blank

Domaći znanstveni programi i projekti


VIF odobreni projekti

U sklopu namjenskog višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti na Medicinskom fakultetu Osijek odobreni su slijedeći projekti:

Red. broj

Ime i prezime voditelja

 

Naziv projekta

1 .

PROF.DR.SC. VČEV ALEKSANDAR

Povezanost polimorfizama jednog nukleotida u NOD2 i MDR1 genima s nastankom upalnih bolesti crijeva

2 .

DOC.DR.SC. SMOLIĆ MARTINA

Molekularni mehanizmi djelovanja liraglutida u staničnim modelima gastrointestinalnih i kardiovaskularnih bolesti

3 .

PROF.DR.SC. MIŠKULIN MAJA

Epidemiološka obilježja ozljeda u populaciji istočne Hrvatske

4 .

PROF.DR.SC. DRENJANČEVIĆ INES

Modulacija oksidativnog  stresa i upalnog odgovora hiperbaričnom oksigenacijom kod Balb/c miševa i Sprague-Dawley štakora

5 .

DOC.DR.SC. BILIĆ ĆURČIĆ INES

Utjecaj nadomjesnog liječenja hipotireoze te liječenja hipertireoze na metabolizam kosti

6 .

PROF.DR.SC.  DMITROVIĆ BRANKO

Otkrivanje varijanti imunohistokemijskog fenotipa duktalnog invazivnog raka dojke povezanog s biologijom tumora ili preživljenjem bolesnica

7 .

PROF.DR.SC. HEFFER MARIJA

Pretilost u trudnoći kao rizični čimbenik za razvoj metaboličkog sindroma u majke i djeteta

8 .

DR.SC.ANA STUPIN

Uloga oksidativnog stresa u nastanku endotelne i mikrovaskularne disfunkcije uzrokovane akutnom dijetom s visokim udjelom soli u zdravih mladih pojedinaca

9 .

PROF.DR.SC. RADIĆ RADIVOJE

Povezanost volumena visceralnog i potkožnog masnog tkiva trbušne regije i koncentracija adipokina u krvi

10 .

PROF.DR.SC. GLAVAŠ OBROVAC LJUBICA

Mehanizam protutumorskog djelovanja novih derivata N-9 sulfonilpurina in vitro

11 .

PROF.DR.SC. SELTHOFER ROBERT

Biodinamički modeli potpornog I reproduktivnog sustava vezani za istraživanje pretilosti, reprodukcije i prijevremenog rađanja

12 .

PROF.DR.SC. DRENJANČEVIĆ DOMAGOJ

Antibakterijski učinci novosinteteteziranih  uracilnih i citozinskih derivata triazola i pentadekapeptida BPC 157

13 .

PROF.DR.SC. FAJ DARIO

Dozimetrija neutrona oko medicinskih linearnih akceleratora u svrhu zaštite od zračenja

14 .

DOC.DR.SC. WAGNER JASENKA

Utvrđivanje genetičkih uzoraka mentalnog zaostajanja primjenom komparativne genomske hibridizacije na mikropostroju

15 .

PROF.DR.SC. KVOLIK SLAVICA

Učinak antidepresiva u liječenju boli i povezanost s koncentracijama lijeka u plazmi

16 .

DOC.DR.SC. MAJNARIĆ TRTICA LJILJANA

Varijabilnost pojedinačnih mjerenja glukoze u krvi u bolesnika s dijabetesom tipa 2 i čimbenici s tim povezani

17 .

PROF.DR.SC.  BELOVARI TATJANA

Utjecaj Tff3 proteina na obilježja artritisa izazvanog protutijelima na kolagen

18 .

DOC.DR.SC. MIMICA MATANOVIĆ SUZANA

Farmakogenetika i ozbiljne nuspojave novih oralnih antikoagulansa kod osoba sarije životne dobi

19 .

DOC.DR.SC. PAUZAR BILJANA

Serumska razina TFF3 proteina kao potencijalno dijagnostički i prognostički biomarker kod tumora dojke

20 .

DOC.DR.SC. MIŠKIĆ BLAŽENKA

Učinak vitamina D u imonomodulacijski posredovanim promjenama genske ekspresije u nastanku papilarnog karcinoma štitnjače (PTC) u Hashimoto tireoiditisu (HT)

21 .

