blank

Obiteljska medicina, školska medicina i medicinska sociologija

 • Stjecanje temeljnih znanja i vještina, razumijevanje sadržaja i načina rada, te mjesta i uloge obiteljske i školske medicine u sustavu zdravstvene zaštite.
  Stjecanje temeljnih znanja, usvajanje pojmova, te razumijevanje značenja i svrhe medicinske sociologije za praktični rad doktora medicine. Razumijevanje društvenih i socioloških implikacija zdravlja i nastanka bolesti, te utjecaja bolesti na temeljnu, lokalnu i širu društvenu zajednicu. Povećanje stupnja svjesnosti, te razvijanje osvjetljivosti na povezanost između društvenih nejednakosti i zdravlja/bolesti.
 • Obiteljska medicina kao specifična medicinska disciplina (P)
  Specifičnosti kliničkog postupka u obiteljskoj medicini u procjeni etiologije bolesti, prevencije, dijagnostike,
  liječenja, komplikacija bolesti i rehabilitaciji bolesnika
  Specifičnosti bolničkog i izvanbolničkog morbiditeta i mortaliteta
  Suradnja s konzultantima i razlike u načinu rada liječnika obiteljske medicine i specijalista konzultanta
  Prepoznavanje najčešćih razloga dolazaka bolesnika liječniku obiteljske medicine
  Utjecaj kronične bolesti i nesposobnosti na bolesnika, obitelj i zajednicu

  Sadržaj i metode rada u obiteljskoj medicini, program mjera zdravstvene zaštite, koordinacija i suradnja (P)
  Prepoznavanje primjerenog korištenja dijagnostike i terapije u skrbi za bolesnike u specifičnim uvjetima
  rada liječnika obiteljske medicine
  Tipovi obitelji, obiteljska dinamika i problemi u obitelji
  Obiteljski pristup dijagnozi i liječenju
  Odnos bolesnik-liječnik i prepoznavanje psiholoških problema bolesnika
  Prava bolesnika
  Zdravstveno odgojne i preventivne aktivnosti kao integralni dio rada liječnika obiteljske medicine i zasebni preventivni programi
  Tijek akutnih samolimitirajućih bolesti
  Bolesti koje ugrožavaju život ili dovode do ozbiljnih komplikacija ili posljedica
  Vođenje skrbi za bolesnike s multimorbiditetom i komorbiditetom
  Rano otkrivanje, dijagnostika i liječenje zloćudnih bolesti, te trajno praćenje bolesnika koji boluju od zloćudnih bolesti
  Zbrinjavanje bolesnika u kući, specifičnosti kućnih posjeta, kućnog liječenja i palijativne skrbi
  Zdravstvena zaštita starijih osoba

  Sadržaj i metode rada u obiteljskoj medicini, program mjera zdravstvene zaštite, koordinacija i suradnja (P)
  Nasilje u obitelji (zlostavljanje djece, žena, starijih, incest)
  Racionalna terapija u obiteljskoj medicini
  Postavljanje dijagnoze uzimajući u obzir fizičke, psihičke i socijalne činitelje
  Vještina verbalne i neverbalne komunikacije
  Vještina kliničkog pregleda (klinički status, npr. neurološki, internistički)
  Površinska psihoterapija
  Korištenje vremena kao dijagnostičkog i terapijskog sredstva
  Timski rad, suradnja na primarnoj razini i suradnja s konzultantima
  Strukturirano bilježenje podataka u zdravstveni karton (osobnih, obiteljskih i genealoških)
  Sposobnost procjene vlastitog rada
  Poštivanje prava bolesnika
  Specifičnosti kliničkog postupka u obiteljskoj medicini u procjeni etiologije bolesti, prevencije, dijagnostike, liječenja,komplikacija bolesti i rehabilitaciji bolesnika
  Specifičnosti bolničkog i izvanbolničkog morbiditeta i mortaliteta
  Suradnja s konzultantima i razlike u načinu rada liječnika obiteljske medicine i specijalista konzultanta
  Prepoznavanje najčešćih razloga dolazaka bolesnika liječniku obiteljske medicine
  Značaj, struktura i svrha medicinske dokumentacije liječnika obiteljske medicine
  Načela ocjene radne sposobnosti; određivanje dužine bolovanja; upućivanje na ocjenu radne sposobnosti
  Prepoznavanje primjerenog korištenja dijagnostike i terapije u skrbi za bolesnike u specifičnim uvjetima rada liječnika obiteljske medicine
  Tipovi obitelji, obiteljska dinamika i problemi u obitelji
  Obiteljski pristup dijagnozi i liječenju
  Odnos bolesnik - liječnik i prepoznavanje psihološkihproblema bolesnika
  Prava bolesnika
  Zdravstveno odgojne i preventivne aktivnosti kao integralni dio rada liječnika obiteljske medicine i zasebni preventivni programi
  Tijek akutnih samolimitirajućih bolesti
  Bolesti koje ugrožavaju život ili dovode do ozbiljnih komplikacija ili posljedica
  Vođenje skrbi za bolesnike s multimorbiditetom i komorbiditetom

