbe (PKL)

 • Obavezna literatura:
  1. Ginekologija, Prof.dr.sc. Velimir Šimunić
  2. Porodništvo, Prof.dr.sc. Ante Dražančić
  • prof.dr.sc.Siniša Šijanović
  • prof.dr.sc.Darko Čuržik
  • dr.sc.Andrijana Müller-Vranješ
  • Zoran Kasač, dr. med
  • prof.dr.sc.Marija Pajtler
  • dr.sc.Andrea Milostić-Srb
  Vanjski suradnici:
  • doc.dr.sc.Zlatko Topolovec
  • mr.sc.Mirna Erman-Vlahović
  • Mirjana Rubin, dr. med
  • Davor Petrović, dr. med
  • Zoran Popović, dr. med
  • Mićo Rosso, dr. med
  • Arlenka Lovrić-Pavošević, dr. med
  • doc.sc.Dorotea Pavan Jukić
  • mr.sc.Jadranka Kokeza-Blašković
  • doc.dr.sc.Milanka Mrčela
  • doc.dr.sc.Slavica Kvolik
  • doc.dr.sc Valerija Miličić-Juhas
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1. Opisati normalnu funkciju menstruacijskog ciklusa sa osvrtom na četiri razdoblja žene (predpubert i pubertet, reprodukcijska dob, premenopauza i postmenopauza, senium)
  2. Objasniti tijek zbivanja, promjena i mehanizama tijekom normalne (fiziološke) trudnoće, poroda, babinja i osnovna zbivanja u novorođenačkoj dobi, te objasniti dijagnostička sredstva i primjenjene suvremene metode dijagnostike i nadzora tijekom trudnoće, poroda i babinja
  3. Opisati i objasniti tijek zbivanja, promjene, mehanizme, simptome i primjenjene dijagnostičke i terapijske metode korištene tijekom patološke (abnormalne) trudnoće, poroda , babinja
  4. Definirati mehanizme nastanka najvažnijih kliničkih stanja u ginekologiji, te objasniti dijagnostička sredstva i primjenjene suvremene metode dijagnostike i terapije
  5. Definirati najvažnije kliničke čimbenike u humanoj reprodukciji i medicinski potpomognutoj oplodnji, te objasniti suvremena sredstva i metode
  6. Interpretirati etiopatogenetske mehanizme nastanka najvažnijih kliničkih stanja u ginekološkoj onkologiji, te objasniti dijagnostička sredstva i primjenjene suvremene metode dijagnostike i terapije

  VJEŠTINE

  1. Voditi i ispunjavati medicinsku dokumentaciju trudnica, rodilja, babinjača i ginekoloških bolesnica
  2. Snimiti i interpretirati kardiotokografske nalaze
  3. Interpretirati acidobazni status ploda
  4. Poznavati vođenje poroda u stavu glavicom i u stavu zatkom
  5. Demonstrirati i primijeniti praktična znanja potrebna za obavljanje ginekološkog i opstetričkog pregleda na modelu trudnice i žene (model zdjelice i abdomena), demonstrirati vođenje vaginalnog poroda na modelu i vođenje trećeg i četvrtog porodnog doba
  6. Uzimati cervikovaginalnog obriska (Papa testa) na modelu i interpretirati tekst citološkog nalaza

  Student će imati znanja i vještine da prati porodilju prije i za vrijeme poroda te da nadzire fetus tijekom trudnoće; steći će znanja i vještine uzimanja cervikalnih i vaginalnih briseva; imati će znanja i vještine pri vođenju poroda kao član tima. Također će imati znanja i vještine u otkrivanju, liječenju (konzervativo ili operacijski liječenju) ginekoloških bolesnica. Upoznati će patološke promjene genitalnih organa kao i normalnu i patološku trudnoću.

webmail studomat  knjiznica alumni