blank

Modul – Racionalna terapija i farmakoterapija najčešćih stanja

 • Ciljevipredmeta:
  Stjecanjeznanja I vještinapotrebnihzasamostalnodonošenjeodluke o ispravnomizborulijeka u određenomkliničkomstanju. Stjecanjeznanja o specifičnostimafarmakoterapijekodtrudnica I dojiljatekodosobastariježivotnedobi. Sintezaprethodnihznanjaizpodručjatemeljnefarmakologije I pojedinihkliničkihpredmeta.Sintezaprethodnih znanja o nuspojavamalijekova.Stjecanjevještina o racionalnompristupufarmakoterapiji.

  Razvijanjeopćih I specifičnihkompetencija (znanja I vještina)
  Razvijanjesposobnostikritičkogodlučivanjapri izborulijeka u liječenjunajčešćihkliničkihstanja.
  Krozseminarskidiogradivastudent ćeprodubitispoznaje o kliničkofarmakološkimsvojstvimaizabranihskupinalijekova. Krozvježbećenatemeljuprikazaslučajapacijenatasintetiziratistečenoznanje, kritičkipromišljatitesamostalnodonositiodluke o ispravnomfarmakoterapijskompostupku, uvažavajućiusvojenaznanja o djelotvornosti I rizicimaodređenoglijeka. 
  • Hipertenzija. Mehanizmi djelovanja antihipertenzivnih lijekova
  • Klinička farmakologija antihipertenziva. Nuspojave i interakcije antihipertenziva
  • Prikazi slučajeva : hipertenzivna urgencija i emergencija, kronična terapija hipertenzije
  • Mehanizmi nastanka osjeta bola i djelovanja lijekova
  • Akutna i kronična bol. Klinička farmakologija analgetika
  • Prikazi slučajeva: Liječenje akutne i kronične boli
  • Mehanizmi djelovanja anitmikrobnih lijekova. Empirijski izbor. Rezistencija
  • Empirijsko liječenje respiratornih i urinarnih infekcija
  • Prikazi slučajeva: Primjena antibiotika u različitim kliničkim stanjima
  • Nuspojave lijekova
  • Farmakogenetika i individualizacija terapije. Rizici za nastanak nuspojava
  • Prikazi slučajeva: Alergije na lijekove. Nefrotoksičnost i hepatotoksičnost lijekova
  • Farmakoterapija u osoba starije životne dobi
  • Lijekovi u trudnoći i dojenju. Primjena lijekova u pedijatrijskoj populaciji
  • Prikazi slučajeva: Lijekovi u trudnoći
  • Endokrina gušterača, dijabetes i pretilost
  • Klinička farmakologija lijekova za liječenje dijabetesa i pretilosti
  • Prikazi slučajeva: liječenje novonastalog dijabetesa, kronična terapija dijabetesa
  • Liječenje depresije, anksioznosti, nesanice
  • Klinička farmakologija antidepresiva i anksiolitika
  • Prikazi slučajeva: Liječenje depresije, anksioznosti, nesanice
  • Liječenje GERB-a i ulkusne bolesti
  • Klinička farmakologija lijekova za liječenje bolesti probavnog sustava
  • Prikazi slučajeva: GERB, ulkusna bolest, ulkus uzrokovan nesteroidnim protuupalnim lijekovima
  • Ateroskleroza i komplikacije
  • Hemostaza i tromboza
  • Klinička farmakologija antikoagulansa i antiagregacijskih lijekova
  • Klinička farmakologija lijekova za liječenje angine pectoris, Klinička farmakologija lijekova za liječenje zatajenja srca
  • Prikazi slučajeva: Fibrilacija atrija, ishemijska bolest srca, kronično zatajenje srca, statini
  • Prikazi slučajeva: Kronična antikoagulantna terapija, Liječenje duboke venske tromboze
 • Obavezna literatura :

  1.    Katzung, Masters, Trevor:Temeljna i klinička farmakologija, 11 izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2011.
  2.    B.Vrhovac i suradnici: Interna Medicina, Zagreb 2008.
                                           
  Dopunska literatura:

  1.    B.Vrhovac i  suradnici: Farmakoterapijski priručnik, Medicinska naklada Zagreb 2007.
 • 1.

  03. veljače 2015.  

  redoviti rok

  2.

  17. veljače 2015.  

  redoviti rok

  3.

  19. lipnja 2015.

  redoviti rok

  4.

  03. srpnja 2015.

  redoviti rok

  5.

  03.rujna 2015.

  redoviti rok

  6.

  17. rujna 2015.

