blank

Institucijsko znanstveno-istraživački projekti Medicinskog fakulteta Osijek 2019. godine

1.    IP1: Utjecaj povišenih vrijednosti NaCl na mehanizme vaskularne reaktivnosti u modelu Tff3 -/- miševa i HAEC staničnih kultura, voditeljica projekta prof.dr.sc. Ines Drenjančević

2.    IP2: Utjecaj hiperbarične oksigenacije na mehanizme vaskularne reaktivnosti u mikrocirkulaciji Sprague-Dawley štakora i u staničnim kulturama, voditeljica projekta dr.sc. Zrinka Mihaljević

3.    IP3: Predilekcijska mjesta za nastanak ishemijskog moždanog udara i njihova povezanost sa detektiranim anatomskim varijacijama intrakranijalnih krvnih žila, voditelj projekta prof.dr.sc. Robert Selthofer

4.    IP4: Morfologija desnog srca u suvišku i manjku kardijalnog visceralnog masnog tkiva, voditeljica projekta izv.prof.dr.sc. Kristina Selthofer-Relatić

5.    IP5: Postpartalne promjene metaboličkog profila kod trudnica s gestacijskim dijabetesom, voditeljica projekta izv. prof. dr.sc. Jasenka Wagner Kostadinović

6.    IP6: Osobitosti signalnih mehanizama pomoću kojih diallyl disulfid (DADS) smanjuje epitelno oštećenje u AGS i RGM-1 staničnim modelima ulkusne bolesti, voditelj projekta izv.prof. dr.sc. Robert Smolić

7.    IP7: Eksperimentalno i računalno utvrđivanje medicinskog ozračenja pacijenta, voditelj projekta prof.dr.sc. Dario Faj

8.    IP8: Imunofenotipizacija transkripcijskog i citokinskog profila perifernih V1 i V2 yT subpopulacija u oboljelih od vulgarne psorijaze, voditeljica projekta doc.dr.sc. Stana Tokić

9.    IP9: Lipidni profil metaboličkog stresa, voditeljica projekta prof.  dr. sc. Marija Heffer

10.    IP10: Procjena staničnih modela za poboljšanu predikciju lijekovima uzrokovane masne promjene jetre, voditeljica projekta izv. prof. dr.sc. Martina Smolić

11.    IP11: Upalni potencijal prehrane na hipertireozu te metabolizam kosti, voditeljica projekta izv.prof.dr. sc. Ines Bilić Ćurčić

12.    IP12: Predskazatelji rizičnih ponašanja mladih kao polazište za razvoj preventivnih aktivnosti, voditelj projekta doc.dr.sc. Ivan Miškulin

13.    IP13: Rizični čimbenici nesreća i mogućnosti njihove prevencije, voditeljica projekta prof.dr.sc. Maja Miškulin

14.    IP14: Antibakterijski učinci novih spojeva temeljeni na bioizosterima purina i odabranih antibiotika in vitro, voditelj projekta izv.prof.dr.sc. Domagoja Drenjančević

15.    IP15: Preživljavanje bolesnika na hemodijalizi i mehanizmi paradoksa prekomjerne tjelesne težine, voditelj projekta prof.dr.sc. Jerko Barbić

16.    IP16: Utjecaj pepsina na hipertrofiju limfatičnog tkiva adenoidnih vegetacija i palatinalnih tomzila kao čimbenika nastanka opstruktivne apneje u spavanju kod djece, voditeljica projekta prof.dr.sc. Andrijana Včeva

Održana radionica o brendiranju u visokom obrazovanju

„Brendiranje visokih učilišta logičan je odgovor na vrijeme i okruženje u kojemu živimo“

Zagreb, 8. srpnja 2019. godine

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), u ponedjeljak 8. srpnja 2019. godine održana je radionica pod nazivom  „Brendiranje visokih učilišta“.

„Uzimajući u obzir izazove suvremenog društva koje nas neprestano tjera da promišljamo o reputaciji i pozicioniranju naših institucija, kako u hrvatskom visokoobrazovnom prostoru, tako i u onom europskom, željeli smo otvoriti temu brendiranja visokih učilišta kao logičan odgovor na vrijeme i okruženje u kojemu živimo“, izjavila je prilikom otvorenja događanja prof. dr. sc. Jasmina Havranek, v. d. ravnatelja Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Istaknula je kako kvalitetno visoko obrazovanje može postati snažna konkurentna prednost države i pridonositi jačanju njezinog ekonomskog, političkog i kulturnog kapitala u međunarodnom okruženju te naglasila odgovornost koju akademska zajednica, kao samo srce društva, ima prema mladim ljudima i zajednici u cjelini.

Cilj je radionice bio potaknuti visoka učilišta da prepoznaju koje su im jake strane, kako ih povezati u cjelinu i učinkovito predstaviti javnosti s ciljem jačanja vidljivosti i povjerenja u instituciju, privlačenja najboljih kandidata i profiliranja kao poželjnog odredišta za studente.

Radionicu je vodio doc. dr. sc. Hrvoje Jakopović s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a sudjelovali su brojni komunikacijski stručnjaci s visokih učilišta te visokoškolski nastavnici.

Interreg V-A Mađarska - Hrvatska

Poštovani,

Otvoren je 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska - Hrvatska, financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.
Rok za dostavu projektnih prijedloga je 3. svibnja 2019.godine.  

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-v-a-madarska-hrvatska-2014-2020-2-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/

webmail studomat  knjiznica alumni