blank

Natječaj za program „Povezivanje znanstvenika“ za potporu „Stjecanje iskustva“ (2A)

Objavljen natječaj za program „Povezivanje znanstvenika“ za potporu „Stjecanje iskustva“ (2A)

Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ objavljuje natječaj za potporu „Stjecanje iskustva“ u sklopu programa „Povezivanje znanstvenika“, koji će biti otvoren do petka, 01. veljače 2019. godine.
Program nudi potpore mladim ili iskusnijim znanstvenicima i stručnjacima, bilo iz domovine ili dijaspore, za posjete vrsnim institucijama u inozemstvu ili za posjete Republici Hrvatskoj s ciljem unaprjeđenja znanosti i tehnologije u Hrvatskoj. Program podupire pokretljivost znanstvenika i stručnjaka kako bi se stvorile nove vrijednosti za hrvatsku znanost, tehnologiju i gospodarstvo.
Cilj je potpore „Stjecanje iskustva” dati priliku vrsnim znanstvenicima i stručnjacima iz Hrvatske da posjete najbolje istraživačko-razvojne centre u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za unaprjeđenje znanosti i tehnologije u domovini.
Novčana sredstva koja su na raspolaganju za program „Povezivanje znanstvenika“, za potporu „Stjecanje iskustva“, iznose  800 000 KN. Konačni iznos dodijeljenih sredstava u ovom natječaju u 2019. godini ovisit će o kvaliteti zaprimljenih projektnih prijedloga.
Trajanje predloženih projekata može biti najmanje 31 dan a najviše 6 mjeseci, dok pojedinačna potpora može iznositi najviše 74 000 KN.
Tko se može prijaviti: Talentirani znanstvenici koji žive i rade u Hrvatskoj te su stekli doktorat znanosti najkasnije 10 godina od datuma otvaranja natječaja.
Detaljnije informacije o objavljenom natječaju mogu se pronaći na stranicama Fonda (http://www.ukf.hr/default.aspx?id=120 ), a svi upiti mogu se uputiti u Tajništvo Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ na elektroničku poštu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , telefon +385 1 23 52 685 ili adresu: Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“, Ilica 24, 10 000 Zagreb.


Call for proposals for Connectivity Program, Gaining Experience Grant (2A)

Unity through Knowledge Fund announces Call for proposals for the Gaining Experience Grant within Connectivity Program, which will be open until Friday, 1st of February 2019.
The program provides support for young or more experienced scientists and experts from either homeland or diaspora, for the visits to the prominent institutions abroad or for visits to Republic of Croatia with a goal to improve science and technology in Croatia. Program supports the mobility of scientists and experts to create new values for Croatian science, technology and economy.
The objective of the Gaining Experience Grant is to open opportunities for outstanding young scientists and professionals from Croatia to visit the excellent research and development facilities abroad in order to establish cooperation and/or acquire new skills necessary for advancing S&T competitiveness in Croatia.
Total amount foreseen for the Connectivity Program, Gaining Experience Grant equals 800 000 HRK. Total amount of funds awarded in this Call for proposals in the year 2019 will depend on the quality of the project proposals.
Proposed projects are to last for a minimum period of 31 days and a maximum of 6 months.
Who can apply: Talented scientists, who live and work in Croatia and have obtained a PhD up to 10 years from the date of opening of this Call for proposals.
Detailed information about the Call can be found at Fund's web site (http://www.ukf.hr/default.aspx?id=116) and all inquiries should be addressed to the UKF Secretariat at the Unity through Knowledge Fund, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ; phone: +385 1 23 52 685; address: UKF, Ilica 24, HR-10000 Zagreb, Croatia.

 

Natječaj HRZZ-a "Partnerstvo u istraživanjima"

Trenutno je otvoren natječaj HRZZ-a "Partnerstvo u istraživanjima".

Cilj je natječaja "Partnerstvo u istraživanjima" potpora partnerstva u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: javna ustanova) i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva: tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije itd. (u daljnjem tekstu: partnerska organizacija).
Program podupire relevantna znanstvena istraživanja, koja mogu ubrzati razvoj novih i postojećih poduzeća te nastoji privući one predstavnike partnerskih organizacija koji će značajno doprinijeti ekonomskom, tehnologijskom i društvenom razvoju Republike Hrvatske.
Posebni cilj ovoga programa je provedba partnerskog istraživanja kako bi se:
•    Podržala istraživanja koja imaju potencijal za vidljiv i relevantan ekonomski ili društveni učinak
•    Jačale veze između hrvatskih javnih znanstvenih ustanova i gospodarstva
•    Omogućio transfer znanja i/ili tehnologija
•    Uspostavile poveznice s korisnicima rezultata istraživanja.
 
