blank

Ured za znanost i projekte

URED ZA ZNANOST I PROJEKTE

Voditelj Ureda za znanost i projekte:
Dario Pintar, spec.admin.publ.
e.mail: dario.pintar[at]mefos.hr
tel. +385-31-51-28-10

Voditelj odsjeka računovodstvenih poslova za znanost, projekte i međunarodnu suradnju:
Mirna Osmanagić
e-mail: mirna.osmanagic[at]mefos.hr
tel. +385-31-51-28-10


O UREDU:

Ured za znanost, programe, projekte i transfer tehnologija Medicinskog fakulteta u Osijeku osnovan je u studenom 2008. godine.

Zadaća ovog ureda je administrativna podrška pri prijavljivanju, vođenju i završavanju domaćih i međunarodnih znanstvenih programa i projekata, u cilju unaprjeđenja znanstvenog i istraživačkog rada na Fakultetu, povećanja dotoka financijskih sredstava za istraživanja, te povećanja međunarodne konkurentnost Fakulteta.

Ured se nalazi u zgradi Medicinskog fakulteta Osijek, soba P-10.
Sva službena prepiska s Uredom se obavlja posredstvom Urudžbenog zapisnika Fakulteta.

webmail studomat  knjiznica alumni