Unos:

Ime: *         Prezime: *         ID bolesnika: *

Dijagnoza, regija tijela koja se namjerava zračiti: *

Rezerviranje termina za simulator: *

Datum početka terapije: *

Vrsta terapije: *

Način izvođenja: *

Energija: *

Posebni zahtjevi prilikom simulacije (granice simulacije):

Posebni zahtjevi obzirom na stanje bolesnika (pokretljivost bolesnika):

Slika:

IMR

 

FIZIČAR

 

LIJEČNIKKorak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Radnja CT Priprema za Focal Konturi- ranje XIO kontrola XIO planiranje Pregled plana Kontrola plana LANTIS kontrola Crtanje izocentra Odobrenje RadRx Odobrenje Tx polja Portal Coherence TERAPIJA