blank

Javna nabava

Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) Medicinski fakultet Osijek ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):
Poliklinika KARDIOTON specijalistička kardiološko-internistička zdravstvena ustanova

Dekan:
Prof. dr. sc. Jure Mirat

Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o Javnoj Nabavi (Narodne novine br. 120/16)

Vezani sadržaji:

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o objavi informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama

Dokumenti Medicinskog fakulteta Osijek:

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu - prva izmjena

Plan nabave za 2020. godinu - druga izmjena

Registar ugovora i narudžbenica za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu - prva izmjena

Plan nabave za 2019. godinu - druga izmjena

Plan nabave za 2019. godinu - treća izmjena

Registar ugovora i narudžbenica za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu - prva izmjena

Plan nabave za 2018. godinu - druga izmjena

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu - prva izmjena

Plan nabave za 2017. godinu - druga izmjena

Plan nabave za 2017. godinu - treća izmjena

Plan nabave za 2017. godinu - četvrta izmjena

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2017.

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu - prva izmjena

Plan nabave za 2016. godinu - druga izmjena

Plan nabave za 2016. godinu - treća izmjena

Plan nabave za 2016. godinu - četvrta izmjena

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2016.

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu - prva izmjena

Plan nabave za 2015. godinu - druga izmjena

Plan nabave za 2015. godinu - treća izmjena

Plan nabave za 2015. godinu - četvrta izmjena

Plan nabave za 2015. godinu - peta izmjena

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2015.

Plan nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu - prva izmjena

Plan nabave za 2014. godinu - druga izmjena

Plan nabave za 2014. godinu - treća izmjena

Plan nabave za 2014. godinu - četvrta izmjena

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2014.

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu - prva izmjena

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2013.

Plan nabave za 2012. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2012.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2008. - 2011.

Naputak za postupanje prilikom nabave roba i usluga

Upute za postupanje prilikom jednostavne nabave

 

webmail studomat  knjiznica alumni