Voditelji studijskih godina

Voditelji za svaku godinu studija Diplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika:

 

1. godina: doc. dr. sc. Saška Marczi
2. godina: izv. prof. dr. sc. Stana Tokić

 

 

Voditelji studenata imaju zaduženja:

  • na zahtjev studenta pomažu studentima u studiju te prate studentov rad i postignuća
  • upoznaju studente s osnovnim aktima Fakulteta relevantnim za njihovo studiranje, akademsko ponašanje i etičkim načelima u akademskoj zajednici
  • savjetuju i usmjeravaju studente tijekom njihovog studiranja u svrhu poboljšanja efikasnosti pohađanja studija
  • imaju savjetodavnu ulogu prilikom rješavanja pitanja važnih za pohađanje studija i eventualnih teškoća u izvršavanju studentskih obveza (primjerice u praćenju nastave, načinu učenja, korištenju izvora), na zahtjev studenta i prema potrebi koordiniraju s nastavnicima i službama u rješavanju poteškoća studenta