Datum raspisivanja natječaja: 27. travnja 2018.
Rokovi za prijavu: 2. srpnja i  3. prosinca 2018.

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.

Ukupni proračun natječaja (financiranje Zaklade): 15.000.000,00 kn
Godišnji iznos financiranja po projektu (financiranje Zaklade): financiranje koje po projektu dodjeljuje HRZZ iznosi 200.000,00 do 500.000,00 kn godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kn.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Financijsko sudjelovanje partnerske ustanove u iznosu od najmanje 50% sredstava ukupne vrijednosti projekta (u slučaju da je u projekt uključeno više partnera, oni zajedno moraju osigurati 50% ukupne vrijednosti projekta). HRZZ će podržati samo one projekte koji opravdavaju visinu udjela financijskog sudjelovanja partnerske ustanove i koji uplate ugovorena financijska sredstava na račun javne ustanove koja provodi projekt (s jasno naznačenom svrhom za potrebe projekta).

Informacije možete naći: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53

Projektni natječaji Europskog socijalnog fonda

Europski socijalni fond trenutno ima 12 otvorenih projektnih natječaja.

Sve informacije možete naći na linku: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

 22. 09. 2017. – 31. 12. 2019.

 Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

 08. 03. 2018. – 31. 12. 2019.

 Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II

 24. 05. 2018. – 31. 12. 2019.

 Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

 08. 06. 2018. – 31. 12. 2019.

 Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata

 03. 08. 2018. – 31. 12. 2019.

 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru

 03. 08. 2018. – 31. 12. 2019.

 Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

 22. 11. 2016. – 31. 12. 2020.

 Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

 20. 03. 2017. – 31. 12. 2020.

 Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih

 20. 03. 2017. – 31. 12. 2020.

 30. 06. 2017. – 31. 12. 2020.

 Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1

30.03.2018. - 31.12.2020.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

30.06.2017 – 31.12.2020.

Natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2019./2020.

Švicarska Konfederacija obavila je natječaj za stipendije za akademsku godinu 2019./2020. Rok za prijavu je 15.11.2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa Švicarskim veleposlanstvom, objavljuju natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2019./2020. Za hrvatske državljane dodjeljuju se sljedeće kategorije stipendija u konkurenciji s kandidatima iz drugih zemalja Europske unije:
 
1.    stipendije za znanstvenoistraživačke boravke u Švicarskoj, za diplomirane (MA) kandidate, rođene nakon 31. prosinca 1983. godine;
2.    stipendije za doktorske studije, za diplomirane (MA) kandidate, rođene nakon 31. prosinca 1983. godine;
3.    stipendije za poslijedoktorske studije, za kandidate koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti u razdoblju između 31. prosinca 2015. i 31. kolovoza 2019. godine;
4.    stipendije za umjetničke smjerove, za diplomske (master) studije na konzervatorijima i umjetničkim školama u sklopu švicarskih sveučilišta primijenjenih znanosti, za diplomirane (BA) kandidate, rođene nakon 31. prosinca 1983. godine.

Sve informacije možete pronaći na poveznici: http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/stipendije-svicarske-konfederacije-u-akademskoj-godini-2019-2020/

Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

"Europski strukturni i investicijski fondovi":
Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Sve informacije možete naći na linku:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-unapredenje-i-provedba-strucne-prakse-u-visokom-obrazovanju/  

Područje
Obrazovanje
Prijavitelji
Visoka učilišta
Fond
Europski socijalni fond
Program
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020
Sažetak
Teorijska podloga na kojoj se temelji ovaj Poziv sastoji se u ideji da se učenjem kroz rad, prije svega, omogućava studentima proširenje stečenih kompetencija te razvoj odgovarajućih vještina koje doprinose boljem snalaženju u radnom okruženju, većoj samostalnosti i lakšem pronalasku zaposlenja.
Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa, jačaju kompetencije osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad te omogućava stjecanje radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.
Opći cilj
Povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad.
Specifični ciljevi
1. Unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad (work based learning).
2. Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.
Ciljane skupine:
•    nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima
•    studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija
•    visoka učilišta
Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 KN
Minimalni iznos potpore po projektu: 1.000.000,00 KN
Maksimalni iznos potpore po projektu: 4.000.000,00 KN
Trajanje projekata: 24 – 36 mjeseci

webmail studomat  knjiznica alumni