Dino Budrovac

asistent

Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

e-mail adresa:

dino.budrovac@mefos.hr

Termin konzultacija:

Radnim danom od 12-14 uz dogovor putem emaila

Pretraga po slovu

B