blank

Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

"Europski strukturni i investicijski fondovi":
Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Sve informacije možete naći na linku:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-unapredenje-i-provedba-strucne-prakse-u-visokom-obrazovanju/  

Područje
Obrazovanje
Prijavitelji
Visoka učilišta
Fond
Europski socijalni fond
Program
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020
Sažetak
Teorijska podloga na kojoj se temelji ovaj Poziv sastoji se u ideji da se učenjem kroz rad, prije svega, omogućava studentima proširenje stečenih kompetencija te razvoj odgovarajućih vještina koje doprinose boljem snalaženju u radnom okruženju, većoj samostalnosti i lakšem pronalasku zaposlenja.
Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa, jačaju kompetencije osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad te omogućava stjecanje radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.
Opći cilj
Povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad.
Specifični ciljevi
1. Unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad (work based learning).
2. Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.
Ciljane skupine:
•    nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima
•    studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija
•    visoka učilišta
Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 KN
Minimalni iznos potpore po projektu: 1.000.000,00 KN
Maksimalni iznos potpore po projektu: 4.000.000,00 KN
Trajanje projekata: 24 – 36 mjeseci

Poziv Obzor 2020.

Poštovani,
 
obavještavamo Vas da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo poziv za prijavu zahtjeva za financijsku podršku različitih aktivnosti s ciljem povećanja sudjelovanja hrvatskih institucija u programu Obzor 2020. (https://mzo.hr/hr/poziv-na-dostavu-prijava-za-potporu-na-temelju-odluke-o-poticanju-prijave-na-medunarodne?cat=26).
Poziv je objavljen na temelju Odluke o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020., a biti će otvoren kontinuirano tijekom cijele godine odnosno do trenutka dok se ne iskoriste sva sredstava alocirana za ovu svrhu u Državnom proračunu.
 
Temeljem ove Odluke financiraju se različite aktivnosti koje se mogu podijeliti u dvije skupine.
a) Skupina koja se odnosi na podršku prijaviteljima koji tek planiraju prijavu na neki od poziva temeljem Radnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godine, a u okviru koje je moguće ostvariti podršku za sljedeće aktivnosti:
1. odlazak na međunarodne konferencije s ciljem umrežavanja u svrhu prijave projektnog prijedloga
2. odlazak na sastanke projektnih partnera prilikom planiranja projektne prijave
3. odlazak na radionice za pripremu projektne prijave u drugoj fazi (u projektima s dvije faze prijave)
4. trošak savjetodavnih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave*
5. odlazak na sastanke vezane uz ugovaranje projektnog prijedloga, u slučaju da je projektu odobreno financiranje od strane Europske komisije, te ako je hrvatska ustanova partner, koordinator ili glavni korisnik odobrenih sredstava
6. trošak edukacijskih i savjetodavnih usluga za upravljanje i praćenje provedbe projekta za znanstveno i/ili administrativno osoblje, ako nije financirano projektom.
b) Skupina koja se odnosi na podršku projektima koji su dobili pozitivan evaluacijski izvještaj nakon 1.siječnja 2017., ali nisu bili financirani od strane Europske komisije
Prijavitelj ove mjere može ostvariti jednokratnu financijsku podršku kojom može financirati pripremu budućih projektnih prijedloga.
 
Uz tekst poziva dostupan je Obrazac za prijavu jedne ili više navedenih aktivnosti i Odluka o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020., koja sadrži cjelovite informacije o navedenim mjerama (u privitku).
 
Za prijavu navedenih aktivnosti potrebno je popunjeni i ovjereni Obrazac, a za prijavu mjere b) i ispis evaluacijskog izvještaja (ESR), dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja u digitalnom obliku, na e-mail adresu: O2020 mjere Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Za svaku aktivnost za koju prijavitelj želi ostvariti podršku, potrebno je dostaviti zaseban Obrazac.
 
Obrazac(.xls)
Odluka o poticanju prijave na Obzor 2020 Poziv (.docx)
Oduka o poticanju prijave na medjunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istrazivnja i inovacije Obzor 2020 (.pdf)

webmail studomat  knjiznica alumni