blank

Sudska medicina

 • Sudska medicina jedini je kolegij koji sadržajno povezuje medicinsku i pravnu znanost i koji tematski obuhvaća tanatologiju, nasilno oštećenje zdravlja, identifikaciju, i vještačenje prema Zakonu o kaznenom postupku te liječničku deontologij. Sve nabrojane teme obuhvaćene su sljedećim nastavnim cjelinama: Sudskomedicinska obdukcija, razlozi indikacije. Identifikacija. Osnove balistike. Patologija ozljeda u prometu. Asfiksije; sufokacije, kompresije vrata. Termičke ozljede; smrti u požaru. Seksualno nasilje i silovanje. Ozljede oštrim i šiljastim sredstvima. Pobačaj i smrti u svezi sa trudnoćom. Medicinska praksa i kaznena dijela. Uzimanje materijala za toksikološke analize. Forenzički aspekti alkohola. Tanatologija; patofiziologija smrti. Ekshumacija; indikacije. Patologija strijelnih ozljed.a Ozljede regija; glava i vrat, prsa, trbuh. Utapanje. Udar električne struje. Zlostavljanje djece, uhićenih, pritvorenih. Smrt povezane sa dijagnostičkim i terapijskim procedurama. Intoksikacije narkoticima i halucinogeni. Smrti zbog uzimanja droga. Izlazak na mjesto smrti, znakovi smrti, vrijeme smrt, sudskomedicinska obdukcija. Prijava smrti, potvrda smrti, dozvola za sahranu, medicinska dokumentacija. Utvrđivanje identiteta; DNA analiza, očinstvo, materinstvo. Ozljede eksplozivom, terorizam. Ocijenjivanje težine tjelesnih ozljeda. Kvalifikacija u skladu sa Kaznenim zakonom RH. Nesreće, samoubojstva, ubojstva, sudskomedicinska obdukcija. Pregled žrtava seksualnog nasilja i silovanja; uzimanje dokaznog materijala.
 • Mjesto smrti, pregled tijela, mrtvozorstvo i sudskomedicinska obdukcija. (P)

  Tanatologija, znakovi smrti, patofiziologija smrti, vrijeme smrti. (P)

  Mehaničke ozljede, djelovanjem tupe sile, djelovanjem oštrih i šiljastih sredstava. (P)

  Osnove balistike, streljivo, vatreno oružje, eksplozivna sredstva. (P)

  Patologija strijelnih ozljeda. Ozljede sačmom. Eksplozivne ozljede. (P)

  Patologija traume u cestovnom, željzničkom i zračnom transportu. (P)

  Termičke ozljede, opekotine, ozljede vrućim tekućinama, parama. Smrt u požaru. Intoksikacija ugljičnim monoksidom, cijanidima. (P)

  Asfiksije, mehaničke asfiksije, sufokacije, strangulacije, traumatske i pozicijske asfiksije. (P)

  Zlostavljnje dijece, starih i nemoćnih. Seksualno nasilje i silovanje. Smrt u pritvoru i zatvoru. (P)

  Patologija nagle, iznenade smrti. Trudnoća i nagla smrt. (P)

  Smrt za vrijeme operacije. Medicinska praksa i kaznena djela. Medicinski nehaj. (S)
  Fizikalne ozljede: udar električne struje, udar groma, radijacijske ozljede.

  Hipotermija i hipertermija. (S)

  Čedomorstvo. Protupravni prekid trudnoće. Ilegalni pobačaj, komplikacije i nagla smrt. (S)

  Trauma, komplikacije ozljeda. Plućna, masna, zračna embolija, respiratorni distres, diseminirana intravaskularna koagulacija. (S)

  Biološki tragovi. Analiza D.N.A. (S)

  Forenzička toksikologija. Uzimanje uzoraka za toksikološku analizu (S)

  Doroge ovisnosti, intoksikacija drogama. Smrt zbog droga (S)

  Forenzički aspekti alkohola. Uzimanje uzoraka krvi i urina za analizu. Upravljnanje vozilima pod uticajem alkohola. (S)

  Lijekovi: predoziranje, intoksikacije. Otrovanja pesticidima, insekticidima. Korozivi i teški metali. (S)

  Postmortalne promjene, rani i kasni znaci smrti. Utvrđivanje vremena smrti. Moždana smrt. Presađivanje dijelova ljudskog tijela i
  organa. (V)

  Pregled mjesta smrti, utvrđivanje uzroka, načina i mehanizma smrti. Prijava čininjenice smrti. Izvješće o uzroku smrti. Dozvola za
  sahranu. (V)

  Mehaničke ozljede. Nespecifične: oguljotine, nagnječine, rane razderotine, krvni podljevi. Prijelomi skeleta. (V)

