blank

Nastavni kalendar

NASTAVNI KALENDAR ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2019./2020. (.pdf)

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NASTAVNOM KALENDARU ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020. od 8.5.2020.
I.
U Odluci o nastavnom kalendaru za akademsku 2019/2020. godinu koju je 26. lipnja 2019. godine donio Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (KLASA: 602-04/19-06/9 URBROJ: 2158-60-01-19-7),.
Točka 5. mijenja se i glasi:
„Nastava u ljetnom semestru održava se do 26. lipnja 2020. godine na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama na kojima se izvode vježbe (laboratorijske konstrukcijske, kliničke, metodičke vježbe) te praktikumi, terenska nastava i stručna praksa kao i drugi oblici nastave koji su uvjet za izlazak na ispit“.
Iznimno na Medicinskom fakultetu u Osijeku izvođenje vježbi traje do 1. srpnja 2020. godine.
Točka 6. mijenja se i glasi:
„Ljetni ispiti rok traje od 1. lipnja do 1. kolovoza 2020.
Točka 7. mijenja se i glasi:
Jesenski ispitni rok traje od 24. kolovoza do 30. rujna 2020.
II.
Znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice utvrdit će termine redovnih ljetnih i jesenskih ispitnih rokova u skladu s člankom 62. stavkom 2. Pravilnika o studijima i studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i točkom I. ove Odluke. U okviru ljetnog i jesenskog ispitnog roka znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice mogu utvrditi i jedan izvanredni ispitni rok.

Odluka o nastavnom kalendaru 2019./2020. (.pdf)

  1. Nastava na preddiplomskim sveučilisnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilisnim studijima, diplomskim sveučilisnim studijima te na preddiplomskim stručnim studijima, koji se izvode na znanstveno-nastavnim i umjetničko znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2019./2020. godini započinje 1. listopada 2019. godine.
  2. Nastava u zimskom semestru održava se od 1. listopada do 20. prosinca 2019. godine, te od 7. siječnja do 24. siječnja 2020. godine.
  3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 23. prosinca 2019. do 3. siječnja 2020. godine.
  4. Zimski ispitni rok traje od 27. siječnja do 21. veljače 2020. godine.
  5. Nastava u ljetnom semestru održava se od 24. veljače do 5. lipnja 2020. godine.
  6. Ljetni ispitni rok traje od 8. lipnja do 10. srpnja 2020. godine.
  7. Jesenski ispitni rok traje od 31. kolovoza do 30. rujna 2020. godine.
  8. Znanstveno-nastavne sastavnice: Medicinski fakultet i Odjel za biologiju, koje u akademskoj godini 2019./2020. izvode nastavu u turnusima iii blok nastavu mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu od utvrdenog u točkama 2. i 5. ove Odluke.
  9. Akademska misa na početku akademske godine 2019./2020. je 13. listopada 2019. godine, a na kraju nastave u akademskoj 2019./2020. godini akademska misa je 14. lipnja 2020. godine.

 

webmail studomat  knjiznica alumni