  Intersektorska suradnja (P)
  pojedinac – tim, tim – tim, pojedinac – tim – ustanova- Suradnja sa formalnim, neformalnim,, nevladinim, humanitarnim, crkvenim, društvenim ustanovama i udrugama. Intersektorsko prepoznavanje i rješavanje problema. Zajednička evaluacija.
  Kontinuirana potreba za razmjenu znanja:
  Kako znanje steći, proslijediti, prenijeti. Aktivno i pasivno stjecanje znanja. Mogući resursi koji stoje na raspolaganju u zdravstvenom sektoru. Informacije kao osnovni preduvjet stjecanja znanja. Čuvanje informacija. Cijena znanja.
  Preduvjet uspješne intersekcorske suradnje:
  Mogućnosti suradnje samo u slučaju obostranog benefita. Moguće dobiti: preživljavanje, zajednički cilj, zajednički resursi. Komplikacije suradnje: razlike u unutarnjem ustroju i organizacijskoj kulturi. Prepoznavanje koristi od suradnje, napredovanje u karijeri, veće zadovoljstvo poslom. Prevladavanje profesionalnih barijera, zajednički rad, edukacija,trening. Značaj koordinacije i povezivanja. Podrška suradnji.

  Medicinska dokumentacija (P)
  Značaj, struktura i svrha medicinske dokumentacije liječnika obiteljske medicine
  Principio cjene radne sposobnosti;
  - određivanje dužine bolovanja,
  - upućivanje na ocjenu radne sposobnosti
  Elektrpnski oblici: e-karton, e-recepti, e-uputnice
  Povjerljivost i čuvanje podataka
  Odgovornost za unošenje med. Podataka
  Mogući korisnici podataka
  Sudska praksa i med. dokumentacija
  Zlouporaba med. dokumentacije
  Razmjene medicinskih podataka
  Otpusno pismo
  Pismo kolegi konzultantu

  ŠKOLSKA MEDICINA Program specifičnih i preventivnih mjera (P)
  • zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja
  • savjetovališni rad
  • sistematski pregledi
  • ostali preventivni pregledi
  • zdravstvena i tjelesna kultura
  • mjere higijensko - epidemiološke zaštite
  • zaštita i promicanje zdravog okoliša
  • ostale aktivnosti
  • program mjera po razredima

  ŠKOLSKA MEDICINA S-1 Rast i razvoj (S)
  • Definicija i opće karakteristike
  • Tipovi rasta
  • Adolescentni zamah rasta
  • Procjena rasta
  • Centilna distribucija
  • Fiziološka zrelost
  • Procjena koštane zrelosti
  • Činioci koji utječu na rast i razvoj
  • Sekularni trend rasta

  ŠKOLSKA MEDICINA S-2 Upis u prvi razred osnovne škole (S)
  • Zakon o osnovnom školstvu
  • Zrelost i pripremljenost za školu
  • Odgoda polaska u školu
  • Prijevremeni upis
  • Cilj pregleda
  • Otvaranje osobnog zdravstvenog kartona
  • Anamneza i heteroanamneza
  • Kontrola oštrine vida
  • Mjerenje tjelesne težine i visine
  • Klinički pregled
  • Kontrola govora i sluha
  • Ispitivanje motoričkog razvoja
  • Ispitivanje emocionalnog razvoja
  • Ispitivanje socijalne zrelosti
  • Ispitivanje fine motoričke koordinacije

  ŠKOLSKA MEDICINA S-3 Kalendar cijepljenja (S)
  • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
  • Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti
  • Kontraindikacije za cijepljenje
  • Cijepljenje protiv difterije, tetanusa i hripavca
  • Cijepljenje protiv poliomijelitisa
  • Cijepljenje protiv ospica, zaušnjaka i rubeole
  • Cijepljenje protiv tuberkuloze
  • Tuberkulinski test
  • Cijepljenje protiv hepatitisa B
  • Cijepljenje protiv Haemophilus influenzae tip B

  ŠKOLSKA MEDICINA S-4 Školovanje djece s teškoćama u razvoju (S)
  • Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
  • Prilagođeni program
  • Potpuna odgojno-obrazovna integracija
  • Produženi stručni postupak
  • Posebni program
  • Djelomična odgojno-obrazovna integracija
  • Organski uvjetovani poremećaji ponašanja
  • Školovanje učenika s većim teškoćama u razvoju
  • Srednjoškolsko obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju

  S-1 Zdravstvena zaštita žena (S)
  Patologija puerperija
  Perinatalni mortalitet i morbiditet
  Upale vanjskih i unutarnjih genitalnih organa
  Spolno prenosive infekcije
  Endometrioza
  Prolaps vagine i uterusa
  Upala rodnice, maternice, jajovoda i jajnika
  Izostanak menstruacije, nepravilan menstruacijski ciklus
  i menoragija
  Bolna menstruacija i predmenstrualni sindrom
  Endometrioza
  Problemi klimakterija
  Hormonska supstitucija
  Inducirani abortus
  Neplodnost
  Kontracepcija
  Mastopatija
  Molimina
  graviditatis
  Spontani pobačaj