PROF.DR.SC. MILAS JOSIP

Imunogenost cjepiva protiv gripe i njegova stvarna zaštita

22 .

PROF.DR.SC. ŠTEFANIĆ MARIO

Regulatori CD8+/Tfh diferencijacije i metaboličkog reprogramiranja u patogenezi i evoluciji Hashimotove bolesti

23.

DOC.DR.SC. ĆURIĆ GORAN

Mikro RNA-e kao serumski biomarkeri migrene

24.

DR.SC. VILJETIĆ BARBARA

Promjene u sustavu gangliozida utječu na promjene u sastavu lipidnih splavi glia stanica što dovodi do fenotipskih promjena i progresije tumora

 

25.

DOC.DR.SC. MIŠKOVIĆ ŠPOLJARIĆ KATARINA

Mutagenost monometinskih cijaninskih derivata

26.

DR.SC. JUKIĆ IVANA

Utjecaj arterijskog krvnog tlaka na biljege oksidativnog stresa i mikrocirkulacijsku reaktivnost u novootkrivenih hipertenzivnih bolesnika

 


 

Natječaj UIP_IP_biomedicina i zdravstvo_rezultati

 

DOMAĆI PROGRAMI 2006.-2014. 

Šifra programa Naziv programa Glavni istraživač
2192190 Rizični čimbenici patološke mineralizacije tkiva Tucak Antun 
2192376 Biomehanika i biodinamika organskih sustava u različitim uvjetima Nikolić Vasilije
2192382 Cirkulacija i građa organa narušenih kroničnim i malignim bolestima Kurbel Sven

  

DOMAĆI PROJEKTI 2006.-2014.

Šifra programa Naziv programa Glavni istraživač
219-0620228-2058 Utjecaj genetičkih i okolišnih činitelja na razvoj astme u djece Aberle Neda
219-2192190-2069 Fizikalno-kemijski i metabolički čimbenici rizika stvaranja kamenaca Babić-Ivančić Vesna
219-0000000-3362 Genski polimorfizam i funkcija bubrežnog presatka Barbić Jerko
219-0982914-2179 Uloga malih zaštitinih TFF proteina u zdravlju i bolesti Baus Lončar Mirela
219-0000000-0328 Uloga proupalnih citokina i prostaglandina u akutnom oštećenju jetre Čulo Filip
219-1081870-2032 Serotoninski receptori te promjena antidepresivima u štakorskom modelu depresije Dikšić Mirko
219-2192382-2009 Procjena učinaka višesatne abdominalne kirurgije na perfuziju tankog crijeva Dmitrović Branko
219-2160133-2034 Djelovanje kisika na vaskularnu funkciju u zdravlju i bolesti Drenjančević Ines
219-0982914-2176 Mehanizam bioloških učinaka novih malih molekula na stanice tumora čovjeka Glavaš Obrovac Ljubica
219-0061194-2158 Uloga lipidnih splavi i glikokonjugata u razvoju i regeneraciji živčanog sustava Heffer Marija
219-1080314-2036 Valjanost podataka objavljenih u znanstvenom časopisu Ilakovac Vesna
219-2192376-2379 Biomehanička optimalizacija nekih postupaka u ortopediji Jovanović Savo
219-2192382-2426 Otkrivanje difuznih bolesti jetre metodama prikaza parenhima visoke rezolucije Kurbel Sven
219-2192382-2386 Razvoj modela funkcije cirkulacijskog sustava ovisnog o arterijskoj elastičnosti Marić Svjetlana
219-2192190-2182 Osobitosti koštane pregradnje u bolesnika s urolitijazom Milas-Ahić Jasminka
219-0000000-3344 Spektralna analiza varijabilnosti srčanog ritma u procjeni autonomnog disbalansa Miličević Goran
219-2192376-2092 Biomehanika čvrstih organskih tkiva Nikolić Vasilije
219-1080315-0288 Istraživanje dugotrajnih posljedica ratnih zbivanja na zdravlje stanovništva Puntarić Dinko
219-2190372-2068 Polimorfizmi u genu za vitamin D receptor u psorijazi i atopijskom dermatitisu Štefanić Mario
219-2192190-2186 Prevencija stvaranja i recidiva mokraćnih kamenca Tucak Antun
219-0361959-0175 Računalom podržana mikrokirurgija (CAS) i tele-3D-CAS u otorinolaringologiji Vranješ Željko

 

webmail studomat  knjiznica alumni