blank

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-03, URBROJ: 2158-61-05-20-09) od 27. veljače 2020. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Ivan Mirković
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Utjecaj pentadekapeptida BPC 157 na osjetljivost rožnice štakora nakon topičke primjene lokalnih anestetika“
Mentor:  doc. dr. sc. Antonio Kokot, komentor: prof. dr. sc. Predrag Sikirić

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    doc. dr. sc.  Dubravka Biuk, docentica Medicinskog  fakulteta Sveučilišta u Osijeku,  predsjednica
2.    doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
3.    izv. prof. dr. sc. Ante Tvrdeić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član

Rezervni članovi: doc. dr. sc. Suzana Matić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i izv. prof. dr. sc. Josip Barać, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.
Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u petak, 13. ožujka 2020. s početkom u 14:30 sati u predavaonici S-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Nastupno predavanje

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

KLASA:112-01/20-01/05
URBROJ: 2158-61-05-20-47
Osijek, 3. ožujka  2020.

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. TANJE  KOVAČ, dr. med., pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti (znanstvene grane anatomija) u Katedri za anatomiju i neuroznanost Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:
“ZGLOBOVI  TRUPA”

Nastupno predavanje održat će se u utorak, 10. ožujka 2020. s početkom u 8.30 sati u predavaonici Klinike za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek (III. kat), Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    prof.dr.sc. Robert Selthofer, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    izv. prof.dr.sc. Igor Lekšan, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    doc. dr. sc. Antonio Kokot, docent Medicinkog fakulteta Osijek, član

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04/02, UR.BROJ: 2158-61-05-20-06) od 28. siječnja 2020. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Nenad Koruga
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Prognostički faktori u ishodu liječenja glioblastoma“

Mentor: doc. dr. sc. Ilijan Tomaš, komentorica: prof. dr. sc. Tatjana Pekmezović
Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3.    doc. dr. sc. Vjerislav Peterković, docent Odjela za biotehnologiju, Sveučilišta u Rijeci, član

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika Nenada Koruge održat će se u utorak, 10. ožujka 2020. godine s početkom u 12:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

KLASA: 643-03/20-01/22
URBROJ: 2158-61-07-20-01

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/13, UR.BROJ: 2158-61-05-19-04) od 19. prosinca 2019. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Ivana Ilić
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Utjecaj primjene 13 – cis retinoične kiseline i visokomasne prehrane na razvoj metaboličkog sindroma i inzulinske rezistencije u Lewis štakora“

Mentorica: prof. dr. sc. Nada Oršolić, komentorica: prof. dr. sc. Tatjana Belovari

Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3.    prof. dr. sc. Livija Puljak, redovita profesorica Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članica

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Ivane Ilić održat će se u četvrtak, 27. veljače 2020. s početkom u 12:00 sati u predavaonici p1, prizemlje  Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-02, URBROJ: 2158-61-05-20-09) od 28. siječnja 2020. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Lidija Bijelić
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Opterećenje okoliša istočne Hrvatske onečišćenjem metalima i metaloidima“
Mentor: prof. dr. sc. Dinko Puntarić, komentor: doc. dr. sc. Domagoj Vidosavljević

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    dr. sc. Karlo Kožul, viši znanstveni suradnik, Zavod za javno zdravstvo Osječko -baranjske županije, predsjednik
2.    prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
3.    prof. dr. sc. Branimir Hackenberger, redoviti profesor Odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku, član  

Za rezervne članove imenovani su: prof. dr. sc. Dario Faj, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Mario Ćurković, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se utorak 18. veljače 2020. s početkom u 14:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek.

webmail studomat  knjiznica alumni