  S-2 Zarazne bolesti u obiteljskoj medicini (S)
  Zbrinjavanje bolesnika s akutnim zaraznim osipnim bolestima (Morbilli, Rubeola, Varicella, Exanthema subitum, Scarlatina, Erysipelas) i drugih febrilnih stanja sa egzantemom
  Parotitis,Herpes simpleks, Herpes zoster
  Tuberkuloza
  Akutne infekciozne gastrointestinalne bolesti i trovanja hranom
  Infekciozna mononukleoza
  Zarazna žutica (Hepatitis A)
  Kronični hepatitis
  Venerične - spolno prenosive bolesti
  Bradavice
  Moluscum contagiosum
  Enterobijaza, Askarijaza, Scabies
  Ostale parazitoze
  Bakterijske infekcije:
  Streptokokni faringitis
  Angina Plaut Vincent
  Scarlatina
  Erizipel i druge streptokokne infekcije
  Celulitis
  Difterija
  Epiglotitis
  Krup i pseudokrup
  Hripavac
  Izvanbolnički akvirirana pneumonija
  Intersticijske pneumonije (Mycoplasma, Q psitakoza, Chl. pneumoniae)
  Legionarska bolest
  Akutni gastroenterokolitis
  Pseudomembranozni (postantimikrobni) kolitis
  Trbušni tifus
  Kolera
  Dizenterični sindrom
  Bolesti povezane s putovanjem
  Kronični infekcijski enterokolitis
  Bakterijski meningitis
  Tuberkulozni meningitis

  S-3 Očne bolesti u obiteljskoj medicini (S)
  Konjunktivitis, blefaritis, hordeolum i halazion
  Poremećaji akomodacije, Strabizam
  Glaukom
  Strano tijelo u oku
  Orbitalni celulitis
  Egzoftalmus (distireoidna oftalmopatija, retrobulbarni tumor)
  Vjeđe:
  Hordeolum
  Halacion
  Trihijaza
  Promjene položaja vjeđa (ektropium, entropium)
  Lagoftalmus
  Ptoza
  Epiteliomi (bazocelularni karcinom)
  Spojnica:
  Akutni kataralni konjunktivitis
  Trahom i paratrahom
  Alergijski konjunktivitis (vernalni konjunktivitis)
  Gonoroični konjunktivitis novorođenčadi
  Epidemični keratokonjunktivitis
  Subkonjunktivalna hemoragija
  Pterigij
  Nevus, tumor
  Rožnica i bjeloočnica
  Upale rožnice (bakterijske, virusne, gljivične)
  Suho oko
  Erozija rožnice
  Ulkus rožnice
  Distrofije i degeneracije rožnice
  Keratokonus
  Transplantacija rožnice
  Srednja očna ovojnica:
  Iridociklitis
  Korioretinitis
  Simpatički uveitis
  Melanom žilnice
  Mrežnica:
  Hipertonični i aterosklerotični fundus
  Dijabetična retinopatija
  Centralna serozna retinopatija
  Senilna makularna degeneracija
  Prematurna retinopatija (ROP)
  Retinopatija pigmentoza
  Ablacija retine
  Retinoblastom
  Le_a i staklovina:
  Katarakta
  Sekundarna katarakta
  Promjene položaja leće
  Afakija i pseudofakija
  Hemoftalmus
  Degeneracije staklovine
  Glaukom:
  Akutni glaukom
  Kronični glaukom (primarni glaukom otvorenog kuta)
  Sekundarni glaukom
  Kongenitalni glaukom

  S-4 Obiteljska medicina i problemi iz domena ORL (S)
  Prekomjerno stvaranje smole u uhu,
  Otitis eksterna,akutni otitis media
  Otitis media s izljevom
  Ruptura bubnjića
  Poremećaji sluha
  Poremećaji ravnoteže
  Upale uške
  Herpes zoster otikus
  Strano tijelo u zvukovodu
  Cerumen
  Otitis eksterna
  Akutna upala srednjeg uha
  Serozni otitis
  Kronična upala srednjeg uha
  Perforacija bubnjića
  Mastoiditis
  Kinetoza
  Akutna akustička trauma
  Druge traume uha
  Gubitak sluha uzrokovan lijekovima
  Paraliza/pareza ličnog živca
  Akutni rinitis
  Vazomotorni rinitis
  Alergijski rinitis
  Kronični rinitis
  Akutni sinuitis
  Kronični sinuitis
  Strano tijelo u nosu
  Epistaksa
  Herpes usnica
  Afte
  Stomatitis
  Kandidijaza usne šupljine/ždrijela
  Akutni tonzilitis
  Kronični tonzilitis
  Stenoze larinksa i traheje

