VAŽNO!!!

Za unos novog pacijenta kliknite na gumb za UNOS.

Polja označena sa * MORAJU BITI POPUNJENA

Za pregled pacijenata, i unos drugih podataka kliknite na PREGLED, a zatim kod željenog pacijenta na gumb unos.

Ukoliko želite obrisati pacijenta kliknite na znak a ukoliko želite pogledati unešene podatke, kliknite na , nakon čega će se otvoriti podatci o traženom pacijentu u novom prozoru.
Prozor sa napomenama se nalazi na desnoj strani, napomena ostaje sačuvana i može se mijenjati prilikom svakoga unosa.

IMR

 

FIZIČAR

 

LIJEČNIKKorak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Radnja CT Priprema za Focal Konturi- ranje XIO kontrola XIO planiranje Pregled plana Kontrola plana LANTIS kontrola Crtanje izocentra Odobrenje RadRx Odobrenje Tx polja Portal Coherence TERAPIJA