blank

Modul – Kliničko prosuđivanje

 • Ciljevipredmeta:
  Stjecanjeznanja ivještinapotrebnihzasnalaženje u rješavanju različitih situacija iz kliničke prakse.
  Sintezaprethodnihznanja. Stjecanjevještina u inegrativnom pristupu medicinskoj problematici.

  Razvijanjeopćihispecifičnihkompetencija (znanjaivještina)
  Razvijanjesposobnostikritičkogprosuđivanja pri izborunačina u pristupu pacijentima i njihovim bolestima te ispravnom načinu korištenja tehnoloških resursa.
  Krozseminarskidiogradivastudent ćeprodubitispoznaje o  suvremenim trendovima u medicinskoj struci.
  • Psihosomatske bolesti i razlučivanje organske od psihičkih komponenata bolesti
  • Psihosomatske bolesti i razlučivanje organske od psihičkih komponenata bolesti
  • Kliničko prosuđivanje znanstvenih tekstova i njihova klinička implikacija
  • Kliničko prosuđivanje znanstvenih tekstova i njihova klinička implikacija
  • Kliničko dijagnostičke i terapijske smjernice
  • (Guidelines and pathways)
  • Kliničko dijagnostičke i terapijske smjernice
  • (Guidelines and pathways)
  • Holistički pristup pacijentu
  • Što reći ,a što ne reći i kada  i kako reći pacijentu
  • Utjecaj stručnosti u liječenju-pitanje drugog mišljenja
  • (second opinion)
  • Utjecaj stručnosti u liječenju-pitanje drugog mišljenja
  • (second opinion)
  • Invazivna i konzervativna medicina
  • Invazivna i konzervativna medicina
  • Liječnik Europske zajednice, performance suvremenog liječenja
  • Liječnik Europske zajednice, performance suvremenog liječenja
  • Legislativne obaveze u pristupu i liječenju
  • Legislativne obaveze u pristupu i liječenju
  • “Cost-benefit i Class-effect” u farmakoterapijskom izboru
  • “Cost-benefit i Class-effect” u farmakoterapijskom izboru
  • Procjena hitnosti i trijaža bolesnika
  • Procjena rizika nastanka i prognoza bolesti
  • Procjena rizika nastanka i prognoza bolesti
  • Klinička prosudba u svijetlu medicine zasnovane na dokazima
  • Klinička prosudba u svijetlu medicine zasnovane na dokazima
  • Nove tehnologije i kako se snaći u njima
  • Nove tehnologije i kako se snaći u njima
  • Kako očuvati medicine od interesa farmaceutske promidžbe
  • Kako očuvati medicine od interesa farmaceutske promidžbe
  • Upravljanje rizikom u medicini
  • (risik management)
  • Upravljanje rizikom u medicini
  • (risik management)
  • Prepoznavanje, dinamika razvoja i procjena težine bolesti
  • Prepoznavanje, dinamika razvoja i procjena težine bolesti
  • Procjena i liječenje boli
  • Procjena i liječenje boli
  • Palijativna medicina
 • Obvezatna literatura

  1.    Balen S. Priručnik menadžmenta u zdravstvu, Osijek 2012.
  2.    Prezentacije predavanja u power point-u
 • 1.

  11. lipnja 2015.

  redoviti rok

  2.

  25. lipnja 2015.

  redoviti rok

  3.

  09.srpnja 2015.

  redoviti rok

  4.

  10.rujna 2015.

  redoviti rok

 • PROF.DR.SC. JURE MIRAT, DR. MED.,
  PROF.DR.SC.DRAGAN JURČIĆ, DR. MED.,
  PROF. DR. SC.S.MIHALJEVIĆ, DR.MED.,
  PROF.DR.SC. SANJA BALEN, DR.MED.,
  DOC. DR.SC. S.ŠKRINJARIĆ CINCAR, DR.MED.,
  DOC.DR.SC. MARTINA SMOLIĆ, DR.MED.,
  DOC.DR. SC. EDVARD GALIĆ, DR.MED.,
  DOC.DR.SC. MARKO BOBAN, DR.MED.,
  DOC.DR.SC.MARINKO MARUŠIĆ, DR.MED.,
  DOC.DR.SC. GORAN KRSTAČIĆ, DR.MED.,
  DOC.DR.SC. STJEPAN BARIŠIN, DR.MED.,
  DR.SC. VLADO SKORUP.
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1. Navesti i opisati simptome i fizikalne znakove najčešćih kardiovaskularnih, plućnih, gastrointestinalnih, bubrežnih, muskuloskeletnih, endokrinih, hematoloških, neuroloških, infektoloških i kožnih bolesti
  2. Razlikovati diferencijalnu dijagnozu pojedinih simptoma bolesti
  3. Povezati poremećaje laboratorijskih nalaza sa simptomima bolesti
  4. Prepoznati i procijeniti parametre kvalitete u zbrinjavanju bolesnika
  5. Integrirati znanja iz pretkliničkih i kliničkih predmeta

  VJEŠTINE

  1. Prepoznati simptome, fizikalne znakove najčešćih bolesti i izabrati racionalne dijagnostičke postupke, te ih integrirati u diferencijalno dijagnostičke algoritme
  2. Uočiti i procijeniti simptome bolesti i fizikalne znakove te laboratorijske nalaze koji zahtijevaju hitno zbrinjavanje bolesnika
  3. Izraditi algoritme dijagnostičkih postupaka kod najčešćih simptoma bolesti

  • definirati različite pristupe u rješavanju kompleksnih medicinskih problema.
  • definirati obilježja suvremene medicinske prakse.
  • snalaziti se u različitim krugovima medicinske problematike.
  • analizirati i steći sposobnosti razlučiti organske od psihičkih komponenti bolesti
  • steći će vještine rukovanja i korištenja novim tehnologijama u dijagnostičkim i terapeutskim procedurama
  • analizirati i prepoznavati urgentne situacije te će steći znanja i vještine procjene upravljanja rizikom u medicinskoj praksi, naročito u urgentnim situacijama  
  • steći će sposobnost za racionalni pristup dijagnostici najčešćih stanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao i diferencijalnoj dijagnostici tih stanja

webmail studomat  knjiznica alumni