Antonio Kokot

izv. prof. dr. sc.

Katedra za anatomiju i neuroznanost

Neka druga (ako postoji):

https://www.researchgate.net/profile/Antonio-Kokothttps://www.researchgate.net/profile/Antonio-Kokot

Kontakt telefon:

+385 91 224 1419

e-mail adresa:

antonio.kokot@mefos.hr

Termin konzultacija:

Ponedjeljak 10-12h (uz obaveznu prethodnu najavu e-mailom)

Prostorija:

Zgrada Medicinskog fakulteta u Osijeku - prizemlje

Pretraga po slovu

K