• Upisi
  • Upis u preddiplomske studije

Upisi u preddiplomske studije

Upisna kvota:  35 redovitih studenata

 

Prijave 

 

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta Osijek za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr
Za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:

  • hrvatski jezik na razini B – 15% upisnih bodova
  • matematika na razini B -  20% upisnih bodova
  • strani jezik na razini B - 20% upisnih bodova

te položen obvezni izborni predmet  Kemija koji se boduje s 20% upisnih bodova.
Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 25% upisnih bodova.
Izborne predmete Biologiju ili Fiziku kandidati ne moraju položiti (nisu obvezni), a polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi te će se najbolji rezultat vrednovati s 20%.

 

Upisi

 

- u ljetnom roku:  22. srpnja 2022. 
- u jesenskom roku:  21. rujna 2022. 

 

Raspored upisa bit će objavljen 19. srpnja 2022. godine ovdje, odnosno 20. rujna 2022. godine ovdje.

Kandidati koji nisu prije objave konačnih rang-lista odjavili studijski program na kojemu ne namjeravaju studirati, a objavom konačnih rang-lista ostvare pravo upisa toga studijskog programa, no ne upišu ga, Medicinski fakultet Osijek zaračunat će oportunitetne troškove nastale zbog nepopunjenoga upisnog mjesta u iznosu ne manjemu od jedne godišnje školarine koja iznosi 9.240,00 kn.
Odluka prema kojoj se naplaćuju troškovi nalazi se ovdje.

 

Preduvjet za upis:

  • Liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij (donijeti na dan upisa)
  • Priložena medicinska dokumentacije koja uključuje nalaz oftalmologa koji se odnosi na oštrinu vida i razlikovanje boja (donijeti na dan upisa)

 

Dokumenti za upis:
Obrazac:  Potrebna dokumentacija za upis može se skinuti ovdje
Primjer uplatnice može se vidjeti ovdje
Obrazac liječničke potvrde može se skinuti ovdje

 

Obavijesti:
Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima izbora kandidata mogu se dobiti Uredu za studente Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na  telefon 031/399-625  i na mrežnoj stranici:  www.mefos.unios.hr