  S-5 Kardiovaskularne bolesti (S)
  Infarkt miokarda
  Stenokardija
  Angina pectoris
  Srčani zastoj, zatajivanje srca
  Aritmije
  Hipertenzija
  Drugi kardiovaskulni rizici (dislipidemija i dr.)
  Stabilna angina pektoris
  Nestabilna angina pektoris
  Ishemijska bolest srca
  Akutni infarkt miokarda
  Akutni koronarni sindrom
  Kronično zatajivanje srca
  Plućno srce
  Plućni edem
  Plućna embolija
  Kardio-respiratorni arest
  Mitralna stenoza
  Mitralna regurgitacija
  Aortna stenoza
  Aortna insuficijencija
  Ostale bolesti zalistaka

  S-6 Respiratorne bolesti (S)
  Akutne infekcije gornjih dišnih putova
  Gripa
  Akutni bronhitis
  Upala pluća
  Alergijski rinitis
  Astma
  Kronični bronhitis, emfizem, KOPB
  Hiperventilacijski sindrom
  Traheitis
  Akutni bronhitis
  Kronični bronhitis
  Bronhalna astma
  Astmatski status
  Alergijske plučne bolesti
  Emfizem pluća
  Atelektaza pluća
  Bronhiektazije
  Respiratorna insuficijencija
  Adultni respiratorni distres (ARDS)
  Pneumonija
  Intersticijske bolesti pluća
  Plućna embolija
  Pleuritis
  Hiperventilacijski sindrom

  S-7 Gastrointestinalne bolesti u OM (S)
  Akutni apendicitis
  Divertikuloza i divertikulitis , kronične bolesti crijeva
  Kolelitijaza
  Akutne i kronične bolesti jetre i pankreasa
  hemeroidi
  Refluksni ezofagitis, gastritis, peptički ulkus
  Iritabilni kolon
  Refluksni ezofagitis
  Varikoziteti jednjaka
  Hijatalna hernija
  Gastritis
  Krvarenje iz gornjeg probavnog sustava
  Crohnova bolest
  Infektivni kolitis
  Ulcerozni kolitis
  Sindrom iritabilnog crijeva
  Akutni abdomen
  Akutni apendicitis
  Peritonitis

  S-8 Genitourinarne bolesti (S)
  Noćno mokrenje
  Infekcije mokraćnog sustava
  Urolitijaza
  Inkontinencija urina
  Retencija urina
  Benigna hipertrofija prostate
  Fimoza
  Balanitis
  Akutno zatajenje bubrega
  Kronično zatajenje bubrega
  Nefrotski sindrom
  Akutni glomerulonefritis
  Kronični glomerulonefritis
  Intersticijski nefritis
  Renalna kolika
  Urolitijaza
  Infekcija urinarnog trakta

  S-9 Dermatološke bolesti (S)
  Pregled kože i vidljivih sluznica te vanjskog spolovila
  Pregled limfnih čvorova
  Pregled obraslih dijelova kože
  Pregled noktiju
  Fizikalno-dijagnostički postupci uz inspekciju i palpaciju
  Bakterijske infekcije kože (čir, impetigo, paronihija i
  panaricij, celulitis, absces)
  Ulcus cruris, ulcus decubitale, dijabetičko stopalo
  Mikoze
  Pityriasis rosea, versicolor
  Akne vulgaris
  Psorijaza
  Ekcem i dermatitis, alergijske dermatoze
  Bolesti kose, žlijezda znojnica i lojnica
  Urastao nokat
  Cornu cutaneum, seboroične bradavice
  Dermatovenerološka anamneza
  Dermatovenerološki status
  Razlikovanje eflorescencija i dermografizma; pruritusa
  Prepoznavanje uši i gnjide na vlasima i dlakama
  Obrisak kože, uretre, vulve i vagine za mikrobiološki pregled
  Krioterapija
  Ekskohleacija, elektrokoagulacija, termokauterizacija; fototerapija
  Zbrinjavanje venskog vrijeda potkoljenica

  S-10 Bolesti lokomotornog sustava (S)
  Mialgija
  Sindrom bolnih leđa, sindrom bolnog vratnog dijela
  kralježnice
  Tsindromi vanzglobnog reumatizma
  Reumatoidni artritis
  Poremećaji koljena, stopala, lezije ligamenata, rupture
  meniska, hidrops, tendinitis
  Deformirajuća artroza
  Ankilozantni spondilitis
  Osteoporoza
  Hondromalacije patele
  Načela rehabilitacijskih terapija
  Prikladni okviri za skrb u razli_itim životnim razdobljima
  oporavka i rehabilitacije
  Osnovne rehabilitacijske skupine bolesnika
  Indikacije i kontraindikacije za primjenu rehabilitacijske terapije
  Osnove elektrodijagnostike i ultrazvuče dijagnostike sustava za
  kretanje
  Ocjena hoda (normalan vs. abnormalnosti)
  Mjerenje opsega pokreta kralježnice, ramena, lakta, ručnog zgloba,
  kuka, koljena, nožnog zgloba
  Ocjena funkcije šake (hvat i snaga stiska)
  Procjena mišićne atrofije
  Mjerenje dužine donjih udova
  Procjena bolnosti zgloba na palpaciju
  Aplikacija TENS-a

