blank

Institucijsko znanstveno-istraživački projekti Medicinskog fakulteta Osijek 2019. godine

1.    IP1: Utjecaj povišenih vrijednosti NaCl na mehanizme vaskularne reaktivnosti u modelu Tff3 -/- miševa i HAEC staničnih kultura, voditeljica projekta prof.dr.sc. Ines Drenjančević

2.    IP2: Utjecaj hiperbarične oksigenacije na mehanizme vaskularne reaktivnosti u mikrocirkulaciji Sprague-Dawley štakora i u staničnim kulturama, voditeljica projekta dr.sc. Zrinka Mihaljević

3.    IP3: Predilekcijska mjesta za nastanak ishemijskog moždanog udara i njihova povezanost sa detektiranim anatomskim varijacijama intrakranijalnih krvnih žila, voditelj projekta prof.dr.sc. Robert Selthofer

4.    IP4: Morfologija desnog srca u suvišku i manjku kardijalnog visceralnog masnog tkiva, voditeljica projekta izv.prof.dr.sc. Kristina Selthofer-Relatić

5.    IP5: Postpartalne promjene metaboličkog profila kod trudnica s gestacijskim dijabetesom, voditeljica projekta izv. prof. dr.sc. Jasenka Wagner Kostadinović

6.    IP6: Osobitosti signalnih mehanizama pomoću kojih diallyl disulfid (DADS) smanjuje epitelno oštećenje u AGS i RGM-1 staničnim modelima ulkusne bolesti, voditelj projekta izv.prof. dr.sc. Robert Smolić

7.    IP7: Eksperimentalno i računalno utvrđivanje medicinskog ozračenja pacijenta, voditelj projekta prof.dr.sc. Dario Faj

8.    IP8: Imunofenotipizacija transkripcijskog i citokinskog profila perifernih V1 i V2 yT subpopulacija u oboljelih od vulgarne psorijaze, voditeljica projekta doc.dr.sc. Stana Tokić

9.    IP9: Lipidni profil metaboličkog stresa, voditeljica projekta prof.  dr. sc. Marija Heffer

10.    IP10: Procjena staničnih modela za poboljšanu predikciju lijekovima uzrokovane masne promjene jetre, voditeljica projekta izv. prof. dr.sc. Martina Smolić

11.    IP11: Upalni potencijal prehrane na hipertireozu te metabolizam kosti, voditeljica projekta izv.prof.dr. sc. Ines Bilić Ćurčić

12.    IP12: Predskazatelji rizičnih ponašanja mladih kao polazište za razvoj preventivnih aktivnosti, voditelj projekta doc.dr.sc. Ivan Miškulin

13.    IP13: Rizični čimbenici nesreća i mogućnosti njihove prevencije, voditeljica projekta prof.dr.sc. Maja Miškulin

14.    IP14: Antibakterijski učinci novih spojeva temeljeni na bioizosterima purina i odabranih antibiotika in vitro, voditelj projekta izv.prof.dr.sc. Domagoja Drenjančević

15.    IP15: Preživljavanje bolesnika na hemodijalizi i mehanizmi paradoksa prekomjerne tjelesne težine, voditelj projekta prof.dr.sc. Jerko Barbić

16.    IP16: Utjecaj pepsina na hipertrofiju limfatičnog tkiva adenoidnih vegetacija i palatinalnih tomzila kao čimbenika nastanka opstruktivne apneje u spavanju kod djece, voditeljica projekta prof.dr.sc. Andrijana Včeva

webmail studomat  knjiznica alumni