blank

Prof. dr. sc. Pavo Filaković

Prof. dr. sc. Pavo Filaković rođen je 21. veljače 1949. Radi u Osijeku na Medicinskom fakultetu Osijek. Studij medicine završio 1973. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirao je psihijatriju u KBC Osijek i KBC „Rebro“ u Zagrebu od 1978. do 1982. godine. Poslijediplomski studij iz socijalne psihijatrije završio je 1983. godine. Bio je uposlen u KBC Osijek od 1978. do 2013. godine kao specijalist psihijatar i predstojnik klinike za psihijatriju od 2003. do 2013. Stalni je sudski vještak za psihijatriju od 1992. godine. Bio je dekan Medicinskog fakulteta Osijek od 2005. do 2009. godine, a od 2009. godine je zaposlen kao prodekan za odnose s nastavnim bazama i predsjednik katedre za psihijatriju i psihološku medicinu.
Znanstveno-nastavna karijera: Magistrirao je 1987. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom "Utjecaj psihofarmaka na krvni tlak". Doktorirao je 1995. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom "Hipotalamično-hipofizno-tireoidna os i depresije". Napisao je 90 stručnih i znanstvenih radova iz područja psihijatrije: 21 indeksiran u CC, 9 indeksirano u SCI-E, 30 indeksirano u drugim međunarodnim indeksima. Napisao je 15 poglavlja u stručnim i znanstvenim knjigama. Urednik udžbenika „Psihijatrija“ (Med. fak. Osijek, 2014.). Sudjelovao je u više znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata i bio je  voditelj projekta: „Mehanizam nastanka metaboličkog sindroma induciran antipsihoticima” pod pokroviteljstvom MZOŠ od 2007. do 2012. godine.  Sudjelovao je kao glavni istraživač i istraživač, u većem broju (oko 15) stručnih farmakoloških istraživanja lijekova.
Nastavnik je na Medicinskom fakultetu u Osijeku: asistent od 1989. do 2000. godine, docent od 2000. do 2004. godine, izvanredni profesor od 2004. do 2008. godine, redoviti  profesor od 2008. do 2013. godine i redoviti profesor u trajnom zvanju od 2013. godine. Predsjednik je Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu od 2002. godine.  
Funkcije i članstva: Bio je član uredničkog odbora časopisa „Medicinski Vjesnik“ Znanstvene jedinice KBC Osijek, član suda časti podružnice HLZ u Osijeku, član upravnog odbora Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju, član povjerenstva za liječničku etiku i deontologiju HLZ-a. Član je povjerenstva za psihijatriju Ministarstva zdravlja RH.
Član je: Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog psihijatrijskog društva, suradni član Hrvatske akademije medicinskih znanosti (od 1997.), Hrvatske liječničke komore i  Hrvatskog društva za forenzičku psihijatriju.
Ostale aktivnosti: Recenzirao je više stručnih i znanstvenih knjiga te tekstove za časopise: Liječnički Vjesnik, Collegium Antropologicum i Psychiatria Danubina. Također je recenzirao studijske programe za Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa te prijedloge za osnutak referentnih centara za Ministarstvo zdravlja.
Nagrade i priznanja: Spomenica Domovinskog rata 1994., Povelja Hrvatskog liječničkog zbora 2005., i nagrada Hrvatskog liječničkog zbora „Ladislav Rakovac“ 2009. godine.

 

webmail studomat  knjiznica alumni