  S-11 Neurološke bolesti (S) Anamneza
  Ispitivanje kranijalnih živaca
  Ispitivanje reakcije zjenica na svjetlo
  Ispitivanje bulbomotorike
  Ispitivanje nistagmusa
  Ispitivanje osjeta lica
  Kornealni refleks
  Ispitivanje simetrije mimične muskulature
  Ispitivanje perifernog ispada
  Ispitivanje refleksa
  Kožni refleksi
  Planantarni odgovor
  Ispitivanje koordinacije i ravnoteže
  Rombergov test
  Pokus prst - nos
  Pokus peta – koljeno

  S-12 Psihijatrija o OM
  Psihoze (shizofrenija, shizoafektivna, depresivna, reaktivne
  psihoze i postpartalne)
  Anksiozni poremećaji
  Poremećeno žalovanje
  Poremećaj prilagodbe
  Poremećaj raspoloženja
  Psihički poremećaji u žena
  Lakši anksiozni poremećaji
  Zloporaba alkohola, psihoaktivnih supstancija i medikamenata
  Psihoaktivne supstancije i kliničke slike intoksikacije
  Alkoholizam
  Lakši do srednje teški nepsihotični depresivni poremećaji
  Pristup duševnom bolesniku
  Pristup uznemirenom bolesniku
  Rad s obitelji i okolinom bolesnika

  S-13 Osnove pedijatrije u OM (S)
  Određivanje gestacijske dobi
  Određivanje razvojne dobi (prema tbl. standardne visine i težine)
  Praktične upute dojiljama (osnovne poteškoće kod dojilje i kod djeteta)
  Praktične upute majkama glede prehrane dojenčeta i malog djeteta
  Pregled ždrijela
  Rektalni pregled
  Uzimanje obriska ždrijela, nosa, nazofarinksa, anusa, kožnog defekta
  Intramuskularna i supkutana injekcija
  Tuberkulinska proba (injiciranje PPD-a)
  Otoskopski pregled
  Mjerenje i interpretacija rektalne temperature
  Osnovna interpretacija laboratorijskih nalaza u djece (krvna slika, mokraća,
  serumska biokemija, antibiogrami)
  Snimanje i osnovna interpretacija EKG-a
  Aspiracija dišnih putova kod novorođenčeta
  Ambu-asistirano disanje
  Postupak s febrilnim djetetom (rashla_ivanje, antipiretici)
  Postupak kod konvulzije (febrilnih i nefebrilnih)
  Postupak kod asmatičnog napadaja
  Postupak kod epistakse
  Postupak kod otrovanja
  Racionalna primjena antibiotika u dječjoj dobi

