blank

Projektni natječaji Europskog socijalnog fonda

Europski socijalni fond trenutno ima 12 otvorenih projektnih natječaja.

Sve informacije možete naći na linku: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

 22. 09. 2017. – 31. 12. 2019.

 Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

 08. 03. 2018. – 31. 12. 2019.

 Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II

 24. 05. 2018. – 31. 12. 2019.

 Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

 08. 06. 2018. – 31. 12. 2019.

 Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata

 03. 08. 2018. – 31. 12. 2019.

 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru

 03. 08. 2018. – 31. 12. 2019.

 Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

 22. 11. 2016. – 31. 12. 2020.

 Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

 20. 03. 2017. – 31. 12. 2020.

 Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih

 20. 03. 2017. – 31. 12. 2020.

 30. 06. 2017. – 31. 12. 2020.

 Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1

30.03.2018. - 31.12.2020.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

30.06.2017 – 31.12.2020.

Natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2019./2020.

Švicarska Konfederacija obavila je natječaj za stipendije za akademsku godinu 2019./2020. Rok za prijavu je 15.11.2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa Švicarskim veleposlanstvom, objavljuju natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2019./2020. Za hrvatske državljane dodjeljuju se sljedeće kategorije stipendija u konkurenciji s kandidatima iz drugih zemalja Europske unije:
 
1.    stipendije za znanstvenoistraživačke boravke u Švicarskoj, za diplomirane (MA) kandidate, rođene nakon 31. prosinca 1983. godine;
2.    stipendije za doktorske studije, za diplomirane (MA) kandidate, rođene nakon 31. prosinca 1983. godine;
3.    stipendije za poslijedoktorske studije, za kandidate koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti u razdoblju između 31. prosinca 2015. i 31. kolovoza 2019. godine;
4.    stipendije za umjetničke smjerove, za diplomske (master) studije na konzervatorijima i umjetničkim školama u sklopu švicarskih sveučilišta primijenjenih znanosti, za diplomirane (BA) kandidate, rođene nakon 31. prosinca 1983. godine.

Sve informacije možete pronaći na poveznici: http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/stipendije-svicarske-konfederacije-u-akademskoj-godini-2019-2020/

Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

"Europski strukturni i investicijski fondovi":
Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Sve informacije možete naći na linku:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-unapredenje-i-provedba-strucne-prakse-u-visokom-obrazovanju/  

Područje
Obrazovanje
Prijavitelji
Visoka učilišta
Fond
Europski socijalni fond
Program
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020
Sažetak
Teorijska podloga na kojoj se temelji ovaj Poziv sastoji se u ideji da se učenjem kroz rad, prije svega, omogućava studentima proširenje stečenih kompetencija te razvoj odgovarajućih vještina koje doprinose boljem snalaženju u radnom okruženju, većoj samostalnosti i lakšem pronalasku zaposlenja.
Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa, jačaju kompetencije osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad te omogućava stjecanje radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.
Opći cilj
Povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad.
Specifični ciljevi
1. Unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad (work based learning).
2. Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.
Ciljane skupine:
•    nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima
•    studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija
•    visoka učilišta
Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 KN
Minimalni iznos potpore po projektu: 1.000.000,00 KN
Maksimalni iznos potpore po projektu: 4.000.000,00 KN
Trajanje projekata: 24 – 36 mjeseci

webmail studomat  knjiznica alumni