blank

Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu za zdravlje

Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu za zdravlje je interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinkih znanosti ustrojen pri Sveučilištu u Osijeku. Sačinjavaju ga dvije znanstvene jedinice: Znanstvena jedinica za istraživanje u glikoznanosti koju vodi prof. dr. sc. Gordan Lauc s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Znanstvena jedinica za istraživanje, proizvodnju i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane koju vodi prof. dr. sc. Ines Drenjančević s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.
Odluka o proglašenju donesena je 6. studenog 2015, a osnovan je  11. prosinca 2015 godine. Nakon dvije godine pripremniih aktivnosti i prijave projekta, 5. listopada 2017. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i invsticijskih fondova u financijskom razdovlju  2014-2020. godine KK.01.1.1.01.0010 Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju, za period od 5 godina. Razdoblje provedbe projekta je od 1.6.2017- 1.6.2022, dok se ispunjenje svih indikatora očekuje do 2024. godine.
Znanstvena jedinica za istraživanje glikoznanosti okuplja istraživače s Farmaceutsko-biokemijskog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Dječje bolnice Srebrnjak, Specijalne bolnice Sveta Katarina i tvrtke Genos.  Istraživanja u sklopu ove znanstvene jedinice usmjerena su razumjevanju značaja individualnih razlika u glikozilaciji proteina za razvoj bolesti, te glikana kao biomarkera u personaliziranoj medicini.
Znanstvena jedinica za istraživanje, proizvodnju i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane okuplja istraživače s Medicinskog i Fakulteta agrobiotehničih znanosti, te Odsjeka za kemiju Sveučilišta u Osijeku. Istraživanja u sklopu ove znanstvene jedinice usmjerena su istraživanju, proizvodnji i medicinskim ispitivanjem funkcionalne hrane, s ciljem održanja i poboljšanja zdravlja kroz proizvodnju i primjenu hrane (jaja i piletine) obogaćene određenim ključnim komponentama. Istraživači ove znanstvene jedinice su dobitnici brojnih međunarodnih priznanja i zlatnih medalja za inovacije na području proizvodnje funkcionalne hrane i elektrokemijske senzore za primjenu u biomedicini, poljoprivredi i zaštiti okoliša.
Ovaj Znanstveni centar izvrsnosti zamišljen je kao efikasan način prijenosa znanja i kompetencija stečenih u biotehničkim znanostima na temeljna i primijenjena biomedicinska istraživanja u kojem su istraživačke grupe komplementarne. Jedan od primjera sinergističke aktivnosti između znanstvenih jedinica ovog ZCI je mogućnost analize glikanskih biomarkera u evaluaciji učinaka primjene funkcionalne hrane kod zdravih ispitanika i bolesnika, Kako je riječ o inovativnom i originalnom pristupu hrani, radom ovog centra povećat će se međunarodna znanstvena te gospodarska konkurentnost naše regije, a time i cijele Hrvatske.
Više o ZCI na  http://zcipersonhealth.unios.hr/

webmail studomat  knjiznica alumni