  Praktične vježbe u ambulanti obiteljske medicine (V)
  Postavljanje dijagnoze uzimajući u obzir fizičke, psihičke i socijalne initelje
  Vještina verbalne i neverbalne komunikacije
  Vještina kliničkog pregleda
  Površinska psihoterapija
  Korištenje vremena kao dijagnostičkog i terapijskog sredstva
  Timski rad, suradnja na primarnoj razini i suradnja s konzultantima
  Strukturirano bilježenje podataka u zdravstveni karton (osobnih, obiteljskih i genealoških)
  Sposobnost procjene vlastitog rada
  Poštivanje prava bolesnika
  Postupak održanja osnovnih životnih funkcija (basic life support)
  Postupak kod anafilaktičke reakcije
  Postupak sa stranim tijelom nosa, uha, oka
  Odstranjenje smole iz uha
  Drenaže burze, gangliona
  Stavljanje zavoja (npr. zavoj prsta, zavoj šake)
  Liječenje ulkusa na nogama (ulcus cruris, dekubitalni ulkus, ulkus kod
  dijabetičkog stopala)
  Postavljanje imobilizacije i bandaže (ramena, ruke, noge, koljena, skočnog zgloba, stopala)
  Racionalno propisivanje lijekova
  Parenteralna primjena lijekova (im., iv., sc., ic.)
  Primjena lokalnih anestetika (kapi, sprej)
  Provođenje lokalne anestezije
  Provođenje blokade živca
  Incizija apscesa
  Ekscizija bradavica
  Obrada i šivanje rane
  Postupanje s osobom s opeklinama
  Određivanje brzine sedimentacije
  Određivanje glikemije glukometrom
  Primjena dijagnosti_kih test traka (za krv i urin)
  Test na trudnoću
  Rano otkrivanje, dijagnostika i lijećenje zločudnih bolesti, te trajno praćenje bolesnika koji boluju od zloćudnih bolesti
  Zbrinjavanje bolesnika u kući, specifičnosti kućnih posjeta, kućnog lijećenja i palijativne skrbi
  Zdravstvena zaštita starijih osoba
  Nasilje u obitelji (zlostavljanje djece, žena, starijih, incest...)
  Sideropenična anemija
  Ostale anemije
  Zbrinjavanje bolesnika s akutnim zaraznim osipnim bolestima
  (Morbilli, Rubeola, Varicella, Exanthema subitum, Scarlatina,
  Erysipelas) i drugih febrilnih stanja s egzantemom
  Parotitis, Herpes simpleks, Herpes zoster
  Tuberkuloza
  Akutne infekciozne gastrointestinalne bolesti i trovanja hranom
  Infekciozna mononukleoza
  Zarazna žutica (Hepatitis A)
  Bradavice, Moluscum contagiosum
  Enterobijaza, Askarijaza, Scabies
  Ostale parazitoze
  Dijabetes
  Debljina
  Ulozi (giht)
  Parkinsonova bolest i drugi tremori
  Epilepsija
  Migrena i ostale glavobolje
  Bol u ruci (sindrom karpalnog tunela, polineuropatija)
  Konjunktivitis, blefaritis, hordeolum i halazion
  Glaukom
  Prekomjerno stvaranje smole u uhu, otitis eksterna, akutni otitis media
  Otitis media s izljevom
  Bolest putovanja
  Infarkt miokarda
  Stenokardija, angina pectoris
  Srčani zastoj, zatajivanje srca
  Aritmije
  Hipertenzija
  Drugi kardiovaskulni rizici (dislipidemija i dr.)
  Cerebrovaskularni poremećaji
  Poremećaji perifernih arterija, Raynaudova bolest i sindrom
  Proširene vene
  Tromboflebitis
  Duboka venska tromboza
  Ortostatska hipotenzija
  Embolija, tromboembolijska stanja
  Epistaksa
  Povišena tjelesna temperatura, febrilne konvulzije
  Akutne infekcije gornjih dišnih putova
  Gripa
  Akutni bronhitis
  Upala pluća
  Alergijski rinitis, astma
  Kronični bronhitis, emfizem, KOPB
  Hiperventilacijski sindrom
  Stomatitis aphthosa
  Akutni apendicitis
  Divertikuloza i divertikulitis, krončne bolesti crijeva
  Kolelitijaza, akutne i kronične bolesti jetara i pankreasa
  Analna fisura, hemoroidi
  Refluks ezofagitis, gastritis, peptički ulkus
  Iritabilni kolon
  Noćno mokrenje
  Infekcije mokračnog sustava
  Urolitijaza
  Inkontinencija urina
  Retencija urina
  Benigna hipertrofija prostate
  Fimoza
  Balanitis
  Prolaps vagine i uterusa
  Upala rodnice, maternice, jajovoda i jajnika
  Izostanak menstruacije, nepravilan menstruacijski ciklus imenoragija
  Bolna menstruacija i predmenstrualni sindrom
  Endometrioza
  Problemi klimakterija
  DES sindrom, hormonska supstitucija
  Inducirani abortus
  Neplodnost
  Kontracepcija
  Mastopatija
  Molimina graviditatis
  Ulcus cruris, ulcus decubitale, dijabeti_ko stopalo
  Mikoze, Pityriasis rosea, versicolor
  Akne vulgaris
  Psorijaza
  Ekcem i dermatitis, alergijske dermatoze
  Bolesti kose, žlijezda znojnica i lojnica
  Urastao nokat
  Cornu cutaneum, seboroične bradavice
  Mialgija
  Sindrom bolnih leđa, sindrom bolnog vratnog dijela
  kralježnice
  Sindromi izvanzglobnog reumatizma
  Reumatoidni artritis
  Poremećaji koljena, stopala, lezije ligamenata, rupture
  meniska, hidrops, tendinitis
  Deformirajuća artroza
  Ankilozantni spondilitis
  Osteoporoza
  Hondromalacije patele
  Frakture
  Iščašenja
  Strano tijelo u oku
  Strano tijelo drugdje
  Manja trauma
  Manje opekline
  Psihološki problemi
  Psihosomatski poreme_aji
  Ovisnosti (alkohol, pušenje, droge i drugo)
  Depresija
  Krizna stanja
  Mentalna retardacija
  Demencija
  Poremećaji spavanja
  Premorenost (fatigatio)
  Poremećaj hranjenja
  Racionalna terapija u obiteljskoj medicini

  V-1 Vježbe u kabinetu vještina (V)
  Uspostava prohodnosti dišnih putova
  Postavljanje zračnog puta (airway)
  Ventiliranje ambuom
  Umjetno disanje usta na usta, usta na nos
  Intubacija
  Masaža srca
  Reanimacija
  Priprema za postavljanje infuzije
  Intravenski pristup
  Krvožilni pristup v. subklavija, v. iugularis, v. femoralis
  Postavljanje nazalnog katetera za primjenu kisika
  Endotrahealna intubacija
  Heimlichov hvat
  Postavljanje nazogastrične sonde
  Lavaža želuca
  Pleuralna punkcija
  Perikardijalna punkcija
  Evakuacija zraka iz pl. prostora kod pneumotoraksa
  Masaža karotidnog sinusa, Valsalvin manevar
  Prekordijalni udarac

