Marija Raguž

dr.sc.

Katedra za medicinsku statistiku i medicinsku informatiku

Kontakt telefon:

+385 91 560 1414

e-mail adresa:

marija.raguz@mefos.hr

Termin konzultacija:

Po dogovoru

Prostorija:

Medicinski fakultet Osijek - prostorija 2.13

Pretraga po slovu

R