  Specifične mehaničke ozljede: strijelne rane, eksplozivne rane. Ozljede šiljstim i oštrim sredstvima: ubodne, rezne rane, rane sjekotine. Ugrizne rane. (V)

  Forenzička neuropatologija. Ozljede glave, ozljede mozga, krvarenje u moždane ovojnice. Ozljede kralješnice. (V)

  Ozljede regija: ozljede prsnog koša, ozljede trbuha, ozljede urinarnog i spolnog sustava. (V)

  Ocijenjivanje težine tjelesnih ozljeda. Kvalifikacija ozljeda prema Kaznenom zakonu R.H. (V)

  Diferencijalna dijagnostika, suicida, akcidenta, nesreće, ubojstva. (V)

  Prikaz sudskomedicineske obdukcije. Vanjski pregled, analiza ozljeda. Skiciranje ozljeda u dijagram. Forenzička fotografija Unutarnji pregled. Obdukcijski zapisnik, dijagnoze ozljeda. Uzrok smrti, zaključno mišljenje. (V)

  Ekshumacija. Pregled i obdukcija ekshumiranog tijela. Skeletinizirana tijela. Forenzička osteologija. Identifikacija skeletiniziranih tijela. (V)
 • Obavezna literatura:
  1. Zečević i suradnici, Sudska Medicin i Deontologja. 4. izdanje. Medicinska Nakada, Zagreb, 2004.
  Dopunska literatura:
  1. Richard Shephered. Simpson′s Forensic Medicine. 12.izd. Hodder Arnold, London, 2003.
  2. Pekka Saukko, Bernard Knight. Knight's Forensic Pathology. 3. Izd. Arnold, London, 2004.
  3. Vincent J.M. DiMaio, Suzanna E. Dana. Handbook of Forensic Pathology. 2.izd. CRC Pres, New. York, 2007.
  • prof.dr.sc.Mladen Marcikić
  • dr.sc.Goran Ćurić
  Vanjski suradnici:
  • Elizabeta Matuzalem-Marinović, dr.med
  • Sanja Mandić, dipl.ing
  • Vesna Horvat, dipl.ing
  • Boris Dumenčić, dr. med
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1. Definirati i klasificirati smrt i njezine pojavne oblike
  2. Definirati osnovni uzrok smrti, patofiziološki mehanizam smrti i način smrti (prirodni, nasilni)
  3. Definirati smrt nepoznatog uzroka, smrt u nejasnim okolnostima, sindrom iznenadne smrti djeteta
  4. Navesti u kojim slučajevima se mora obaviti sudsko medicinska obdukcija
  5. Razlikovati vrste mehaničkih ozljeda i principe određivanja starosti ozljeda
  6. Poznavati principe određivanja težine tjelesnih ozljeda prema kriteriju Kaznenog zakona RH
  7. Poznavati proceduru izuzimanja bioloških tragova sa žrtava i počinitelja fizičkog i spolnog nasilja
  8. Opisati, razumjeti i usporediti rezultate toksikoloških analiza s kliničkim i obdukcijskim nalazima
  9. Razlikovati suštinu kaznenih djela iz područja liječničke deontologije

  VJEŠTINE

  1. Napraviti vanjski pregled mrtvog tijela
  2. Razlikovati rane i kasne postmortalne promjene i znakove smrti
  3. Definirati temeljem postmortalnih promjena najvjerojatnije vrijeme smrti
  4. Popuniti medicinsku dokumentaciju vezanu uz činjenicu prijave smrti

  Student će nakon završenog turnusa i položenog ispita iz sudske medicine moći:
  • Napraviti proceduru vanjskog pregleda mrtvog tjela.
  • Znati razlikovati rane i kasne postmortalne promjene, znakove smrti.
  • Definirati temeljem postmortalnih promjena najvjerojatnije vrijeme smrti.
  • Zaključiti kad se radi o prividnoj smrti, radi poduzimanja mjera oživljavanja.
  • Definirati osnovni uzrok smrti, patofiziološki mehanizam smrti i način smrti (prirodni, nasilni).
  • Razlikovati vrste mehaničkih ozljeda i odrediti starost ozljeda.
  • Odrediti težinu tjelesnih ozljeda prema kriteriju Kaznenog zakona R.H.
  • Napraviti tjelesni pregled i definirati ozljede na žrtvama i napadačima.
  • Znati proceduru izuzimanja bioloških tragova, dokaza, sa žrtava i počinitelja fizičkog i spolnog nasilja.
  • Opisati, razumjeti i usporediti razultate toksikoloških analiza sa kliničkim i obdukcijskim nalazima.
  • Razlikovati suštinu kaznenih djela iz područja liječničke deontologije.

webmail studomat  knjiznica alumni