  V-2 Vježbe u kabinetu vještina (V)
  Krvarenje - metode zaustavljanja
  Rana - postupci s ranom
  Imobilizacija
  Položaj povrijeđenih pri transportu

  V-3 Vježbe u kabinetu vještina (V)
  Asepsa i antisepsa
  Dijagnostičke pretrage u kirurgiji
  Pregled bolesnika u kirurgiji
  Kirurški konci
  Oprema kirurških kolica
  Vrste rana i cijeljenje
  Apsces
  Previjanje, drenaža
  Infekcije u kirurgiji
  Sepsa, bakterijemija
  Prevencija i liječenje tetanusa
  Kirurško pranje ruku
  Postavljanje infuzije
  Korištenje osnovnog kirurškog instrumentarija i materijala za šivanje
  Primarna obrada jednostavne rane
  Incizija i drenaža apscesa
  Previjanje rane
  Skidanje šavova
  Odstranjenje drena
  Palpacija, perkusija i auskultacija trbuha
  Antriranje ingvinalnog otvora
  Digitorektalni pregled
  Klizma
  Nazogastrična sukcija
  Postavljanje urinarnog katetera
  Njega stome

  ŠKOLSKA MEDICINA Vježbe (V)
  Sistematski pregled
  • Anamneza i heteroanamneza
  • Antropometrijska mjerenja-visina i težina
  • Ispitivanje vida
  • Procjena stanja kardio- respiratornog sustava
  • Pregled lokomotornog sustava
  • Procjena stupnja spolne zrelosti
  • Uspjeh i adaptacija na školovanje
  Cijepljenje
  • Čuvanje cjepiva
  • Transport cjepiva
  • Zdravstveni odgoj učenika i roditelja o cjepivu
  • Aplikacija cjepiva
  • Nuspojave
  • Prijava nuspojava
 • Obavezna literatura:
  1. Budak A. i sur. Obiteljska medicina. Gandolf d.o.o.: Zagreb, 2000.
  Dopunska literatura:
  1. Kovačić L. ur.: Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti. Zagreb, 2003.
  2. Letica S. i sur. Medicinska sociologija, udžbenik, Medicinska naklada 2003
  3. Jakšić Ž i sur. Obitelj i zdravlje. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Škola narodnog zdravlja "A. Štampar: Zagreb, 1996
  4. Ebling Z,Budak A. Problematika raka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993.
  5. Rakel, M.D. Textbook of Family practice 5th edition, Houston, Texas, 1995.
  6. McWhinny J. A textbook of family Medicine.Oxford University Press: New York, Oxford, 1997. Natuknice uz predavanja.
 • doc.dr.sc. Ljiljana Trtica Majnarić
  dr.sc. Stjepan Rudan


  Vanjski suradnici:


  dr.sc. Albina Dumić
  doc.dr.sc. Sanda Pribić
  doc.dr.sc. Mario Ćurković
  Šefket Šabanović, dr.med.
  Vesna Kirin Bilić, dr.med.
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1. Definirati obiteljsku medicinu te objasniti sveobuhvatnost i kontinuitet skrbi obiteljskog liječnika u skrbi za pojedinca i zajednicu koristeći holistički/bio-psiho-socijalni pristup
  2. Nabrojiti temeljne oblike zdravstvene skrbi u obiteljskoj medicini
  3. Objasniti metodu timskog rada te suradnju različitih zdravstvenih djelatnosti na razini primarne zdravstvene zaštite te suradnju na drugim razinama zdravstvene zaštite
  4. Objasniti značaj preventivnih postupaka te opisati sadržaj i metode rada na različitim razinam preventivnih postupaka u obiteljskoj medicini
  5. Nabrojiti specifičnosti rada liječnika obiteljske medicine u liječenju bolesnika s akutnim i kroničnim bolestima, vođenje prvog kontakta s bolesnikom, karakteristike komunikacije s bolesnikom te specifičnosti odnosa bolesnik-liječnik, liječenje bolesti i poremećaja u najranijoj fazi bolesti, koordiniranje zdravstvene skrbi, liječenje bolesnika s istodobnim bolestima, trajna skrb, kućno liječenje, ocjena privremene radne nesposobnosti
  6. Navesti osnovne principe farmakoterapije u obiteljskoj medicini

  VJEŠTINE

  1. Primjeniti temeljne komunikacijske vještine u kontaktu s bolesnikom u ordinaciji obiteljske medicine
  2. Izvesti klinički pregled bolesnika različitih dobnih skupina
  3. Primjeniti pravilnu tehniku mjerenja krvnog tlaka u različitih bolesnika
  4. Interpretirati nalaze najčešćih dijagnostičkih postupaka: laboratorijske analize krvi, radiogram, elektrokardiogram, spirometrija
  5. Pravilno uzeti uzorke za mikrobiološku analizu: bris ždrijela, nazofarinksa, kože, rane
  6. Primijeniti pravila za propisivanje lijekova na recept
  7. Poznavati vođenje temeljne medicinske dokumentacije u ordinaciji liječnika obiteljske medicine
  8. Primjeniti lijekove parenteralnim putem
  9. Izvršiti previjanje površinske rane
  10. Izvršiti pravilno odstranjivanje kožnih šavova

