• Upisi
  • Upis u integrirane preddiplomske i diplomske studije

Upis u integrirane preddiplomske i diplomske studije

Upisna kvota: 70 redovitih studenata

 

Prijave 


Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta Osijek za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr

Za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:

  • matematika na razini B – 0% upisnih bodova
  • hrvatski jezik na razini B -  0% upisnih bodova
  • strani jezik na razini B - 0% upisnih bodova

te položene obvezne izborne predmete  i to:

  • biologija – 25% upisnih bodova
  • kemija - 25% upisnih bodova
  • fizika - 25% upisnih bodova

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 25% upisnih bodova.

 

Upisi


- u ljetnom roku: 20. i 21. srpnja 2022. 
- u jesenskom roku:  21. rujna 2022. 

Raspored upisa bit će objavljen 19. srpnja 2022. godine ovdje, odnosno 20. rujna 2022. godine ovdje

 

Kandidati koji nisu prije objave konačnih rang-lista odjavili studijski program na kojemu ne namjeravaju studirati, a objavom konačnih rang-lista ostvare pravo upisa toga studijskog programa, no ne upišu ga, Medicinski fakultet Osijek zaračunat će oportunitetne troškove nastale zbog nepopunjenoga upisnog mjesta u iznosu ne manjemu od jedne godišnje školarine koja iznosi 9.240,00 kn.

 

Preduvjet za upis:
• Liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij (donijeti na dan upisa)

 

Dokumenti za upis:

Obrazac: Potrebna dokumentacija za upis može se preuzeti ovdje
Primjer uplatnice može se vidjeti ovdje
Obrazac liječničke potvrde može se preuzeti ovdje

 

Obavijesti:

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima izbora kandidata mogu se dobiti Uredu za studente Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na  telefon 031/399-622  i na mrežnoj stranici: www.mefos.unios.hr