Nenad Nešković

asistent, dr. sc.

Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

Neka druga (ako postoji):

e-mail adresa:

nenad.neskovic@mefos.hr

Termin konzultacija:

Ponedjeljak i srijeda 14.00 – 15.00 h

Pretraga po slovu

A