  redoviti rok

 • PROF.DR.SC. JURE MIRAT, DR.MED.
  PROF.DR.SC. ALEKSANDAR VČEV, DR. MED.,
  PROF.DR.SC.PAVO FILAKOVIĆ, DR. MED.,
  DOC. DR. SC.SUZANA MIMICA-MATANOVIĆ, DR.MED.,
  DOC. DR.SC. MARTINA SMOLIĆ, DR.MED.,
  DOC.DR.SC. ROBERT SMOLIĆ, DR.MED.,
  DOC.DR. SC. DRAŽEN PULANIĆ, DR.MED.,
  DR.SC. DAMIR ERCEG, DR.MED.,
  SONJA ŠARČEVIĆ, DR.MED.,
  NIKOLA RAGUŽ-LUČIĆ, DR.MED,
  • definirati skupine antihipertenziva i njihove predstavnike
  • opisati nuspojave i potencijalne interakcije svih antihipertenziva
  • definirati indikacije za primjenu pojedinih antihipertenziva
  • usporediti odnos koristi i rizika od pojedinih antihipertenziva
  • opisati liječenje hipertenzivneemergencije i urgencije
  • analizirati pojedine opcije pri izboru antihipertenzivne  terapije na temelju prikaza slučaja pacijenta
  • opisati mehanizme nastanka osjeta bola i djelovanja analgetika
  • definirati skupine opioidnih i neopioidnih analgetika i njihove predstavnike
  • opisati nuspojave i potencijalne interakcije svih analgetika
  • definirati indikacije za primjenu pojedinih analgetika
  • usporediti odnos koristi i rizika od pojedinih analgetika
  • opisati i analizirati liječenje akutne i kronične bolesti
  • analizirati pojedine opcije pri izboru terapije akutne i kronične boli na temelju prikaza slučaja pacijenta
  • opisati mehanizme djelovanja antimikrobnih lijekova
  • analizirati empirijsku primjenu antimikrobnih lijekova
  • analizirati povezanost antimikrobnih lijekova i nastanka rezistencije
  • opisati simptome i terapiju izbora za liječenje pojedinih vrsta mokraćnih infekcija
  • opisati simptome i terapiju izbora za liječenje pojedinih vrsta respiratornih infekcija
  • analizirati pojedine opcije pri izboru terapije za respiratorne i mokraćne infekcije na temelju prikaza slučaja pacijenta
  • opisati kliničku važnost nuspojava nesteroidnih analgetika, statina, amiodarona
  • opisati lijekove koji su induktori i inhibitori enzima citokroma P450
  • definirati farmakogenetiku
  • opisati najvažnije lijekove kod kojih postoji genetska varijabilnost farmakokinetike
  • definirati i analizirati individualni pristup terapiji
  • opisati aktivne metode usmjerena ka poboljšanoj adherenciji pacijenata prema propisanoj terapiji
  • opisati dijagnozu i postupak kod alergija na lijekove
  • opisati dijagnozu i postupak kod hepatotoksičnih lijekova
  • opisati dijagnozu i postupak kod nefrotoksičnih lijekova
  • opisati specifičnosti farmakokinetike i farmakodinamike kod osoba starije životne dobi
  • opisati specifičnosti farmakokinetike i farmakodinamike kod djece
  • definirati kategoriju pojedinih lijekova u trudnoći
  • opisati toksični učinak pojedinih lijekova u trudnoći
  • definirati lijekove koji su najsigurniji za primjenu u trudnoći
  • opisati povezanost endokrine gušterače i šećerne bolesti
  • definirati skupine antidijabetika i njihove predstavnike
  • opisati nuspojave i potencijalne interakcije svih antidijabetika
  • definirati indikacije za primjenu pojedinih antidijabetika
  • usporediti odnos koristi i rizika od pojedinih antidijabetika
  • opisati i analizirati liječenje šećerne bolesti
  • analizirati pojedine opcije pri izboru terapije kod novonastale i kronične šećerne bolesti na temelju prikaza slučaja pacijenta,
  • definirati skupine antidepresiva te anksiolitika/sedativa
  • opisati nuspojave i potencijalne interakcije svih antidepresiva te anksiolitika/sedativa
  • definirati indikacije za primjenu pojedinih antidepresiva i anksiolitika/sedativa
  • usporediti odnos koristi i rizika od pojedinih antidepresiva te anksiolitika/sedativa
  • opisati i analizirati liječenje depresije, anksioznih stanja i nesanice
  • analizirati pojedine opcije pri izboru terapije kod depresije, anksioznosti i nesanice na temelju prikaza slučaja pacijenta
  • definirati skupine antikoagualansa i antiagregacijskih lijekova
  • opisati nuspojave i potencijalne interakcije svih antikoagualansa i antiagregacijskih lijekova
  • definirati indikacije za primjenu pojedinih antikoagualansa i antiagregacijskih lijekova
  • usporediti odnos koristi i rizika od pojedinih antikoagualansa i antiagregacijskih lijekova
  • opisati i analizirati liječenje duboke venske tromboze
  • analizirati pojedine opcije pri izboru terapije tromboembolijskih bolesti na temelju prikaza slučaja pacijenta
  • definirati skupine lijekova za liječenje GERB-a i ulkusne bolesti
  • opisati nuspojave i potencijalne interakcije lijekova koje koristimo u liječenju GERB-a i ulkusne bolesti
  • opisati i analizirati liječenje GERB-a i ulkusne bolesti
  • analizirati pojedine opcije pri izboru terapije GERB-a i ulkusne bolesti na temelju prikaza slučaja pacijenta
  • definirati skupine lijekova za liječenje koronarne bolesti srca i kroničnog zatajenja srca
  • opisati nuspojave i potencijalne interakcije lijekova koje koristimo u liječenju koronarne bolesti srca i kroničnog zatajenja srca
  • opisati i analizirati liječenje koronarne bolesti srca i kroničnog zatajenja srca
  • analizirati pojedine opcije pri izboru terapije koronarne bolesti srca i kroničnog zatajenja srca na temelju prikaza slučaja pacijenta

webmail studomat  knjiznica alumni