Digitalni inovacijski inkubator (DII)

Digitalni inovacijski inkubator (DII) je online projekt usmjeren na razvoj inovativnog potencijala studenata različitih struka i njihov angažman u razvoju inovativnih rješenja ključnih poslovnih izazova u praksi.


Digitalni inovacijski inkubator (DII) dostupan je na url: https://digitalniinkubator.eu/inovacijski/