  Predmet Obiteljska medicina:

  • Znati nabrojati kompetencije obiteljskog doktora.
  • Razumjeti specifičnost uloge OM u sustavu zdravstva.
  • Razumjeti značajke rada obiteljskog doktora.
  • Znati razlikovati glavne organizacijske tipove PZZ u EU.
  • Razumjeti razlike između PZZ i polikliničko/stacionarne ZZ.
  • Naučiti osnove funkcioniranja, te se osposobiti za samostalno korištenje međunarodnih klasifikacija bolesti: MKB-10 i ICPC-2.
  • Razumjeti važnost praćenja kvalitete rada u OM; znati definirati pojmove standarda i indikatora kvalitete; razumjeti važnost, te znati osnovne aspekte sigurnosti pacijenata u OM.
  • Razumjeti specifičnost zbrinjavanja bolesnika s kroničnim nezaraznim bolestima.
  • Znati objasniti obiteljski pristup u provođenju skrbi u OM.
  • Znati nabrojati oblike i sadržaj kućnog liječenja.
  • Znati definirati i razumjeti značaj ko- i multi-morbiditeta za provođenje skrbi u OM.
  • Znati definirati pojam polipragmazije; steći osnove znanja o štetnim interakcijama i nus-pojavama na lijekove; razumjeti osobitosti propisivanja lijekova za starije osobe
  • Razumjeti važnosti organiziranja i provođenja programa zaštite od KV i malignih bolesti.
  • Znati nabrojati čimbenike rizika za KVB; znati razlikovati primarnu i sekundarnu prevenciju KVB; znati principe medikamentoznog liječenje glavnih čimbenika rizika i KVB.
  • Znati definirati i razumjeti sadržaj i načela rada palijativne medicine; znati principe medikamentoznog suzbijanja boli.
  • Znati osnove vođenja prakse u ambulanti OM.
  • Razumjeti koncept pre-dijabetesa; znati osnove liječenja dijabetes mellitus-a tipa 2 (DMT2); razumjeti važnost kontinuiranog praćenja pacijenata s DMT2, te znati elemente praćenja.
  • Znati nabrojati, te znati principe liječenja hitnih i životno-ugrožavajućih stanja u OM
  • Razumjeti osnove, te znati samostalno analizirati EKG i spirometrijske nalaze.
  • Razumjeti specfičnost skrbi i znati najvažnije preventivne postupke, te liječenje najčešćih akutnih stanja u dobi malog djeteta, u ambulanti OM.
  • Znati principe zbrinjavanja i liječenja pojedinih specifičnih skupina bolesti: ak. respiratornih infektivnih i alergijskih bolesti, kr. opstruktivnih plućnih bolesti, bolesti gastro-intestinalnog trakta, urinarnih infekcija i dr. čestih bolesti urinarnog trakta, reumatskih bolesti i čestih bolnih sindroma mišićno-koštanog sustava, psihičkih bolesti i poremećaja mentalnog zdravlja, bolesti ovisnosti, uključujući ovisnost o opojnim drogama i alkoholizam.
  • Znati osnove izvođenja i primjene, te moći samostalno primjeniti neke česte vještine i praktična znanja, neophodna za svakodnevni rad obiteljskih doktora.
  • Biti osposobljen za samostalan početak rada u ambulantama OM.

  • Predmet ŠM:
  • Razumjeti važnost i društvene aspekte brige za zdravlje školske djece i mladih.
  • Razumjeti i znati opisati programe specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite školske djece i mladih.

  • Predmet MS:
  • Razumjeti značenje pojmova zdravlja i bolesti.
  • Razumjeti ulogu društvenih nejednakosti u zdravlju i zdravstvenoj zaštiti.
  • Znati nabrojati i razumjeti ulogu socijalnih čimbenika bolesti.
  • Znati objasniti razlike u zdravlju među spolovima.
  • Znati nabrojati osnovne modele mentalnih poremećaja; razumjeti definiciju i društvene osnove stigme vezane za mentalne poremećaje zdravlja.
  • Razumjeti odnos stresa i bolesti, te razumjeti utjecaj obitelji i radnog okruženja na nastanak bolesti.
  • Znati definirati pojam, te nabrojati najčešće indikatore zdravlja.
  • Razumjeti sociološke aspekte ovisnosti i rizičnog spolnog ponašanja.
  • Znati nabrojati osnovne modele zdravstvenih sustava.
  • Razumjeti važnost i znati nabrojati osnovna prava pacijenata.
  • Razumjeti važnost suradnje i timskog rada u pružanju zdravstvene zaštite.
  • Steći osnove znanja o komplementarnim i alternativnim oblicima liječenja.
  • Razumjeti važnost i ulogu medija u pružanju zdravstvene zaštite.
  • Znati opisati utjecaj religije na zdravlje.

webmail studomat  knjiznica alumni