blank

Članovi fakultetskog vijeća

Sastav fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Predstavnici nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju:

 1. Prof. dr. sc. Marija Heffer
 2. Izv. pof. dr. sc. Vesna Ilakovac
 3. Prof. dr. sc. Tatjana Belovari
 4. Prof. dr. sc. Dario Faj
 5. Prof. dr. sc. Maja Miškulin
 6. Prof.dr.sc. Ines Drenjančević
 7. Prof. dr. sc. Slavica Kvolik
 8. Doc.dr.sc. Barbara Viljetić
 9. Doc. dr. sc. Ines Bilić Ćurčić
 10. Prof. dr. sc. Robert Steiner
 11. Izv. prof. dr. sc. Damir Gugić
 12. Prof. dr. sc. Davor Jančuljak

Predstavnik nastavnika u nastavnom zvanju:

 1. Kristina Kralik, prof.

Predstavnici suradnika u suradničkom zvanju:

 1. Tea Omanović Kolarić, dr. med.
 2. Vjera Ninčević, dr.med.
 3. Matej Šapina, dr.med.

Predstavnik zaposlenika:

 1. Bojan Tovjanin, dip. ing. (zamjena Mišo Debeljak, oec.)

Predstavnici studenata:

 1. Filip Petrik
 2. Zvonimir Kalkan
 3. Marta Bolješić
 4. Zvonimir Grgić
 5. Ines Krstanović
 6. Marija Duvnjak

Članovi po položaju – Dekan i prodekani:

 1. Prof. dr. sc. Jure Mirat, dekan
 2. Prof. dr. sc. Ljubica Glavaš –Obrovac, prodekanica za nastavu i studente
 3. Izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, prodekanica za poslijediplomske studije
 4. Izv. prof. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić , prodekanica za znanost
 5. Prof. dr. sc. Ivan Mihaljević, prodekan za odnose s nastavnim bazama
 6. Prof. dr. sc. Silva Butković-Soldo, prodekanica za međuinstitucijsku suradnju i razvoj

webmail studomat  knjiznica alumni