blank

Studentska Smart X- iskaznica

Studenti prve godine prilikom upisa na Fakultet sa matičnim podacima o studentu predaju jednu sliku i potpis za izradu studentske Smart X- iskaznice.
U Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) tj. ISAK – Informacijski sustav akademskih kartica obrađuju se (prosljeđuju) podaci za zradu i dostavu iste.

Za IZGUBLJENU – OŠTEĆENU – UKRADENU SmartX-karticu potrebno je osobno doći s indeksom u ured za studente te:


Preuzimanje SmartX-kartice može se obaviti u uredovno radno vrijeme Ureda za studente.

Student osobno uz predočenje indeksa preuzima SmartX-karticu.

webmail studomat  knjiznica alumni