blank

Ured za studente (referada)

Lokacija

Josipa Huttlera 4
31000 Osijek

Radno vrijeme za studente

Svaki radni dan od 09:00 do 12:00 sati

Uloga ureda za studente

 • pruža sve informacije o prijavi, razredbenim ispitima i upisu na Fakultet,
 • prima prijave za upis na Fakultet,
 • provodi upis na Fakultet,
 • izdaje sve pismene potvrde o studentovom statusu, prijepise ocjena i sl.,
 • daje sve ostale informacije o studiranju na Fakultetu

Kontakt podaci

Pediplomski, diplomski i integrirani pediplomski i diplomski studiji:

 • Nada Kecman
 • e-mail: nada.kecman[at]mefos.hr
 • tel. +385-31-39-96-22
 • Mirjana Jurič
 • e-mail: mirjana.juric[at]mefos.hr
 • tel. +385-31-39-96-22
 • Sanda Grgić
 • e-mail: sanda.grgic[at]mefos.hr
 • tel. +385-31-39-96-25

Poslijediplomski studiji:

 • Gabriela Volner, mag.prim.educ.
 • e-mail: gabriela.volner[at]mefos.hr
 • tel. +385-31-39-96-18
 • Sandra Šaulić
 • e-mail: sandra.saulic[at]mefos.hr
 • tel. +385-31-39-96-18

 

webmail studomat  knjiznica alumni